Stadig flere arter er på vei mot utryddelse. Men hva med dem som allerede er borte? Her er åtte av artene som har forsvunnet helt eller delvis fra Norden.

Flere arter regnes allerede som utdødd i norsk og nordisk natur

Åtte arter som er helt eller delvis utryddet fra Norden. Fra toppen: Ferskvannsfisken malle, sommerfuglen lakrismjeltblåvinge, hvalen nordkaper, sandknokkelbillen, geirfuglen, orkidéen fettblad, storskaten og villreinen. Illustrasjon: Elin Svensson

Nøyaktig hvor mange arter som har dødd ut i Norden i moderne tid, vet ingen.

For det første tar det som regel lang tid før man kan si at en art er borte. I tillegg er langt fra alle arter registrert. Forskerne tror derfor mørketallene er store. 

I Norge er 119 arter registrert som utdødde, men det er trolig snakk om langt flere.

Heldigvis har det blitt mer oppmerksomhet rundt insektene, fuglene og annen natur som er i ferd med å utraderes på grunn av menneskelig aktivitet.

Men hva med dem vi allerede har mistet? Hvem var de, og hvorfor forsvant de?

Her er åtte av dem som har gått tapt, helt eller delvis, fra Norden.

Geirfuglen: Et kaldblodig, islandsk mord

Alca impennis

 • Utdødd: Globalt. Fantes opprinnelig på Island, Grønland og Norge.
 • Sist sett: På Island i 1844.
 • Årsak: Jakt
Blant norske arter er om lag 21 prosent truet. 119 arter regnes som utdødde fra norsk natur.

Historien om den siste geirfugljakta har fått en viss legendarisk status – i negativ forstand. Foto: Internet Archive Book Images / Flickr

Geirfuglen, en pingvinliknende fugl på opptil 80 centimeters høyde, hadde ikke mye sjans i møte med menneskene. Ikke kunne den fly. Ikke var den noen storsprinter heller. Dessuten besto den i stor grad av fett.

Så feite var geirfuglene, at menneskene jagde dem i store antall inn i skipene sine. De fyrte med dem, kokte dem levende og åt dem – og stappet fjærene inn i puter.

Det ble, kanskje ikke helt uventet, stadig lengre mellom de en gang så tallrike geirfuglene. Var de blitt helt borte?

Bare nesten, viste det seg. En dag i 1844 rodde to fangstmenn målrettet over til den ubebodde øya Eldey på Island. Der fant de et sjeldent syn. Et ensomt, hekkende geirfuglpar, ble vridd om nakken på. Parets ene, verdifulle egg var også en del av målet for jakten, men det ble tråkket i stykker i basketaket.

Og det var siste gangen at noen med sikkerhet så geirfuglen. 

Fettblad: Fikk aktiv dødshjelp

Liparis Loeselii

 • Utdødd: I Norge
 • Sist sett: Røsket opp i 1936
 • Årsak: Gjengroing av myrer og ivrige botanikere
Blant artene på den norske rødlisten, regnes 119 arter som utdødd eller utryddet fra Norge

En tredjedel av artsrik, norsk myr er forsvunnet. Orkidéen fettblad er blant dem som har gått med i dragsuget. Foto: naturgucker.de / enjoynature.net / Flickr

Det begynte med at fettblad, en liten, gulgrønn orkidé som blomstret rundt Oslofjorden, fikk det vel trangt i leveområdene sine.

Blomsten, med sine to fettglinsende blad, vokser bare i myr. I takt med at beitevirksomheten avtok rundt fjorden, begynte myrene å gro igjen.

Da man innså at fettbladet sang på siste verset, førte ikke det til noen redningstiltak. Tvert imot. Botanikere stimlet til for å samle de siste, verdifulle eksemplarene i bøkene sine. Det siste, norske fettbladet ble røsket opp i 1936.

