Dommedagsklokka er en symbolsk klokke som viser hvor lang tid vi har før verden går under.

 

Jo nærmere vi kommer midnatt, jo lengre er menneskeheten kommet med tanke på selvutslettelse. Minuttene før midnatt baseres på målinger av grad av trusler for atomkrig, klimaendringer og teknologiske trusler mot menneskeheten.

Processed with VSCOcam with c1 preset

 

Da klokka ble opprettet av The Bulletin of Atomic Scientists i 1974, ble den stilt til syv minutter på midnatt. Siden opprettelsen har den symbolske dommedagsklokka blitt stilt 18 ganger både frem og tilbake. De siste gangene har klokka blitt stilt fremover. I 2015 ble klokka stilt til tre på tolv. Grunnen var klimaendringer og modernisering av atomvåpen i USA og Russland. Dette var det nærmeste klokka har vært midnatt siden 1984. I slutten av januar i år ble det besluttet at klokka skal holdes der den er. Komiteen pekte blant annet på økende klimaendringer og terrororganisasjoner som har vokst seg frem, og skaper et ustabilt verdensbilde.

Komiteen som stiller klokka består av eksperter og tidligere nobelkandidater. Det er med andre ord vanskelig å ikke ta dette seriøst.