Snøhetta-hotellet Svart i Nordland blir verdens første hotell som produserer mer energi enn det bruker.

Snøhettas hotell Svart er et av de nyeste eksemplene på miljøvennlig arkitektur

Hotellet Svart blir liggende kloss inntil nasjonalparken Saltfjellet-Svartisen i Nordland. Oppdragsgiveren er Arctic Adventure Norway.

Snøhetta, et av verdens ledende arkitektkontorer, har designet Svart, verdens første energipositive hotell over Polarsirkelen. Navnet stammer fra hotellets beliggenhet i Nordland ved Svartisen, Norges nest største bre. Det finnes ikke bilvei til hotellet, og gjester vil ankomme via båt.

Når bygget står ferdig i 2021, skal det være verdens mest miljøvennlige hotell, ifølge arkitektkontoret.

Snøhetta-hotellet Svart blir verdens mest miljøvennlige hotell

Under hotellet skal det bygges en gangvei som kan brukes av gjestene på sommerstid. Om vinteren er den tenkt å brukes til lagring av båter og annet utstyr.

 – Prosjektet er ekstremsport

Bygget er et såkalt Powerhouse-bygg, noe som betyr at det vil produsere mer fornybar energi enn det bruker i løpet av hele sin levetid. Energien som har gått med i alt fra produksjonen av råmaterialer, til byggeperioden, driftsperioden og når bygget avhendes, skal kompenseres for, og vel så det, med fornybar energi fra solceller på hotellets tak.

– Dette prosjektet er ekstremsport. Det er utfordrende å gå i pluss, så vi har tenkt nøye gjennom alle detaljer før vi har satt en eneste strek, sier Elin Vatn, som er Snøhettas prosessleder i prosjektet.

Snøhetta bygger verdens mest miljøvennlige hotell ved Svartisen

Fra rommene vil man kunne se Svartisen, Norges nest største bre, som er kjent for sin dypblå is. Siden årtusenskiftet har tykkelsen på breen halvert og Engabreen, den nærmeste brearmen, krympet hele 400 meter.

Hvilke designvalg har dere gjort for å oppnå Powerhouse-standard?

– Alt fra materialenes egenskaper til ventilasjonssystem, oppvarming og kjøling har påvirket designet. Det hand­ler om å redusere energibehovet, sier Vatn.

Planen er at hotellet skal bruke 85 prosent mindre energi enn tilsvarende bygg når det står ferdig.

Blant grepene Snøhetta har gjort, er å tegne taket i en sirkel. Beregninger viste at det ville få mest mulig ut av solstrålene i nord. En ekstra bonus er utsikt på alle kanter.

Snøhetta-hotellet Svart blir verdens mest miljøvennlige hotell

At hotellet er bygget på påler, er et nikk til rorbuer og annen lokal byggeskikk, ifølge Snøhetta-arkitektene. I tillegg gir pålene et mindre miljøavtrykk under vann.

Hotellet er også konstruert slik at man minimerer bruk av kjøling og oppvarming på rommene. Taket har en liten utstikker som skjermer mot sola i sommerhalvåret. Den lave vintersola når imidlertid inn, og bidrar til å minske oppvarmingsbehovet.

Et hotell på påler

– Hvordan har dere benyttet dere av ressursene i området rundt hotellet?

– De lokale ressursene er først og fremst vik­tige for driften av hotellet. Det å kunne tilby en ren og rik naturopplevelse uten forurensning, har vært avgjørende for designet og tilnærmingen til oppgaven. Kortreist mat, luft og vann, men også byggevarer som lokal stein er en del av konseptet.

Naturen rundt hotellet er sårbar, forteller Vatn, og det er viktig å trå varsomt.

– Bygget står på påler for å ha så lite fotavtrykk som mulig. Da slipper sol og luft ned til vann og jord, og beva­rer grunnlaget for plante­ og dyreliv.

Snøhetta leder an når det gjelder miljøvennlig arkitektur

For å sette et så lite miljøavtrykk som mulig i produksjonsprosessen (og dermed også ha mindre energiforbruk å kompensere for senere), skal hotellet i stor grad bygges i klimavennlige trematerialer.

Snøhetta håper å vise vei for andre

Svart er det fjerde Powerhouse-bygget i Norge, og det første hotellet.

 – Tror du vi kommer til å se flere Powerhouse-hoteller i framtiden?

– Jeg er sikker på at miljøaspektet blir mer avgjørende i framtiden. Om det blir innenfor Powerhouse­-defini­sjonen, avhenger av hva formålet med prosjektene skal være. Foreløpig har Powerhouse hatt som mål å flytte gren­ser og være pilotprosjekter som tester løsninger og endrer bransjen og forskrif­tene. Tankesettet er viktigst, å bidra litt mer for hver gang og vise vei. Det er det vi håper på.

Verdens mest miljøvennlige..?

Det fester noen haker ved betegnelsen «verdens mest miljøvennlige hotell». Hvordan kan man hevde å være det når de fleste gjestene etter all sannsynlighet vil ankomme med fly, for deretter å vandre inn i uberørt natur? Hadde det ikke best å bare… La være?

Vatn svarte på problemstillingen i et intervju med magasinet D2:

– Vi tenker at et prosjekt som trår så varsomt er med å styre turistene til å trå varsomt på stedet, sa Vatn.

Hun tror også turistene til Nord-Norge uansett vil bli flere, ifølge magasinet.

– Enten kan man la være å bry seg, og la noen andre komme med dårligere løsninger, eller vi kan være med – så nennsomt som mulig.

Snøhetta bygger også verdens største undervannsrestaurant utenfor Lindesnes:

«Under» er Europas første restaurantopplevelse under vann