I Norden finnes fettblad fortsatt i Sverige, der den er nær truet. I Danmark regnes den som sårbar. På den internasjonale rødlista regnes den som nær truet i Europa.

Europeisk malle: Hundeeteren som forsvant

Silurus Glanis

 • Utdødd: I Finland og Danmark.
 • Sist sett: I 1960
 • Årsak: Fiske og vannforurensing
119 arter er allerede utryddet fra Norge og Norden

Beistet mallen har blitt utryddet fra Norden, men regnes som livskraftig i sørligere deler av Europa og Asia. Foto: Internet Archive Book Images / Flickr

Den europeiske mallen er ingen tander blomst. Ferskvannsfisken kan bli 5 meter lang, opptil 80 år gammel, og sluker sjøfugler, rotter og mus om de befinner seg i nærheten. Ryktet sier at den også har satt til livs hunder.

Mallen hadde likevel lite å stille opp med mot stadig mer intenst fiske og dårlig vannkvalitet i Finland.

Da industrialiseringen fikk grep, og avfallet fra industrien fløt fritt i finske innsjøer, var det kroken på døra for mallen. Den ble sist sett i Finland i 1960.

I Danmark forsvant den så tidlig som på 1700-tallet, og i Sverige er den sterkt truet. Norge og Island har den aldri funnet veien til. Lenger sør i Europa regnes arten som levedyktig.

Lakrismjeltblåvinge: En hemmelig redningsoperasjon

Plebejus argyrognomon norvegica

 • Utdødd: Offisielt kritisk truet, men fryktes utdødd i Norge.
 • Sist sett: 2013, i Oslofjorden.
 • Årsak: Sannsynligvis endret landbruk, og nedbygging av leveområder.
119 arter er allerede utdødd i Norge

Sommerfugler bidrar blant annet til pollinering, og er viktig mat for dyr som fugler og flaggermus. Nå er sommerfugler blant de mest truede insektgruppene. Foto: Tamás Nestor / Flickr

Den vakre sommerfuglen lakrismjeltblåvinge var egentlig antatt utdødd i leveområdene langs Oslofjorden. Så dukket to individer opp på en øy.

Hvilken øy det dreide seg om, ble holdt strengt hemmelig.

En av utfordringene for arten er at den trenger både erteplanten lakrismjelt, hvor larvene føs, og nok nektar fra blomster til å gi mat til de voksne. Med et mer intensivt, moderne landbruk og stadig større utbygging av Oslofjord-området, har det blitt lengre mellom blomsterengene og lakrismjelten.

Naturhistorisk museum gjorde likevel et forsøk på få å hjelpe lakrismjeltblåvingen på fote.

De hentet egg fra en hunn på den hemmelige øya, tok dem med inn og klekket dem. I 2013 ble 57 individer ble satt ut på Ostøya, Borøya og den hemmelige lokaliteten.

Resultatet? Heller nedslående. De 57 forduftet, uten at man helt vet hvorfor. 2013 var det siste året noen så en lakrismjeltblåvinge i Norge.

Forskerne har fortsatt et håp om at den skal dukke opp igjen, men sjansene minsker stadig. En liten bestand finnes i Sverige, men de siste årene skal antallet ha stupt.

Nordkaper: Giganten og fiskenettene

Eubalaena glacialis

 • Utdødd: I Norge og på Island
 • Sist sett: 1926
 • Årsak: Jakt
119 arter allerede utdødd i Norge

Nordkaperen pleide å svømme helt opp til Nordkapp. Derav navnet. Foto: Internet Archive Book Images / Flickr

Nordkaperen, en gigant på opptil 18 meter, levde opprinnelig på både nordøst- og nordvestsiden av Atlanteren. 

Allerede tidlig på 1600-tallet, da hvalen ble jaktet på utenfor Finnmark, hadde pilene begynt å peke nedover for bestanden. Den siste nordkaperen i norske farvann ble fanget i 1926, og siden har den forsvunnet helt fra Atlanterhavets østside.

