Nordmenn er blant dem som flyr mest i Europa. Likevel vil regjeringen og Avinor bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

Fra Natur og ungdoms demonstrasjon mot en tredje rullebane på flyplassen på Gardermoen.

Fra Natur og ungdoms demonstrasjon mot en tredje rullebane på flyplassen på Gardermoen. Foto: Thor Due / Natur og ungdom

Vi vet at flyreiser er en av verstingene når det gjelder det store klimaavtrykket fra oss enkeltpersoner. Hvorfor skal regjeringen da tilrettelegge for miljøfiendtlighet i stedet for miljøvennlige alternativer?

Jeg og mange andre som bor i nærheten av Norges største flyplass, mener at det er uforsvarlig å bygge den ut enda mer.

Det blir vi unge som må rette opp i alle miljøproblemene utvidelser av Oslo Lufthavn medfører, som støy, luftforurensing, forurensing av det uerstattelige grunnvannet, økt veitrafikk og tap av store områder med uvurderlig natur og matjord.

Det vil blant annet bli mindre attraktivt å bo og jobbe på Øvre Romerike, og livskvaliteten til vi som bor her kan bli redusert. Blant annet vil flere få helseplager grunnet kontinuerlig og økt støy. Jeg er også redd for at utvidelse av flyplassen hindrer utviklingen av arbeidsplasser som baserer seg på grønne og framtidsrettede næringer. Det kan gjøre det vanskeligere for dagens unge å komme seg inn i grønne, framtidsrettede jobber.

FNs nye klima- og naturrapporter er noen av mange eksempler som understreker alvoret i hvordan verdens utslipp og miljøavtrykk stadig øker og truer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Derfor må et land som Norge prioritere klima og miljø på alle områder, og i alle avgjørelser.

Les også: Én million arter kan forsvinne det neste tiåret, ifølge ny FN-rapport

Sonja Nore mener politikerne må droppe en tredje rullebane på Gardermoen, av hensyn til klima og miljø.

– Flyindustrien og politikerne må endre holdning. Vi kan ikke la vekst og profitt gå foran hensyn til klima og miljø hvis utslippene skal ned, skriver Sonja Nore. Foto: Natur og Ungdom

Avinor, det statseide selskapet som eier og driver Oslo Lufthavn, sier at de vil legge til rette for framtidens behov, og hevder at etterspørselen til flyreiser vil øke med over 36 prosent innen 2030.

Imidlertid sier FNs klimarapport at hvis ikke utslippene halveres innen 2030, vil vi stå overfor en katastrofal miljøkatastrofe.

Norge har et mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050, og alle vet at vi må skape en grønn omstilling. Flyindustrien og politikerne må endre holdning: Vi kan ikke la vekst og profitt gå foran hensyn til klima og miljø hvis utslippene skal ned.

Nordmenn har allerede en reisekultur som innebærer et skyhøyt forbruk av flyreiser. En nordmann flyr faktisk ti ganger så mye som en gjennomsnittlig europeer, og har også flest innenlands flygninger per innbygger i Europa. 

Når politikerne oppfordrer oss til å ta flere miljøbevisste valg i hverdagen, må de også legge til rette for at vi nordmenn velger å reise med mer miljøvennlige transportmidler enn fly. Derfor er det uforståelig at regjeringen vil arbeide for å øke flytrafikken og ikke prioritere kollektive alternativer i stedet.

Når vi i tillegg vet at Avinor ønsker å bruke minst 19 milliarder kroner på å tilrettelegge for miljøfiendtlige reisemåter, høres det helt absurd ut i mine ører. En grønn omstilling fører til at utbygging av Gardermoen vil være verken lønnsomt eller nødvendig, og vil ende opp med å være en bortkastet investering og bruk av ressurser.

Det er også viktig å vite at alle milliardene Avinor vil bruke på en tredje rullebane, finansieres av taxfree-ordningen og overskuddet av det de tjener på at vi reiser.

Så, neste gang du flyr; tenk på at du er med på å finansiere tidenes dårligste investering, som heller kunne blitt brukt på for eksempel tog. Vi trenger en satsing på fremtiden!

Norge øker utslippene