En ny sirkulæravgift kan heve andelen resirkulert plast i norske panteflasker fra 10 til 80 prosent. Men hvorfor tar det så lang tid å få til? 

Marinbiolog Pia Ve Dahlen mener nordmenn kan gå foran med miljøløsninger om vi vil – som med panteordningen. Se videosnutten her:

Panter du? Svaret er sannsynligvis ja. Nærmere 9 av 10 norske plastflasker pantes og resirkuleres – mye takket være en enkel og særdeles vellykket miljøavgift.

Ordningen er så vellykket at representanter for mer enn 20 land har besøkt Norge for å lære av det norske pantesystemet. 

Men om du trodde de gamle plastflaskene blir til nye flasker, tar du feil. Bare 10 prosent av hver flaske du kjøper i butikken består av resirkulert materiale fra gamle flasker.

Resirkulert plast blir til mikroplast

Det meste av den pantede plasten blir sendt til andre deler av Nord-Europa. Der blir den til flasker, fiber, filtre, emballasje, dyner, puter og en rekke andre produkter.

Enkelte av disse produktene, deriblant klær og andre tekstiler som inneholder plast, kan bidra til å spre mikroplast gjennom vask og bruk.

Les også: Disse klærne sprer mikroplast

Pantegull. At det norske pantesystemet er en suksess, skyldes i stor grad en enkel og særdeles vellykket miljøavgift. Den gir næringslivet et økonomisk insentiv til å drifte verdens mest effektive pantesystem.

Pantegull. At det norske pantesystemet er en suksess, skyldes i stor grad en enkel og særdeles vellykket miljøavgift. Den gir næringslivet et økonomisk insentiv til å drifte verdens mest effektive pantesystem. Foto: Christoffer Dalkarls

Infinitum, bedriften som driver panteordningen, skulle gjerne hatt det annerledes.

– Vi kan dessverre ikke bestemme hva materialet fra de innsamlede flaskene brukes til. Men vi kan forsøke å påvirke, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Les også: 4 grunner til at dine klima- og miljøtiltak nytter

Plast kan resirkuleres i svært mange omganger, og spare klimaet for store mengder oljeforbruk. En sirkulæravgift kan gjøre at panteflasker kan bli resirkulert langt flere ganger, i stedet for å bli til andre plastprodukter nesten med en gang.

Plast kan resirkuleres i svært mange omganger, og spare klimaet for store mengder oljeforbruk. En sirkulæravgift kan gjøre at panteflasker kan bli resirkulert langt flere ganger, i stedet for å bli til andre plastprodukter nesten med en gang. Foto: Infinitum

– Det er selvfølgelig bedre at man bruker resirkulert plast i stedet for ny plast i en del produkter, fordi det minsker behovet for olje og senker klimagassutslippene. Men det hadde vært langt bedre for miljøet at man lagde nye PET-flasker av flaskene vi samler inn, i stedet for å delvis nedsirkulere dem til andre produkter.

Billigere å bruke ny plast

Norske plastflasker inneholder kun 10 prosent resirkulert plast. Infinitum har mulighet til å øke andelen til 80 prosent resirkulert materiale, noe som vil kutte produksjonen av ny plast betraktelig. Problemet?

– Det er billigere å bruke ny plast, spesielt nå som oljeprisen er så lav. Det er det som er akilleshælen til plast og grunnen til at plast flyter overalt: Det er billigere å lage nytt enn å bruke innsamlet plast, sier Maldum.

Les også: Pant holder plast unna havet

Om vi hadde fått på plass Infinitums sirkulæravgift etter modell fra panteordningen, kunne det bidratt til mindre såkalt nedsirkulering. Da vil langt flere PET-flasker (som de på bildet) bli til nye flasker, i stedet for til klær og andre tekstiler som generer mikroplast, eller andre blandingsprodukter.

Om vi hadde fått på plass en sirkulæravgift etter modell fra panteordningen, kunne det bidratt til mindre såkalt nedsirkulering. Da vil langt flere PET-flasker (som de på bildet) bli til nye flasker, i stedet for til klær og andre tekstiler som generer mikroplast, eller andre blandingsprodukter. Foto: Infinitum

Årlig brukes 22 000 tonn ny plast i produksjonen av norske flasker. Det tallet kan reduseres til 4400 tonn, altså en femtedel, dersom man øker andelen resirkulert plast i flaskene til 80 prosent.

– Det gir redusert oljeforbruk og senker klimagassutslippene. Så lenge du ikke kaster plast i naturen, er det det mest effektive materialet å bruke, sier Infinitum-sjefen.

Sirkulæravgiften vil redusere plastforbruket

Infinitum forsøker nå å få gjennomslag for en sirkulæravgift – et enkelt grep som kan få bukt med mye av problemet. Den kan også bli et viktig steg på veien mot en mer sirkulær økonomi i Norge.

Løsningen som Maldum og Infinitum har foreslått, er å kopiere avgiftsmodellen som har gjort den norske panteordningen så vellykket. Gjennom den betaler produsentene mindre avgift jo flere flasker de klarer å samle inn.

– Vi foreslår å bruke en tilsvarende modell, som vi har kalt for sirkulæravgiften: Hvis du bruker null resirkulert plast, må du betale en avgift per flaske. Hvis du bruker 100 prosent resirkulert plast, er det null avgift. Også har du en glideskala imellom. Det er den mekanismen som har fått pantesystemet til å fungere, og den er helt genial, sier Maldum.

