Tillater regjeringen dumping av 30 millioner tonn giftig gruveavfall i Repparfjorden, er det en katastrofe for reinen, for villaksen og for Norges omdømme.

Regjeringen vurderer å gi tillatelse til dumping av 30 milloner tonn giftig avfall i Repparfjorden

Repparfjorden er kåret til nasjonal laksefjord, og den tilhørende laksefjordelva er regnet som en av Norges viktigste lakseelver. Nå vil et selskap dumpe 30 millioner tonn giftig gruveavfall i fjorden. Foto: Helene Lind Jensen, Natur og Ungdom.

Investeringsselskapet Nussir ASA har søkt om å få starte en gruve ved Repparfjord i Finnmark, og vil dumpe gruveavfallet i fjorden. Ikke bare en skvett avfall, men hele 30 millioner tonn giftig avfall inneholdende kobber, nikkel og krom!

30 millioner tonn giftig avfall fra en gruve som vil skade et område hvor over 8000 rein beiter årlig. Det er like mye som 17 lastebillass i timen i 20 år. 

Si nei til gruvedumping i Repparfjorden!

Det er helt opp til Torbjørn Røe Isaksen og næringsdepartementet å bestemme om Nussir ASA skal få starte gruvedrift i Kvalsund i Finnmark, og det er forventet at beslutningen tas innen de neste par månedene.

For å unngå en miljøkatastrofe, og for å unngå et overtramp på samiske rettigheter, bør de si nei. 

Alta-saken (1968-82), den hittil største miljøkonflikten vi har hatt her til lands, har flere likhetstrekk med gruveprosjektet i Repparfjord. Saken begynte da man ville bygge et vannkraftverk i lakseelven Altaelva som både ville legge deler av den samiske bygda Masi under vann og påvirke beiteområder for rein. Det førte til voldsomme protester, deriblant fastlenking og sultestreik, og ble startskuddet for en totalreform av norsk samepolitikk. Kraftverket ble likevel bygget. Foto: Riksarkivet

Kan bli vår tids Alta-sak

Til tross for overveldende bevis, mener ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm at det er feil å omtale konflikten om gruvedumping som en «samesak». La oss se på fakta:

  • Et overveldende flertall på sametinget stemte imot driftskonsesjonen i 2016. Også samiske organisasjoner som Norske reindriftsamers landsforbund, ungdomsorganisasjonen Noereh og den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi går sterkt imot planene om gruvedumping.
  • Reinbeitedistriktet Fiettar 22 vil bli sterkt rammet av gruvedriften. Området rundt Ulveryggen (et av to steder det planlegges gruvedrift) er et viktig beiteområde, med over 8000 beitende rein årlig. Gruvedrift vil være svært kritisk for reindriftsnæringen, og dermed også for dem som ønsker å holde samisk tradisjonell kultur i live.
  • Gruvedriftens konsekvenser for miljøet og samiske områder har allerede vakt oppsikt over hele landet. Rundt 2800 mennesker har allerede skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig mot gruvedumping. Dette kan bli vår tids Alta-sak – Norges største miljøkonflikt gjennom tidene.
NU lover protester mot gruvedumping. Tillates det, kan det bli en katastrofe for miljøet.

I 2016 arrangerte Natur og Ungdom en sivil ulydighetsaksjon mot prøveboring ved Førdefjorden, der det er planlagt å dumpe giftig gruveavfall. Solberg-regjeringen ga likevel grønt lys til gruven og sjødeponiet som, om gruveselskapet finner investorer, vil dekke fire kvadratkilometer av fjordbunnen. Foto: Marta Valentinsen, Natur og Ungdom

Deler ut utslippstillatelser som godteri

Erna Solberg prater på utpust og innpust om regjeringens havsatsning. Om hvor viktig det er å ta vare på havene våre. Samtidig deler hun ut utslippstillatelser i norske fjorder som om det var godteri.

Resten av verden ser ut til å ha skjønt noe som regjeringen ikke forstår. Norge er et av bare fem land som dumper gruveavfall i sjø, og av disse er Norge det eneste som planlegger ny dumping i fremtiden. Det er flaut.

NU lover protester mot gruvedumping i repparfjord

I mange av fjordene våre sliter man fortsatt med å rydde opp i gamle miljøsynder, skriver Mia Chamberlain. Blir det gruvedumping i Repparfjorden, vil folk ty til sivil ulydighet. Her fra en aksjon ved Førdefjorden i 2016. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

Dumpes giftig gruveavfall i Repparfjorden, vil det få katastrofale miljøkonsekvenser. Miljøgifter både var og er et stort problem i norske fjorder. I mange av fjordene sliter man fortsatt med å rydde opp i gamle miljøsynder. Derfor er det absurd at regjeringen fortsetter å se på fjordene våre som potensielle avfallsplasser, fremfor dyrebar natur full av fornybare ressurser.

Repparfjord er en nasjonal laksefjord med flere rødlistede arter. Har vi ikke lært nok av våre tidligere feil til å kunne skjønne at denne fjorden ikke vil tåle gruvedumping!?

Bygging av infrastruktur og bråk fra gruvedrift i Repparfjord vil kunne ødelegge for på reinene som beiter i området.

Bygging av infrastruktur og bråk fra gruvedrift i Repparfjord vil også kunne ødelegge for reinen som beiter i området. Foto: Helene Lind Jensen, Natur og Ungdom

Vi vil lenke oss for Repparfjorden

Det burde være en selvfølge at vi ikke skal dumpe 30 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord. Vi skyter oss selv i foten ved å ødelegge fiskebestandene som er en viktig ressurs for oss alle.

Flere organisasjoner og aktører har gått sterkt ut mot gruveprosjektet i Repparfjord, men så langt virker det ikke som om vi har blitt hørt. Vi må derfor samles nå og si klart nei til Nussir sin driftskonsesjon, og regjeringen må gjøre det samme. De må si nei til et overtramp av samiske rettigheter, og nei til en miljøkatastrofe!

Over 2800 mennesker vil aksjonere sivilt ulydig mot gruvedriften dersom den får grønt lys av myndighetene. Om du vil være med, kan du melde deg på her. Vi lover et helvete, og det er ikke en trussel. Det er et løfte.

Regjeringens miljøpolitikk har heller ikke overbevist Pia Ve Dahlen, som mener den fungerer som prevensjon:

Ernas miljøpolitikk: Den beste prevensjon.