Nordkaperen finnes fortsatt utenfor kysten av Nord-Amerika, men takket være skipstrafikk og fiskenett på avveie har ikke bestanden kommet seg på fote. I dag er bare 300-350 individer igjen, og klimaendringer truer i horisonten.

Storskate: Ikke så common lenger

Dipturus batis

 • Utdødd: I Sverige, kritisk truet globalt
 • Sist sett: I 2010
 • Årsak: Fiske, bunntråling
Flere arter er allerede utryddet fra Norge og Norden

En storskate som etter sigende blir returnert til havet etter måling. Foto: Stephen Monogan / Flickr

Det begynte å gå nedover for storskaten fra omtrent år 1900. Storskaten, et kreatur på opptil 2,8 meter, er spesielt følsom for fiske. Allerede som nyklekt fanges den opp i trålefisket.

Takket være omfattende bunntråling, deriblant i Norge, ser det ikke ut til å bli noe comeback for arten med det første. At storskaten heller ikke er noen stor avkomprodusent, hjelper ikke på situasjonen.

I 2010 gikk storskaten fra å være akutt truet til utdødd i Sverige. Til tross for sitt engelske navn «common skate», ser man knapt storskater lenger. I dag regnes den som kritisk truet i Norge, Danmark, Island og globalt.

Villrein: Jaktet ned i Sverige

Rangifer Tarandus

 • Utdødd: I Sverige
 • Sist sett: I 1880-årene
 • Årsak: Domestisering og jakt

Visste du at Norge og Russland er de eneste landene som fortsatt har vill villrein? Foto: Klima- og miljødepartementet / Flickr

Årevis med domestisering og jakt på villreinen kulminerte i 1880-årene. Da ble det siste eksemplaret av den svenske villreinen, et dyr som kan lukte lav under 60 cm snø, skutt i Nord-Sverige.

Nå er Norge, ved siden av Russland, det eneste landet i Europa som har opprinnelig, vill villrein igjen. Om lag 30 000 lever i Sør-Norge, fordelt på 26 villreinområder.

Sandknokkelbille: Utdødd møkkamann

Trox sabulosus

 • Utdødd: I Norge
 • Sist sett: 1933
 • Årsak: Muligens mindre beite, og dermed mindre møkk.
Forskere tror vi står foran den sjette store masse­utryddelsen av dyr og planter på jorda. Men hva skjedde med artene som allerede er utdødd?

Det har blitt lenger mellom møkka for sandknokkelbillen. Trox sabulosus (Linné, 1758). Foto: Udo Schmidt CC BY-SA 2.0 / Flickr

Noen må gjøre drittjobben.

Sandknokkelbillen, en møkkbille til forveksling lik godteriet pulverpadder, er i utgangspunktet på saken. Hadde det ikke vært for den og andre møkkglade arter, ville kuruker, sauebæsj og elglort blitt liggende og stinke, uten å være til glede for noen.

Gjennom å spise møkk og grave ganger gjennom rukene, framskynder møkkbillene nedbryting og frigjør næringsstoffer til planter og jordsmonn. Dessverre blir det stadig dårligere kår for slikt, og møkkbillene skal være blant de mest truede artene i Norge i dag.

En viktig årsak er at det blir stadig mindre beiting på norske dyr. Det har blitt lenger mellom møkka. Konsistens er også et problem: Avføringen til husdyrene er ikke fast nok. Kraftfôr har gjort den løsere, men mange møkkbiller trives i den tørre møkka som tradisjonelt fôr ga.

Sandknokkelbillen, som riktignok levde før kraftfôrets tid, ble sist sett i Norge i 1933. I Sverige og Danmark graver den fortsatt i møkk, men regnes som en sårbar art.

Vil du redde flere arter fra å havne på denne listen? Disse tipsene for å redde insekter har også overføringsverdi til andre arter: 

Verdens insekter er i ferd med å forsvinne