14 byer, deriblant Oslo, går inn for å legge om innbyggernes mathverdag innen 2030. Redusert kjøttforbruk og matsvinn skal bedre folkehelsen og kutte klimagassutslipp.

Mer enn halvparten av verdens befolkning lever i byer. De siste årene har flere byer gått inn for mer ambisiøse klima- og miljømål enn sine respektive regjeringer. Blant dem er Oslo som skal kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Mer enn halvparten av verdens befolkning lever i byer. De siste årene har flere byer gått inn for mer ambisiøse klima- og miljømål enn sine respektive regjeringer. Blant dem er Oslo som skal kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Foto: Pixabay

C40 er et nettverk av 40 byer som ønsker å lede an i klimakampen mens nasjonalstatene nøler. Under C40-toppmøtet i København 10. oktober gikk 14 av disse inn for å kutte i kjøttforbruk og matsvinn innenfor sine bygrenser – deriblant Oslo, København, Stockholm og Paris.

Både kostholdsendringene og et 50 prosents kutt i matsvinnet skal skje allerede innen 2030.

Maks 300 gram kjøtt i uken for Oslo-borgere

Kostholdsmålene skal, ifølge pressemeldingen fra C40, basere seg på EAT-Lancet-kommisjonens “The Planetary Health Diet” som ble lansert tidligere i år.

EAT-dietten, som den også kalles, er ment å redusere verdens matrelaterte helseproblemer, samtidig som man produserer mat til en økende befolkning på en langt mer miljøvennlig måte.

I dag skal imidlertid Lan Marie Berg, miljøbyråd i Oslo, ha uttalt til NTB at de konkrete målsetningene for EAT-dietten ikke er med i den endelige versjonen som byene har signert på.

Les også: Dette bør du spise ifølge EAT-dietten

Seoul (bildet) og Tokyo, to byer med mer enn 18 millioner innbyggere til sammen, er blant 14 byer som har skrevet under på C40 Good Cities-erklæringen. De andre er Oslo, København, Los Angeles, Quezon City, Toronto, London, Lima, Guadelajara, Paris, Milano, Barcelona og Stockholm.

Seoul (bildet) og Tokyo, to byer med mer enn 18 millioner innbyggere til sammen, er blant 14 byer som har skrevet under på C40 Good Cities-erklæringen. De andre er Oslo, København, Los Angeles, Quezon City, Toronto, London, Lima, Guadelajara, Paris, Milano, Barcelona og Stockholm. Foto: Pixabay

Blant anbefalingene i EAT-dietten er at man spiser maksimalt om lag 300 gram kjøtt i uken (derav 98 gram rødt kjøtt), og 250 gram melkeprodukter per dag i snitt. Grunnen er at animalske produkter som regel har et langt høyere klimagassutslipp, og ofte også belaster naturen mer enn plantebasert mat.

De fleste mennesker i verden bør derfor øke inntaket av plantebasert mat, deriblant bønner og frukt.

Om hele verden fulgte anbefalingene, kunne man reddet 11 millioner liv årlig og kuttet dramatisk i klimagassutslippene, ifølge kommisjonen.

Les også: Vil du spise grønnere? Her er seks vegetaroppskrifter

Landbruket står for 20 prosent av verdens klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel. Åtte prosent skal komme fra matsvinn.

Landbruket står for 20 prosent av verdens klimagassutslipp, ifølge FNs klimapanel. Åtte prosent skal komme fra matsvinn. Foto: Pixabay

Kan kutte klimagassutslipp med mer enn 60 prosent

De 14 byene har blant annet forpliktet seg til sunnere og mer miljøvennlig matinnkjøp, og helst fra økologisk landbruk. 

Kostholds- og matsvinnmålene skal blant annet oppnås ved å tilpasse kommunale kjøkken ved forskjellige institusjoner til EAT-dietten (graden av tilpasning gjenstår imidlertid å se, jamfør uttalelsen til miljøbyråden i Oslo) og til nye matsvinnkrav, og ved å samarbeide med byens innbyggere, bedrifter og organisasjoner.

Les også: Kutter du i kjøttforbruket, hjelper du regnskogen i Amazonas

Vegetarisk bygg-risotto - noe for Oslos kommunale kantiner?

Vegetarisk bygg-risotto. Noe for Oslos kommunale kjøkken? Foto: Stian Broch / Eat Foundation

Mat er blant en av de største kildene til klimagassutslipp fra byer, ifølge C40. Klarer også resten av verden å legge om til et mer bærekraftig kosthold og unngå matsvinn, hever de at vi kan kutte klimagassutslippene fra mat med mer enn 60 prosent.

Oslo har allerede en plan om å kutte 20 prosent av 2017-matsvinnet innen 2020. Om de lykkes med det, vil de ligge godt an til å nå C40-gruppens mål for 2030.

Matsvinn på skogen