Mandag denne uken økte pantesatsene. – Nå kan jeg faktisk kjøpe meg noe for posen med panteflasker, sier Infinitum-ambassadør Simen Knudsen.


Mandag doblet panten på flasker og bokser under 0,5 liter seg fra 1 til 2 kroner. Panter du en flaske på over 0,5 liter får du også mer igjen av prisen du betalte – 3 kroner i stedet for 2,50. Da pantesatsene økte denne uken, hadde de stått stille siden 1986.

– Det er jo litt artig at de gamle pantesatsene var omtrent like gamle som meg, sier Simen Knudsen, gründer og Infinitum-ambassadør.

– I 1986 kunne du sikkert kjøpe deg en bolle for én pantekrone. Ikke at det viktigste er å ha så høye pantesatser som mulig, men de bør jo følge den generelle prisøkningen sånn noenlunde. Sånn sett er dette et kjempebra tiltak.

Simen Knudsen plast flaske

Nå kunne Infinitum-ambassadør Simen Knudsen fått en krone til for flasken han holder i hånden.

I dag blir 86 prosent av flasker og bokser returnert i Norge. I tillegg kommer flaskene som blir fanget opp fra søppelbokser og XXX (Hva med de som går i plastreturen?). Den samlede returraten på 97 prosent er den høyeste i verden.

Vi er altså ikke helt i mål, til tross for at nordmenn er flinkest i panteklassen – selv om «bare» tre prosent av flaskene faller utenfor retursystemet, utgjør det likevel XXXX flasker som havner på avveie. Med den nye økningen i pantesatsene, estimerer man at antall pantede flasker vil øke fra 86 til 90 prosent.

En plastflaske sammen med søppel

Når pantesatsen øker, blir det forhåpentlivis enda mindre av dette.

Det viktigste for folk flest er ikke nødvendigvis økningen i kroner og øre, sier Simen.

– Panteordningen handler mer om at folk føler at flaskene og boksene har en verdi, at systemet er enkelt, og at man får en umiddelbar belønning når man panter.

– Dette tiltaket vil sikkert fange opp de få som ikke panter fordi de føler de ikke får nok igjen for innsatsen. Selv om de bare utgjør noen få prosent, dreier det seg jo om veldig mange flasker.

Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, mener det er viktig å opplyse om betydningen av at hver enkelt panter.

– I en aluminiumsboks ligger nok energi til å …., og den kan gjenvinnes nesten uendelig antall ganger. For hver plastflaske du panter, sparer du verden for xxx kilo råolje. Kaster du dem ut i naturen, kaster du samtidig vekk masse energi og råvarer.