Med klimaforandringene kommer stadig mer nedbør. Men visste du at myrene er noe av det som kan redde oss?

Å gå på fjelltur og komme til en myr, kan være noe herk. Å kjenne det kalde vannet sive inn i skoene etter at man tråkket på feil sted med flere kilometer igjen å gå, vil man helst slippe. Men visste du at myrene er noe av det som kan redde oss?

myrMed klimaforandringene kommer stadig mer nedbør. Rundt de store elvene demmer vi opp rundt husene våre, og legger sandsekker langs veiene, for å minske skadene. Plutselig står du der i kjelleren med svampen i hånda og forsøker å suge opp vannet. Da skulle du kanskje ønske at det fantes enorme svamper ute i naturen, som kunne gjøre denne jobben før den ble din? De er der, men de er på vei bort.

Naturen har nemlig gitt myrene denne oppgaven. De trekker til seg vann, og holder det nede. Dette er naturens måte å skape balanse på. Det er også lite oksygen og lave temperaturer i myrene, som igjen gjør at planter som dør der, ikke brytes ned og frigjør karbondioksid. Det blir heller lagret i jorda, og forhindrer at det slippes ut i luften vi trenger så sårt for å kunne leve. Hvorfor man på død og liv skal drenere og fjerne myrene, har jeg aldri forstått.

Hjemme hos min farmor og farfar var det alltid mose i hagen. Og farfar sa noe klokt: “Hvorfor skal vi fjerne det? Ta av deg på beina, gå på det, og kjenn hvor mykt det er!” Hans absolutte favorittsyssel på høsten var å sitte i myra og finne det han kalte naturens gull – multer. Som kun vokser i fuktige omgivelser. Til stor glede for barn og barnebarn.

Fugler bruker områdene som spillplasser, og matfat. Det er bunnen av vår næringskjede. Ved å drenere myrer, eller bruke dem som torv for at taket skal se “hyttete” ut, slår til slutt tilbake på oss selv. Dør artene i myrene ut, vil fuglene forsvinne, så dør dyrene som spiser disse, og resten av dette kan vi. Det lærte vi på barneskolen.

Vi er avhengig av å bevare naturen, og å opprettholde balansen som har fungert så godt i flere årtusener. Så neste gang du ser en myr: Ta av deg på beina, gå på den, og nyt det!