Mengden plast som havner i sjøen er ekvivalent med at ett lass plast skulle blitt dumpet i havet av lastebiler hvert eneste minutt.

Innehaver av verdensrekord i jordomseiling, Dame Ellen McArthur, er en av de som advarer om at det kommer til å være mer plastikk enn fisk i verdens hav innen år 2050. Organisasjonen hennes, Ellen MacArthur Foundation, ser fryktinngytende tendenser i avfallsdumpingen. Ifølge rapporten fra organisasjonen, som ble sluppet under fjorårets World Economic Forum i januar, dumpes åtte millioner tonn plastikk i sjøen hvert år.

Produksjonen av plastikk i dag er tjue ganger så høy som den var i 1964 og tallet på 311 millioner tonn i 2014, vil dobles i løpet av de 20 neste årene og firedobles innen 2050 hvis vi fortsetter i samme tempo.

Omtrent alle matvarer i dagligvarebutikken er pakket inn i plast — selv frukt og grønt med skall vi uansett fjerner, som bananer og mango. Plast er overalt. Dessverre resirkuleres bare rundt 5 prosent av plastikken effektivt, til tross for at det er høy etterspørsel om resirkuleringsmuligheter. 40 prosent av plastikken som resirkuleres ender opp med å bli brukt som deponi, og en tredjedel av plasten ender opp i sjøen.

mer plast enn fisk i havet

Rapporten fra Ellen McArthur Foundation sier at mengden plast som havner i sjøen er ekvivalent med at ett lass plastikk skulle blitt dumpet ut i havet av lastebiler hvert eneste minutt.

Også plastmengdene i Arktis sjokkerer forskere. Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet, viser amerikansk forsking. Forskerne mener at omtrent 70 prosent ender opp på havbunnen. Konsekvensene er også dokumentert. I 1988 fant forskere plast i magen på hver tiende havhest. I dag finnes det plast i nesten 90 prosent av de undersøkte havhestene.

Nylig strandet en hval på stranda i Sotra utenfor Bergen. Den ble avlivet da den bar tydelig preg av å være syk. Magen var fullstendig stappet av plast. Rundt 30 plastposer i tillegg til en del småplast.

Det er liten tvil om at plasten er en trussel for havets dyrebestand.

Innen 2050 er det realistisk at mengden plast firedobles om vi fortsetter som vi gjør i dag.  Til tross for at det meste av plastikken gjøres om til energi når det brennes, krever ny utvinning av plastposer, oppbevaringsbokser og kopper store mengder fossilt brensel, så ordentlig gjenvinning av plastikk er den eneste effektive løsningen. Et nedsatt forbruk vil føre til nedsatt produksjon, men det krever at vi engasjerer oss på alle samfunnsnivå.

Signér her for forbud mot plast i havet.

Les mer om plast i havet