Forskere har funnet ut hvordan solceller kan utnytte infrarødt lys. Lykkes de, kan det bidra til å utkonkurrere fossil energi enda raskere.

Mengden solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Det er altså mye uutnyttet potensiale i solceller.

Mengden solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Det er altså mye uutnyttet potensiale i solceller. Foto: Pixabay

Over halvparten av sollyset som treffer jorda er infrarødt lys, såkalt varmestråling som er usynlig for mennesker. Så langt har ikke dagens solceller kunnet omdanne dette sollyset til energi vi kan bruke i noen særlig grad.

Nå skal imidlertid forskere ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm ha funnet en metode for å få konvertert energi fra det infrarøde lysspekteret.

Laget solcelle-film

Gjennom å kombinere en type nanopartikler med mikrolinser, har de utviklet en film som kan legges på vanlige solceller. Mikrolinsene konsentrerer det infrarøde lyset fra solen, og nanopartiklene konverterer deretter lyset til energi.

– Vi har nådd en effektivitetsøkning på ti prosent uten å optimere teknikken på noe vis. Med litt mer innsats håper vi å kunne nå 20 til 25 prosent effektivitetsøkning, sier Hans Ågren, professor i teoretisk kjemi ved KTH, i en pressemelding.

Teknologien er utviklet sammen med forsker Haichun Liu og forskerstudent Qingyun Liu, og publisert i tidsskriftet Nanoscale.

Les også: Inge Wegge vil leve off grid i Lofoten

Solceller omdanner sollys til energi, men bare delvis. I hovedsak er det det synlige, røde lyset som omdannes til elektrisk energi. Både det infrarøde lyset (det grå “IR”-feltet på bildet) og det blå lyset er langt vanskeligere å konvertere. Foto: GETaiwan NTU / Flickr

Solceller har enormt potensiale 

Ågren og kollegaene er ikke de eneste som forsøker å få mest mulig ut av sollyset. Klarer man å øke virkningsgraden i solceller, kan fornybar energi utkonkurrere fossil energi enda raskere.

Potensialet for forbedringer er stort. Virkningsgraden i silisiumsolceller, den vanligste typen solceller, er i praksis mellom 15 og 24 prosent.

I teorien kan solceller som absorberer alle sollysets bølgelengder oppnå en virkningsgrad på 85 prosent. 

Forskere har klart å øke virkningsgraden til solceller signifikant i laboratorier, men en del av utfordringen er å bruke materialer som er billige nok, og som det finnes nok av på jorda. 

Professor Ågren ved KTH er positiv til kostnadsaspektet ved sin oppfinnelse.

– Vi har analysert dette nøye – eller så nøye som er mulig på dette stadiet – og det er grønt lys, sier han.

Sofie Allerts alger kan kutte millioner av tonn CO2