Planer om en oljeledning for tjæresand har møtt på store protester i Canada. Gruppen Tiny House Warriors er blant dem som kjemper mot miljøskader og overgrep i kjølvannet av utbyggingen.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Den planlagte utvidelsen av oljeledningen Trans Mountain Pipeline vil bli over 1000 km lang, og gå over enorme naturområder. – Ledningen kommer til å passere 700 elveløp. En eneste lekkasje kan ødelegge hele økosystemet, sier Kanahus Manuel, leder av protestgruppen Tiny House Warriors.

– Dette området ble aldri overgitt til de Canadiske myndighetene. Det ble aldri undertegnet en fredsavtale eller en overgivelse. Landet er rettmessig vårt, sier Kanahus Manuel.

Manuel er leder av en gruppe som kaller seg Tiny House Warriors, og tilhører urfolket secwepemc. Secwepemcene levde i store deler av provinsen British Columbia før koloniseringen av Canada, og hele 500 kilometer av den nye oljeledningen Trans Mountain Pipeline skal gå gjennom deres opprinnelige hjemland. Utbyggingen vil kunne føre til både miljøskader og en økning i overgrep mot urfolkskvinner, frykter Manuel.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Kanahus Manuel advarer mot økt vold og overgrep mot urfolkskvinner i forbindelse med storinnrykk av bygningsarbeidere som skal jobbe med oljeledningen. Bekymringen er ikke ubegrunnet: I Canada har minst 1200 urfolkskvinner forsvunnet eller blitt drept de siste 30 årene.

Lei av å selge tjæresand på tilbud

Trans Mountain-ledningen var en av tre foreslåtte oljerør som skulle frakte den landlåste tjæresand-oljen fra Alberta til kysten for internasjonal eksport. Frem til nå har USA vært eneste kjøper av kanadisk olje, noe som har presset fram en lav pris på oljen – opptil 40 prosent lavere enn normal oljepris.

De canadiske myndighetene jobber derfor for å få større markedsandel, og dermed skape større inntekt til et skrantende statsbudsjett. Statsminister Justin Trudeau, som opprinnelig drev valgkamp for et grønt Canada, avsluttet to av de foreslåtte oljerørprosjektene, men beholdt godkjenningen av Trans Mountain Pipeline.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Rør til Trans Mountain-oljeledningen ligger klare til bruk. Blir ledningen bygget, vil det føre til flere oljetankere langs kysten, som igjen øker faren for oljesøl. Spesielt frykter man at det kan gå ut over en truet spekkhoggerart som holder til i området.

Oljeledningen skal gå fra Edmonton i Alberta til Burnaby utenfor Vancouver på vestkysten, en strekning lengre enn Oslo-Bergen tur-retur, og vil frakte olje fra tjæresand gjennom hele British Columbia.

Byggeprosjektet har fra første stund skapt et voldsomt engasjement fra misfornøyde miljøorganisasjoner, politikere og innbyggere som ikke ønsker å se oljen gå gjennom provinsen. Politikere i Vancouver  er også bekymret for havområdene rundt kystbyen, da trafikken av oljetankere vil syvdoble seg når ledningen er ferdigbygd – og ett eneste oljeutslipp kan få katastrofale følger for livet i havet.

Øker sjansen for voldtekt

Noen av dem som står sterkest i kampen mot utbyggingen er urfolk som ser på oljeledningen som et overtramp fra myndighetene. Tiny House Warriors, med Kanahus Manuel i spissen, kjemper en ukonvensjonell kamp mot oljen. Secwepemcene bygger mobile miniatyrhus som de setter opp i små landsbyer langs den fremtidige linjen, og vil med det vise verden at oljen kommer til å gå gjennom hjemmene til det opprinnelige urfolket uten tillatelse.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Det er ikke bare naturen den lokale urbefolkningen frykter for når oljeledningen skal bygges. Ifølge Kanahus Manuel øker statistikken over voldtekter begått mot innfødte, lokale kvinner i nærheten av såkalte man-camps, steder der fagarbeidere bor mens de jobber på byggeprosjekter.

