En enkel avgift kan gjøre norsk økonomi mer sirkulær. – Det er bare et tidsspørsmål før dere vinner denne kampen, sa Erik Solheim under Infinitum Movements arrangement i Arendal.

Hvorfor består norske panteflasker av 10 prosent resirkulert plast, når de kunne bestått av 80? Og hvorfor går utviklingen mot en sirkulær økonomi for plast så treigt?

Det var blant spørsmålene Infinitum Movement stilte et panel av ungdomspolitikere og miljøledere, da vi inviterte til diskusjon om plast og sirkulærøkonomi under Arendalsuka. 

Kan bli startskuddet for en mer sirkulær økonomi

– Kun ni prosent av verdensøkonomien er sirkulær i dag, sa Christine Spiten, Infinitum-ambassadør, undervannsrobot-gründer og rådgiver for sirkulærøkonomi i WWF.

– Innfører vi en sirkulæravgift, kan det bli startskuddet for en mer sirkulær økonomi i Norge.

Sentrum for diskusjonen var altså Infinitum sin foreslåtte sirkulæravgift. Tanken bak avgiften er å legge den på nytt materiale, deriblant ny plast. 

Les også: Vil gjøre resirkulert plast billigere med sirkulæravgift

folk fra hele verden som vil lære om pantesystemet. At vi går foran med et godt eksempel med sirkulæravgiften, kan fort få en større effekt, sa Christine Spiten, rådgiver for sirkulær økonomi i WWF. F.v. Kjell Olav Maldum, Spiten og Guro Aasaaren fra SU.

– Det er veldig mange som ser til Norge nå. Infinitum blir jo rent ned av folk fra hele verden som vil lære om pantesystemet. At vi går foran med et godt eksempel med sirkulæravgiften, kan fort få en større effekt, sa Christine Spiten, rådgiver for sirkulær økonomi i WWF. F.v. Kjell Olav Maldum, Spiten og Guro Aasaaren fra SU.

Et stort hinder for sirkulærøkonomien er nemlig at det er billigere å bruke nye, såkalt jomfruelige materialer enn resirkulerte. 

For å ta et eksempel: Hadde politikerne lagt en sirkulæravgift på ny plast, ville det blitt billigere å bruke resirkulert plast. Da kunne man blant annet økt andelen resirkulert plast i norske panteflasker fra 10 til 80 prosent.

– Vi løser ikke plastproblemet bare ved å rydde strender

– EU har som mål at vi skal bruke 50 prosent resirkulert materiale innen 2030. Vi kan tilby 80 prosent allerede i dag, sa Kjell Olav Maldum, direktør i Infinitum.

Også drikkevarebransjen selv, representert i panelet ved Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes, ønsker å innføre sirkulæravgiften. I først omgang tilbyr Infinitum seg å teste den ut på produktene som inngår i panteordingen.

– Vi har gjort beregninger på dette. Øker vi andelen resirkulert plast i flaskene fra 10 til 80 prosent, får vi en klimagevinst på 9400 prosent. Og det bare til en 10 prosent høyere kostnad. Dere får ikke et politisk tiltak med en fetere avkastning enn det, sa Maldum til ungdomspolitikerne.

Les også: Den norske panteordningen sprer seg til andre land

Ved å øke verdien på plast gjennom sirkulæravgiften, kan vi skape et større marked for resirkulert plast, fortalte Kjell Olav Maldum. - Da kan det etter hvert også bli enda mer interessant å både plukke plast og holde den unna naturen i utgangspunktet.

Ved å øke verdien på plast som allerede finnes, kan vi skape et større marked for resirkulert plast, fortalte Kjell Olav Maldum. – Da kan det etter hvert også bli enda mer interessant å både plukke plast og holde den unna naturen i utgangspunktet.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, kalte avgiften et “fantastisk grep”:

– Vi løser ikke plastproblemet bare ved å rydde strender. Vi må også stoppe tilførselen av plast, sa hun.

– Vil gi enorm klimagevinst

Hvordan stilte så ungdomspartiene seg til sirkulæravgiften?

Ordstyrer Simen Knudsen ga i første omgang ordet til Bjørn Emil Nesset fra det avgiftsskeptiske Fremskrittspartiet.

Les også: Tester ut pant på snusbokser

- Nå må vi få sirkulæravgiften igjennom. Det kan være regjeringa som gjør det, eller hvem som helst egentlig. Jeg bryr meg ikke, så lenge vi får det til, sa Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Nå må vi få sirkulæravgiften igjennom. Det kan være regjeringa som gjør det, eller hvem som helst egentlig. Jeg bryr meg ikke, så lenge vi får det til, sa Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Det er ikke sånn at vi er imot absolutt alle avgifter, sa Nesset, som er 2. nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

– Jeg ville heller sett at vi innfører skatteletter for selskaper og bedrifter som ønsker å ta miljøvennlige valg. Men hvis dette er noe bransjen selv ønsker, så for all del – jeg skal ikke være den som setter meg på bakbena.

Guro Aasaaren, miljøpolitisk leder i Sosialistisk Ungdom, var også positiv.

