Med tenketanken #14 skal det norske havrommet bli mer bærekraftig. En metode blir å ta med folk på seiltur, forteller Infinitum-ambassadør Malin Jacob.

Malin Jacob lanserer #14

Infinitum-ambassadør Malin Jacob og David Eidsvoll Pettersen fra NIVA lanserte tenketanken #14 denne uken.

Det var fullt hus, eller båt, da Infinitum-ambassadør Malin Jacob lanserte hav-tenketanken #14 under årets Arendalsuke. Målet med tenketanken er å samle forskjellige aktører som jobber med hav, for sammen å skape et mer bærekraftig havrom.

– Det vi ønsker oss på sikt, er at næringslivet, miljøorganisasjonene, forskerne og myndighetene klarer å snakke bedre sammen om hvordan vi forvalter havet vårt. At man ikke sitter på hver sin tue og klekker ut egne ideer, sier Malin, og legger til at vanlige haventusiaster også er veldig velkomne.

Vega

Vega i farta. Foto: S/S Vega

Lanseringen fant sted på dekket til Vega, en ærverdig, Wes Anderson-iansk seilskute som har seilt under to verdenskriger. Skuten vil bli sentral i #14-samarbeidet, og tanken er å invitere forskjellige aktører med på tur.

Malin Jacob lanserer #14

Den 110 år gamle seilskuten Vega vil bli sentral i arbeidet med #14. – Efaringen vår er at man tenker bedre her, sier Malin, her sammen med David Eidsvoll Pettersen fra NIVA.

– Det vi har opplevd på tur med Vega, er at man blir godt kjent med dem man er sammen med. Da begynner ideene å komme av seg selv. I tillegg tror jeg det er viktig å være på sjøen for å forstå hvordan havet fungerer, og for å bli glad i det. Man må forstå vinden, forstå biomassen som finnes under vann. Altfor mange sitter på et kontor og skal løse problemer langt unna, sier Malin, som også er fag- og prosjektleder i Hold Norge Rent.

Tenketanken, eventuelt idéinkubatoren, #14 er initiert av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Hold norge rent og Vega sailing. #14 er ikke en organisasjon, men en invitasjon eller en plattform, forteller Malin: Den skal eies av alle deltakende aktører.

Vega, interiør

– Det er ikke noe vanlig møterom, sier Malin om skipet fra 1908. Foto: S/S Vega

Navnet er hentet fra FNs fjortende bærekraftsmål, som omhandler livet under havet. Det vil fungere som et grunnlag for arbeidet videre.

– Hvis vi skal se for oss et utopia, hvordan hadde det sett ut? Hvis man ikke ser på økonomiske og politiske strukturer, hvordan burde ting fungert? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker at folk skal stille seg. Hvis man kan tenke høyt og stort, vil man kanskje finne noen helt nye løsninger.