Det var ikke fisk og krabber som møtte dykkerne da de gikk ned under havoverflaten i Bergen sentrum. Det var mudder, søppel og tomgods. Verdi. Flasker og bokser som skulle vært pantet.

Pant på havbunnen

Slik så det ut da dykkerne ryddet havbunnen i Bergen sentrum.

Enda en søndag lå et titalls dykkere på bunnen av Vågen for å hente opp pant og søppel. I tradisjonen tro stilte 1Dykkeklubb og SUB-BSI opp med stort engasjement. Havnevesenet bidro med container og lastebil med kran, og sammen ryddet de havbunnen etter uheldige og nonchalante borgere.

Fulle fangstnett og dårlig sikt

Menn og kvinner ikledd tørrdrakter og ståltanker senket seg ned i det kjølige vannet innerst i Byfjorden. Omtrent 10 grader i vannet. Omtrent 10 meters dyp. Dykkerne streifet over havbunnen, plukket med seg alt de fant av søppel og fangstnettene ble raskt fylt opp.

Dykkere skal plukke pant fra havbunnen

Et mer urbant klubbdykk enn vanlig.

I starten var vannet klart og det å finne gjenstander å putte i nettene var en enkel oppgave. Etterhvert virvlet mudderet på bunnen opp, vannet ble grumsete og sikten dårlig. Det ble vanskeligere å navigere. Å finne igjen containeren på bunnen for å tømme de fulle nettene med søppel ble en utfordring.

All slags søppel lå strødd utover havbunnen. Plastposer, kaffekopper og paraplyer. Likevel var det ingen tvil om hva det var mest av. Pant på bunn. Bunnen var dekket av grønne ølbokser. Bokser som skulle vært pantet. Verdi. Spart energi. Aluminiumsbokser, glassflasker og plastflasker lå om hverandre. Aluminium som kunne blitt smeltet om til nye produkter med en energigevinst på 95 prosent. Glass som kunne vært gjenvunnet i det uendelige uten å miste kvalitet.

Andre skatter

Foruten noen sjøstjerner og en og annen kråkebolle var det lite liv å melde. Tomgods dominerte havbunnen, men innimellom alle boksene dukket det opp andre skatter. En handlekurv, en sag og et linsedeksel. Mange solbriller og mobiltelefoner. Lommebok og bilnøkler. Samt en skinnende blank ring.

Havbunnen er full av pant og søppel

Bunnen bærer tydelig preg av sivilisasjonen litt høyere i atmosfæren.

Rene skattejakten, med andre ord. Under tidligere ryddeaksjoner har dykkerne funnet ipads, bunadsvesker, båtbatteri og sykler, melder Eirik Hole, som er styreleder i 1Dykkeklubb. I fjor var en lommebok blitt mistet kun tre dager før dykkerne fant den og en lykkelig eier fikk den tilbake i god behold.

Ambassadører for havet

Havet er dykkernes lekeplass. Da er det kanskje ikke så rart at de ønsker å ta vare på det.

– Vi elsker havet og engasjerer oss i miljøsaker. Når vi blir spurt om å delta sier vi selvfølgelig ja. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel. Alle i SUB er glad i havet. Vi er på en måte ambassadører for havet, sier Lovise Kjellevold energisk mens det drypper saltvann av henne.

Dykkerne deler en fascinasjon for havet. De finner ro og glede under havoverflaten. Å bidra til å holde dette undervannsparadiset rent føles viktig, slik at også kommende generasjoner kan fryde seg over livet og formasjonene der nede på dypet.

Pant på havbunnen

Havbunnen var dekket av grønne ølbokser. Bokser som skulle vært pantet.

Det var full ryddeaksjon. Slik det ville vært på land. Største forskjell var nok den horisontale kroppsposituren, de heller våte omgivelsene og utfordringen med dårlig sikt. På land regnet det. Mange forbipasserende stoppet opp, nysgjerrige, for å finne ut hva som foregikk. Enkelte trodde det var en leteaksjon, men da de så plakaten “Vi rydder havbunnen,” og den ellers rolige stemningen på land, ble folk betrygget.

Etter et par timer var dykkerne både kalde og tomme for luft. Havnevesenet heiste opp containeren og ryddeaksjonen nærmet seg slutten for denne gang.

Forsøpling på dypt vann

Vågen ligger i hjertet av Bergen, dekket av båtentusiaster om sommeren, og omkranset av et myldrende uteliv på nattestid. Hvor stor andel av forsøplingen som skyldes uhell heller enn hensynsløshet, er vanskelig å uttale seg om. Uansett er det trist. Forsøplingen av havbunnen og alt tomgodset som går til spille.

Pant som ble hentet fra havbunnen

Dagens fangst – ikke til å bli mett på.

Når panten havner på sjøen gjøres den utilgjengelig for de fleste. På land finnes det pante-ambassadører og mennesker som sørger for at verdifull pant fra restavfallsdunker havner i pantesystemet og blir gjenvunnet. Når boksene ligger på 10 meters dyp er de ikke fullt så lett å få tak i.

Selv om tomgodset har ligget i sjøen i månedsvis har det verdi og kan metallgjenvinnes. Pant på bunn utgjør så liten del av totalen at det ikke går utover kvaliteten. Er strekkoden intakt kan det fremdeles pantes.

Pant fra havbunnen

Er strekkoden på boksen fremdeles intakt kan den også pantes.

Innsatsen dykkerklubbene og havnevesenet gjør er uvurderlig. Takket være søndagens ryddeaksjon ble en mengde tomgods sendt tilbake i kretsløpet og sikret videre liv.

Arbeidet mot marin forsøpling

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom byens dykkerklubber, Bergen og Omland havnevesen. De siste fire årene er det blitt arrangert to aksjoner per år. En om våren og en på høsten. I 2016 og 2017 har de konsentrert seg om området innerst i Vågen, og det er innrapportert mellom 600-800 kg søppel til Hold Norge Rent fra hver aksjon.

Dykkere som har hentet pant og søppel fra havbunnen

Havets helter gjør en viktig og nødvendig jobb.

Arbeidet mot marin forsøpling er et prioritert område i virksomhetsplanen til Norges Dykkeforbund, og det foregår aksjoner i ca. 70 klubber rundt om i landet. Norges Dykkeforbund fikk nylig en gave på ni millioner fra Sparebankstiftelsen DNB for å fortsette ryddedugnaden under vann.

Jobben er gjort, og målet er nådd. Bunnen er renere. Enn så lenge. Med mindre folks atferd endrer seg og mirakler skjer vil det være behov for gjentakelse. En ny aksjon forventes på nyåret.

Les også: Britisk TV hyller norsk pant

Les også: Pantelandet