– I motsetning til FpU, er jo vi veldig glade i avgifter. For da skjer det nemlig ting. Og det er jo det som er problemet i dag – det skjer ingenting.

Infinitum-sjef Maldum skjøt inn en kommentar til eventuelle avgiftsskeptikere:

– Det geniale med vårt forslag er at det oppfyller et bredt, politisk ønske om å få en mer sirkulær økonomi. Ja, vi innfører en avgift – men den reduseres i takt med økt bruk av resirkulert materiale, i bytte mot enorm klimagevinst. Da får man faktisk avgiftslette!

Alle enige – likevel ble sirkulæravgiften avvist

Også Gaute Børstad Skjervø fra AUF, Vegard Heldal fra KrFU og Eline Stene fra Senterungdommen støttet forslaget om en sirkulæravgift.

Men om alle er enige – hvorfor skjer det da ikke noe?

Les også: Pantesystemet holder plast unna havet

Vegard Heldal, nestleder i KrFU, er blant dem som vil innføre sirkulæravgiften for å få en mer sirkulær økonomi og få en større andel resirkulert plast i produktene vi kjøper.

Vegard Heldal, nestleder i KrFU, påpekte at lavere forbruk også er en viktig del av sirkulærøkonomien: – Jeg vil tørke støv av noe KrF sa. Vil vi ha mer, eller vil vi ha det bedre? F. V. Elin Stene fra Senterungdommen, Heldal og Erik Solheim.

Infinitum har tidligere fått tommel opp for sirkulæravgiften fra både Miljødirektoratet og et bredt utvalg politikere. Likevel har forslaget blitt avvist av Finansdepartementet i to omganger, med det Maldum betegner som “god dag mann økseskaft”-svar.

Også Naturvernforbundet har lenge jobbet for å få gjennom sirkulæravgiften.

– Vi har møtt døra gang på gang. Det er en tafatthet i møte med problemet, sa Silje Ask Lundberg.

– Dagens regjering vil heller ha penger i statskassa enn å hjelpe næringen til å ordne opp i miljøproblemene, supplerte Eline Stene, organisasjonssekretær i Senterungdommen.

– Var også negative til elbilpolitikken

Mot slutten av arrangementet kom også Erik Solheim, ny leder av REV Oceans Plastic Revolution Foundation og tidligere miljøsjef i FN, om bord på båten.

Som tidligere miljøminister hadde han noen tips til hvordan ungdomspolitikerne skulle hanskes med motstand fra Finansdepartementet.

Les også: Mikroplast “overalt”, i følge forskere

I utlandet er man bare interessert i tre miljørelaterte fenomener i Norge: Pantesystemet, elbilpolitikken og innsatsen for regnskogen, fortalte Erik Solheim. Solheim støtter Infinitums forslag om å innføre en sirkulæravgift.

I utlandet er man bare interessert i tre miljørelaterte fenomener i Norge: Pantesystemet, elbilpolitikken og innsatsen for regnskogen, fortalte Erik Solheim.

– Finansdepartementet ønsker store statsinntekter. Da blir man gjerne skeptisk til miljøavgifter. For om miljøavgiften er vellykket, er de redde for at inntektene skal gå ned i null – men det er jo nettopp det vi vil oppnå, sa Solheim, til latter fra publikum.

– Det finnes mange andre måter for dem å hente inn inntekter på.

Finansdepartementet var også negative til avgiftslettelsene for elbiler, fortalte Solheim, før han kom med et siste tips til politikerne:

– La Finansdepartementet komme med sine merknader. Så overkjører du dem og gjennomfører det likevel.

– Gi plasten en verdi

Fremover skal Erik Solheim jobbe mot plastforsøpling globalt, i første omgang i Ghana. Der er planen å etablere en fabrikk som tar imot plast, for så å benytte plasten som drivstoff eller som gjenvunnet materiale i andre produkter.

Til tross for at han har sett de globale plastforsøplingsproblemene på nært hold, er han ikke tilhenger av plastforbud.

– Plast er et fantastisk materiale. Uten den ville for eksempel mat råtne under transport, og vi ville fått mer matsvinn.

Les også: Startupen Empower betaler folk for å rydde plast 

Alle de deltakende ungdomspartiene (bortsett fra FpU, som skulle tenke på det) skrev under på Infinitums appell om en mer sirkulær økonomi! F.v. Simen Andreas Knudsen, Infinitum-ambassadør og leder av Floke, Gaute Børstad Skjervø fra AUF.

Alle de deltakende ungdomspartiene (bortsett fra FpU, som skulle tenke på det) skrev under på Infinitums appell om en mer sirkulær økonomi! F.v. Simen Andreas Knudsen, Infinitum-ambassadør og leder av Floke, Gaute Børstad Skjervø fra AUF.

Men man kan ikke produsere eller bruke plast uten å samtidig være ansvarlig for å samle den inn, presiserte Solheim.

– I den grad det er ett avgjørende svar på plastproblemene i verden, så er det å gi plasten en verdi. Enten som produkt, eller ved hjelp av en avgift. Så la oss for guds skyld stå på. Det er bare et tidsspørsmål før dere vinner denne kampen.

Vil øke andelen resirkulert plast fra 10 til 80 prosent