Les også: – California bør bli like gode på pant som Norge

- Kvaliteten på de innsamlede materialet fra flaskene, når det er prosessert riktig, er akkurat like høy som hos den jomfruelige plasten du lager første gang.

– Kvaliteten på de innsamlede materialet fra flaskene, når det er prosessert riktig, er akkurat like høy som hos den jomfruelige plasten du lager første gang, forteller Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum som driver panteordningen. Foto: Christoffer Dalkarls

Avgiften kan i prinsippet brukes på svært mange produkter. Infinitum har tilbudt seg å teste det ut på panteproduktene i første omgang: På plastflasker og aluminiumsbokser.

– Norge kunne ligget milevis foran EU

Siden 2000 har verdens produksjon av jomfruelig plast økt med fire prosent hvert år, ifølge en rapport fra World Wildlife Foundation.

I 2016 ble det produsert 396 millioner tonn – 53 kilo plast for hvert menneske på jorda – og organisasjonen anslår at produksjonen vil øke med ytterligere 40 prosent fram mot 2030.

Les også: Bygger nytt, norsk resirkuleringsanlegg for alle panteflasker

Panteordningen hindrer store mengder plast i å havne i havet. På enkelte strender i Norge er så mye som 9 av 10 flasker utenlandske. Her fra en strandrydding utenfor Hoddevika. Foto: Simen Andreas Knudsen

Panteordningen hindrer store mengder plast i å havne i havet. En indikasjon på det, er at på enkelte strender i Norge er så mye som 9 av 10 flasker utenlandske. Her fra en strandrydding utenfor Hoddevika. Foto: Simen Andreas Knudsen

EU har foreslått et mål om at man innen 2030 skal produsere alle plastflasker med minst 30 prosent resirkulert plast. Maldum påpeker at Infinitum på kort tid kunne ligget milevis foran dette.

– Vi kan tilby det norske markedet 80 prosent i dag, og produsentene ønsker det. Men selv en stor produsent kan ikke over tid sitte og betale mer for emballasjen enn konkurrenten.

Fikk tommel opp – så avslag

Infinitum la allerede i 2014 fram forslaget om sirkulæravgiften for daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Det er interessant når politikerne sier: “Dette synes vi er en god modell, dette ønsker vi.” Så gikk man til fagetatene, Miljødirektoratet og Skattedirektoratet, og begge sa: “Dette er mulig å gjennomføre, og gir stor miljøeffekt.” Og så stopper det. I disse tider, hvor FNs miljøpanel sier at vi har 11 år på oss til å få ryddet opp i klimautslippene, sier Kjell Olav Maldum oppgitt.

Les også: – Vi har funnet nok olje til å koke kloden

- Hadde det ikke da vært fantastisk om vi kunne vist fram et fullstendig sirkulært pantesystem som hindret så å si all plast fra å havne i havet og naturen, spør Kjell Olav Maldum, direktær for Infinitum.

– Hadde det ikke da vært fantastisk om vi kunne vist fram et fullstendig sirkulært pantesystem som hindret så å si all plast fra å havne i havet og naturen, spør Kjell Olav Maldum, direktør for Infinitum.

Regjeringen har selv vedtatt å se mer på hvordan Finansdepartementets virkemidler kan brukes til å dytte nordmenn i en grønnere retning – for eksempel gjennom avgiftsfritaket på elbil.

Men nettopp Finansdepartementet er blitt stoppestedet for den foreslåtte sirkulæravgiften, etter at de to ganger har avslått forslaget.

Departementet har gitt ulike begrunnelser, som Maldum mener ikke har hengt helt på greip. Han tror det egentlig handler om at sirkulæravgiften vil føre til tap av inntekter for staten – omtrent 300-400 millioner – dersom drikkevarebransjen når en andel på 80 prosent resirkulert materiale.

– Det blir et inntektstap for staten, men i bytte mot en betydelig miljøeffekt, sier han.

– Miljøeffekten av resirkulert plast er enormt stor

Maldum mener det dreier seg om en svikt i markedet.

– Miljøeffekten av å bruke resirkulert plast er enormt stor, men miljøkostnaden ved å ikke bruke resirkulert plast er ikke priset inn i dag. Med sirkulæravgiften har man løst det problemet.

Les også: Seilbåten Vega har kastet loss – for å komme nærmere løsningen på plastproblemet 

Panteordningen er så vellykket at representanter for mer enn 20 land har besøkt Kjell Olav Maldum og Infinitum for å lære av det norske pantesystemet. En sirkulæravgift kan gjøre ordningen enda bedre

Panteordningen er så vellykket at representanter for mer enn 20 land har besøkt Kjell Olav Maldum og Infinitum for å lære av det norske pantesystemet. En sirkulæravgift kan gjøre ordningen enda bedre. Foto: Kjell Ruben Strøm

Modellen med sirkulæravgift kan brukes som inspirasjon på andre miljøområder, og for andre land.

– Mange kommer for å lære om den norske panteordningen. Hadde det ikke da vært fantastisk om vi kunne vist fram et fullstendig sirkulært system som hindret så å si all plast fra å havne i havet og naturen?

Infinitum har invitert politikere og unge ledere til samtaler om sirkulæravgiften, plast og sirkulær økonomi i Arendalsuka – følg med videre på Infinitum Movement og på Facebook!

Derfor nytter dine klima- og miljøtiltak