Barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene har sørget for at Torshovparken har fått 13 nye panteringer.

Alle er med og hjelper til. Fra venstre: Niklas Barre, Mads Nakkerud, Vårin, Vilde og Rana.

Miljøagentene Vårin (12), Vilde (11) og Rana (11) befinner seg i Torshovparken etter skoletid. Sammen med Niklas Barre, gründeren bak panteringene Smartpant, og Mads Nakkerud, park- og miljøkonsulent for bydel Sagene, er de godt i gang med å skru opp ringene som skal bidra til at flasker og bokser ikke havner i søpla.

– Dette er gøy, fordi jeg er opptatt av å ta vare på jorda, sier Vårin mens hun skrur opp den aller siste ringen.

Hvorfor er du opptatt av det? 

– Fordi vi har ikke noe annet sted å være.

– De er veldig enkle å skru fast, mener Vårin. Fra venstre: Mads Nakkerud, Vårin og Vilde.

Vårin har vært medlem av Miljøagentene i hele seks år, Vilde i fire, og Rana siden mars i år.

– Det er gøy å bygge ting og å se nye steder, som denne parken her. Jeg skrudde opp en seng med faren min engang, så dette er ikke vanskelig, sier Rana.

Miljøagentene kjøpte omtrent 30 panteringer av Smartpant. Noen har blitt sendt til Stavanger, og resten skal nå pryde søppeldunkene i Torshovparken.

– I februar hadde spesialagentene møte på Nesodden, og ettersom de hadde pant som satsingsområde kontaktet de meg, og spurte om jeg kunne holde foredrag om resirkulering og panting, sier Niklas Barre.

Videre søkte Miljøagentene midler fra Miljødirektoratet, noe de fikk, og panteringene ble finansiert.

Flasker og bokser plukkes opp fra søpla, og plasseres i panteringene. Fra venstre: Vilde, Vårin, Mads Nakkerud, Niklas Barre og Rana.

Mads Nakkerud, som er park- og miljøkonsulent for bydel Sagene, er også tilstede og hjelper til.

– Å ha panteflasker for seg selv er et bra tiltak, sier han.

Nakkerud forteller at siden september i fjor, har blant annet Ilaparken fått elleve små stasjoner, som skal bidra til kildesortering i det offentlige rom. 

– Folk kan sortere søppelet de kaster ut fra mat, plast og restavfall, i tillegg til glass og metall, sier han og fortsetter:

– Vi ønsker å styrke sorteringen ute blant folk, som i parker og ved bussholdeplasser, i håp om at flere skal starte å kildesortere i hjemmene sine også. Dette er et ett-årsprosjekt som er ferdig i oktober, og da skal vi måle vekten og se om det har fungert. Det blir spennende å se hva tallene viser.

Miljøagentene bestemte at søppeldunken i midten av parken skulle ha to panteringer, ettersom altfor mange flasker hadde blitt kastet i dunken. Fra venstre: Vilde, Vårin, Rana og Niklas Barre.

Miljøagentene står bøyd over en av søppelbøttene og oppdager en flaske som ligger langt ned i søpla. Nakkerud er rask, graver den opp og plasserer den i pante-stativet.

– Torshovparken er den mest brukte parken i bydel Sagene, det er mange folk og mye som skjer hele tiden, så jeg er glad for at ringene henges opp her, sier han.

– Vi ønsker å få panteringer på skolen vår også, på Veitvedt, sier Vilde. Vårin og Rana nikker bekreftende.

– Det er mange som leter etter flasker i søpla, og det syns vi er synd.