Miljøbevegelse både i Norge og internasjonalt har de siste årene vunnet flere store kamper. Sist i North Dakota, USA, der utbyggingen av oljerøret Dakota Access er satt på vent.

Kvinner som ber: Urfolk og miljøvernere demonstrerer ved Standing Rock i North Dakota.

I Norge vant miljøbevegelsen en viktig seier mot gasskraft i 1997. Siden har man forhindret oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja i flere omganger.

Samtidig som miljøbevegelsen vinner viktige seire, tapes det på mange andre fronter. Fossilindustriens økonomiske krefter vinner ofte fram.

Er det mulig å kjempe en offensiv kamp for en bærekraftig utvikling når penger rår? Det mener leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

– Historien viser at miljøbevegelsen og andre sosiale bevegelser er verdensmestere i å gjøre mye for lite penger. Kampen for et oljefritt LoVeSe er selve eksemplet på at vi klarer å skape store kampanjer og folkelig engasjement med lite penger.

6

Svart slange: Bilde fra fly av der oljerøret skal ligge.

I 2017 er det 25 år siden begrepet bærekraftig utvikling ble skapt. Statsledere fra de fleste land var samlet i Rio de Janeiro, og ble enige om planen Agenda 21 som skulle fungere som en veiviser for å ta vare på jorda. Brundtland ledet møtet, og fikk sole seg i glansen av dets suksess.

Et kvart århundre senere er jorda mindre bærekraftig. Klimagassutslippene har stabilisert seg de siste par årene som følge av økt satsing på fornybar energi. Samtidig er utslippsnivået høyere enn før finanskrisa slo til i 2008. Selv om mange europeiske land har klart å redusere sine utslipp, har veksten i Kina og India gjort det vanskelig å være klimaoptimist.

Flaggborg på Standing Rock: Flaggborgen viser flaggene fra de ulike urfolkstammene som har samlet seg.

USAs oljeavhengighet under press

Barack Obama skulle være presidenten som førte miljøpolitikk inn i Det hvite hus. Men det var viktigere for USAs president å sikre energiuavhengighet enn å senke utslippene. Dermed er han på vei til å avslutte sine presidentperioder med full satsing på egenproduksjon av skiferolje- og gass gjennom den miljøskadelige metoden fracking.

Det er motstanden mot slike rør som har samlet urfolk og miljøvernere ved Standing Rock i North Dakota. 

Politisperring: Flere midler ble tatt i bruk under kampen om den svarte slange.

Produksjonen skjer i svært spredte oljebrønner. Ifølge frakctracking.org er det rundt 1,7 millioner brønner i USA. For å samle og transportere olja- og gassen bygges det nå en enorm infrastruktur med oljerør over hele USA. Det er motstanden mot slike rør som har samlet urfolk og miljøvernere ved Standing Rock i North Dakota. I løpet av måneder med protester har tusenvis deltatt. Samtidig som en beinhard kamp har blitt kjempet i bitende kulde i North Dakota, blir mil etter mil med nye oljerør bygd andre steder. Utbygging av slik infrastruktur vil øke USAs avhengighet av fossil energi i mange år framover.

Nestleder i Rødt og samfunnsøkonom Marie Sneve Martinussen mener likevel at slike seiere er viktige.

– Dagens økonomiske system kjennetegnes ved en vanvittig skjev og urettferdige maktfordeling. Når verdens 62 rikeste eier like mye som halvparten av jordens befolkning er det åpenbart at ikke alle har samme demokratiske påvirkning på samfunnet vi lever i. Når man går i konflikt med interessene til de store multinasjonale selskapene, slik man spesielt gjorde med oljerørmotstanden i North Dakota, har man egentlig ikke oddsen på sin side. Det er derfor det er så viktig med disse symbolske seirene, for det de symboliserer er at vi kan vinne hvis vi som er mange står sammen mot interessene til de få.

4

På vakt: Uniformert politi har vaktpost ved en gammel gravplass for urfolk.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – mer enn symbolsak

I Norge har miljøorganisasjonene og miljøpartiene kjempet en hard kamp for å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og etter hard kamp har de foreløpig vunnet ved hver korsvei. Som i North Dakota handler oljeboring ved Nordlandskysten om mer enn klima. Den handler om lokale tradisjoner og selvråderett og om fare for å skade natur og fornybare ressurser. Skjoldvær påpeker at dette gjør slike miljøsaker ekstra viktige:

– Sakene er viktige i seg sjøl og det er en grunn til at disse enkeltsakene seiler opp som definerende miljøkamper. Samtidig mener jeg dette er eksempler på saker som er større enn seg sjøl fordi de har klart å løfte en større debatt rundt olje, klima og solidaritet og dermed også satt andre viktige temaer som kanskje ikke har samme x-faktor på dagsorden.

Byggeplass: Deler av byggingen lengre nord i North Dakota.

Mens miljøpartiene har sikret LoVeSe, åpnet de samtidig opp store deler av Barentshavet for oljeaktivitet. Nye områder til oljenæringa gjør overgangen til grønne arbeidsplasser i Norge enda seigere. Det er vanskeligere å mobilisere for områder som færre har et forhold til, som det store Barentshavet i nord. Men områdene har viktige og sårbare økosystem, og været er svært robust.

– At man har klart å vinne Lofoten, Vesterålen og Senja flere ganger viser at man har klart å skape et vendepunkt i norsk politikk. Å si nei til fossilindustrien er ikke lengre umulig, og sånn sett er vi allerede på offensiven. Men, som vi har sett er det kun når man kjemper om helt konkrete saker med massiv folkelig mobilisering at man klarer å vinne. Samme året som vi “vant” LoVeSe, tapte vi hele Barentshavet. Mobiliseringen var ikke sterk nok til å vinne begge kampene, og det ble en politisk hestehandel mellom partiene, poengterer Martinussen.

Mens miljøpartiene har sikret LoVeSe, åpnet de samtidig opp store deler av Barentshavet for oljeaktivitet. 

Oljeindustriens politiske makt

Presidentkandidat Bernie Sanders trakk i primærvalgkampen fram klima som USAs største sikkerhetstrussel. Han angrep dessuten linken mellom den politiske og økonomiske eliten i landet, og kalte USA for et oligarki. Også i Norge mener Skjoldvær og Martinussen at oljeselskapenes innflytelse er for sterk hos politikerne.

– Det er et demokratisk problem at oljeindustrien har så tette bånd til myndighetene, sier Skjoldvær.

2

Hard kamp: Turtle Island rett ved Standing Rock. Gammel gravplass for urfolk. De var sinte for at politiet hadde vaktpost der, så de svømte over for å be de dra. Politiet er som bildet viser i militærutstyr.

– Fossilindustrien er en av verdens mektigste, og har alt å tape på at hensyn miljø og mennesker settes framfor profitt, og de vil kjempe med alle midler for å hindre politikk som begrenser deres mulighet til å tjene penger. Hovedregelen i norsk oljepolitikk har alltid vært at all olje og gass skal opp så fort som mulig, man har aldri tidligere holdt tilbake et område av hensyn til miljø, andre næringer og globale klimagassutslipp. Heldigvis har vi sett at folkelig mobilisering kan overvinne fossilindustrien. Med tanke på at Norge faktisk har økt sine klimagassutslipp siden 2000, er det likevel klart at strukturene må endres for å få ned utslippene så mye som nødvendig, avslutter Martinussen.