Lørdag 6. mai var det duket for Strandryddedagen, som er et årlig arrangement der Norges strender ryddes frie for søppel og plast.

Fire jenter sendte brev til Erna Solberg der de uttrykte sin bekymring for plast i havet, og ble invitert av statsministeren til å diskutere problemet.

Tiltaket begynte i 2011 og har økt i popularitet for hvert år. Tusenvis av frivillige stiller opp på denne nasjonale, kollektive ryddedugnaden og går møysommelig til verks med å rense sine lokale strender langs kysten og i innlandet. Et søppelfritt Norge er målet.

Strandryddedagen arrangeres av Hold Norge Rent, og for første gang har de fått med seg de nordiske søsterorganisasjonene, og er støttet av Nordisk Ministerråd. Hold Norge Rent er en organisasjon som jobber for å inspirere frivillige til å forebygge forsøpling av den norske naturen, samt rydde søppel og farlig avfall.

Statsministeren og klima- og miljøministeren ryddet plast

Nordre Langåra var et av landets strandplukkeområder på søndag. Her var prosjektleder for Strandryddedagen, Malin Jacob, tilstede. Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen og statsminister Erna Solberg var også noen av dagens oppmøtte under søppelplukkingen. Statsministeren hadde også tatt med seg familien sin.

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel, sier statsministeren til NTB.

Vidar Helgesen og Erna Solberg samarbeidet under strandryddingen.

I år leder Norge Nordisk Ministerråd, og en av de høye prioritetene er tiltak mot marin forsøpling. Nylig har de nordiske miljøministerne vedtatt et program som fronter flere tiltak mot forsøpling av havet, og mer bærekraftig bruk av plast, etter et forslag fra Norge. De nordiske landene har sluttet seg til FNs kampanje mot marin forsøpling.

Mikroplast; en miljøversting

Når gjenstander som er laget av plast brytes ned, oppstår mikroplast. Mikroplast blir også produsert og tilsatt i ulike produkter, blant annet hverdagslige produkter som tannkrem og ansiktsmasker. Også i matprodukter som havsalt, øl, torsk, snøkrabbe og honning, er det blitt gjort mikroplastfunn. Ballonger er nummer tre på listen over havsøppel som dreper marint dyreliv. Derfor kan det være lurt å være ekstra påpasselig og ikke la ballonger drifte avgårde med vinden, men kvitte seg med dem i søpla. Eller, enda bedre, la være å kjøpe dem. Dette kan redde mange dyreliv.

Mye søppel å plukke på Nordre Langåra.

Når plast sprer seg i naturen, – i havet, på land og til og med i lufta, kan det ta med seg helse- og miljøskadelige stoffer. Mikroplast kan bære med seg miljøgifter.

Alle kan gjøre litt for et søppelfritt Norge

Maling, bildekk, plastpelletproduksjon, tekstiler og kunstgressbaner er noen av Norges største mikroplastkilder. Produksjonen av disse kommer nok dessverre ikke til å stoppe med det første, men vi kan alle bidra til å rydde strendene våre. Og ikke bare én dag i året. Hvis alle gjør det til en vane å alltid plukke litt hver gang vi er ved sjøen, har vi tatt et stort skritt.