Hurtigruten investerer 7 milliarder i miljøvennlige cruiseskip.

Hurtigruten investerer i miljøvennlige cruiseskip som går på biogass og batterier

MS Nordnorge er blant skipene som snart vil gå på biogass. I tillegg bygger Hurtigruten verdens tre første hybridskip. Foto: Lars Lund/Hurtigruten

Cruiseskipindustrien har ikke vært kjent for sin grønne profil. At norske fjorder gasses med tungolje, har vært en fast sommertradisjon. Cruiseskip som ligger til kai står for like store utslipp som 13 000 bensinbiler daglig.

Cruiserederiet Hurtigruten går imidlertid mot strømmen. Nå sist ved hjelp av blant annet biogass laget av avfall fra fiskeindustrien. 

Storutbygging av miljøvennlige cruiseskip

Innen 2021 skal minst seks av Hurtigrutens skip bygges om til å gå på en kombinasjon av den nevnte biogassen, flytende naturgass (det «reneste» fossile brenselet) og batterier. I tillegg er selskapet i gang med å bygge verdens tre første hybriddrevne cruiseskip.

Hurtigruten investerer i miljøvennlige cruiseskip som går på biogass og batterier

Snart kan du gjør dette uten å bade i NOx, sotpartikler og svovel. Foto: Tomasz Furmanek/Hurtigruten

– Når vi kommer til 2021, vil over halvparten av flåten på 17 skip være hybrid. Det er helt unikt i cruisebransjen, sier Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten.

Hvor mye biogass kommer dere til å bruke kontra naturgass?

– Så mye biogass som mulig, er svaret vi kan gi foreløpig. Målet er å seile helt utslippsfritt, så vi er på jakt etter gode teknologipartnere.

Takket være batteripakkene vil de nye skipene kunne seile utslippsfritt nær land så snart de er ferdigbygget, ifølge Ege.

Dette er ikke første gang Hurtigruten leder an på miljøtiltak. I juli kuttet selskapet engangsplast fra skipene sine, noe som blant annet førte til en million færre årlige plastsugerør. Selskapet har også sagt nei til å bruke billig og svært miljøskadelig tungolje, i skipene sine.

Sigurd Enge i Bellona tror biogassinvesteringen til Hurtigruta kan bli startskuddet for en ny, fornybar næring i Norge. Foto: Erlend Kjørsvik/Hurtigruten

Kan gjøre biogass billigere

Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i miljøstiftelsen Bellona, applauderer Hurtigrutas investering. Den kan blant annet bidra til å få ned prisen på biogass, tror han.

– Vi har sett det i introduksjonen av alle nye teknologier: Det er en økning i produksjonsvolumet som får ned prisen. Prisen på batterier til elbiler har for eksempel gått ned fra 12-1500 dollar per kW til 200 dollar per kW på få år. Det er ikke først og fremst teknologi vi mangler, det er å skalere.

Gjør problemer til løsninger

Det finnes  flere miljøfordeler ved å bytte ut diesel med biogass og flytende naturgass, ifølge Enge. Begge drivstoffene har omtrent samme utslippsprofil, med om lag 25 prosent lavere CO2-utslipp per energienhet i forhold til diesel. Begge er også bedre nytt for mennesker og natur langs sjøen: De reduserer forurensing fra NOx og sotpartikler fra 90 prosent og oppover, og svovelutslippene forsvinner helt.

Biogass har imidlertid en ekstra fordel, forteller Enge. Når biomasse (matavfall, kloakk, biprodukter fra treindustrien, osv.) råtner, dannes metangass, en drivhusgass som er over 30 ganger sterkere enn CO2. Når man produserer biogass, fanger man i stedet metangassen og forbrenner den. Dermed bidrar det til en ekstra reduksjon av klimagassutslippene.

– Jeg håper dette blir et startskudd for at vi benytter ressurser vi allerede har, og gjør problemer om til løsninger. Alle primærnæringene i Norge er potensielle leverandører av biogass, sier Enge.