Da undertegnede besøkte landsbyen, besto den av fire miniatyrhus satt opp utenfor tettstedet Blue River, rett ved en fremtidig såkalt “man-camp” for arbeidere som skal bygge ledningen når den blir godkjent. Manuel forteller at statistikken for voldtekt av innfødte kvinner går opp i nærheten av slike man-camps, som er en av grunnene til at de valgte denne plasseringen.

– Vi viser at vi følger med, sier hun.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Flere har blitt arrestert i forbindelse med protester mot oljeledningen – deriblant Vancouvers borgermester.

Huskrigerne planlegger å bygge ti hus, og slå leir flere steder langs den fremtidige ledningen.

– Vi godkjenner ikke at den skitne oljen skal gå gjennom hjemlandet vårt. Folket vårt lever fortsatt av naturen, slik vi alltid har gjort. Vi sliter med arbeidsledighet og fattigdom, og da er det nødvendig å kunne fiske laks i elvene, og jakte i skogen. Ledningen kommer til å passere 700 elveløp, og en eneste lekkasje kan ødelegge hele økosystemet.

Klimaverstingen tjæresand

Petroleumsproduktet som hentes ut av tjæresand er bitumen – en tykk råolje som krever uttynning med benzen før det fraktes. Ved en eventuell lekkasje vil bitumen synke til bunns i vassdrag eller havet og gjøre oppryddingen vanskeligere enn ved utslipp av vanlig olje. Utvinning av bitumen er også dårlig nytt for klimaet, og innebærer høyt utslipp av karbon og tungmetaller, samt høyt energi- og vannforbruk.

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Kanahus Manuel viser fram et av husene Tiny House Warriors har bygget langs traséen for oljeledningen Trans Mountain Pipeline. Gruppen har opplevd å få husene sine revet av politiet, men har bygget dem opp igjen.

Livet som huskriger er hektisk og uforutsigbart. Før landsbyen ble satt opp i Blue River protesterte Tiny House Warriors på et lite tettsted kalt Clearwater.

– Vi protesterte fredfullt mot ledningen, og holdt tradisjonelle tatoveringsseanser for innfødte kvinner. Etter hvert kom politiet og ville kaste oss vekk. Jeg ble arrestert, og resten av krigerne ble sendt avgårde. Enn så lenge er vi her og kjemper mot flere overtramp fra den hvite mannen. Men hvem vet hvor vi er i morgen?

Store protester mot oljeledning som skal frakte tjæresand i Canada

Forskere har påvist sammenfall mellom forurensing fra tjæresandutvinning og helseskader inkludert krefttilfeller, blant annet blant urinnbyggere som fortsatt livnærer seg av lokal jakt og fiske.

Et gjennombrudd

I august fikk Tiny House Warriors og alle de andre som har engasjert seg mot oljeledningen en god nyhet. En canadisk domstol avgjorde at prosjektet måtte legges på is. Man hadde ikke tatt nok hensyn til områdets urbefolkningsgrupper i prosessen, sto det i begrunnelsen.

Men kampen er ikke avgjort: Det ble raskt bestemt at oljeledningsprosjektet skal sendes ut på høring blant 117 berørte urbefolkningsgrupper. Mange frykter at høringen bare er nok et skritt på veien mot å gi grønt lys for utbyggingen.

Med Canadas økonomiske underskudd, og et potensiale for å selge olje for høyere pris, er det lett å se myndighetenes og statsminister Trudeaus kortsiktige rasjonale om å godkjenne prosjektet. Men de miljømessige konsekvensene – både lokalt og internasjonalt – er uakseptable for dem som må leve med risikoen.

Les om urbefolkningen på øygruppen Haida Gwaii som har sett seg lei på ødeleggelsen av deres leveområder:

Kampen for forfedrenes land