Vi snakker om hurtigtog, miljøsynder og uansvarlige politikere med Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Når ble du først interessert i miljøarbeid?

– I studietiden slo det meg for alvor hvor alvorlige konsekvenser klimakrisen vil ha for samfunnet, forteller Lan Marie Nguyen Berg. Den kan ødelegge hele livsgrunnlaget vårt; matproduksjonen, tilgangen på rent drikkevann og sende millioner av mennesker på flukt. Løsningene påvirker hele samfunnet; hva slags jobber vi skal ha om 10, 20 og 50 år i Norge, hvilke næringer vi skal satse på, transport og oppvarming.

Hva synes du om at regjeringen vil øke oljeutvinninger?

– Det er dypt uansvarlig. Jeg fatter ikke hvordan man i det ene øyeblikket kan signere Parisavtalen, og i det neste legge opp til rekordmange nye leteblokker for olje og gass, som om de to tingene ikke har noen sammenheng. Norge er ett av få land i Europa som fortsatt øker utslippene, og det ønsker åpenbart både Høyre og Ap å fortsette med.

Hvorfor er det nødvendig med et grønt skifte?

– Fordi vi er på full fart mot fire graders oppvarming av jordkloden, noe som vil ha dramatiske konsekvenser for mennesker, dyr og planter. EU har sagt at de omtrent skal slutte med klimagassutslipp innen 30 år, og det betyr at de ikke lenger vil kjøpe norsk olje og gass. I stedet for å havne i bakevja med stor arbeidsledighet, må vi satse på framtidens arbeidsplasser nå.

Lan Marie Nguyen Berg
Miljøbevisst hverdag

Hva gjør du personlig for miljøet?

– Jeg sykler og reiser kollektivt så mye jeg kan i hverdagen. Jeg liker å handle på bruktmarkeder, kildesorterer avfall og prøver å reise med tog framfor fly når jeg skal på ferie eller jobbreiser. Ingen er perfekte, men alle kan bidra litt.

Har du noen miljøsynder, og i så fall hvilke?

– Gjennom jobben min må jeg noen ganger reiser med fly, og det er jo det verste du kan gjøre for klimaet. Bortsett fra å vedta nye leteblokker på sokkelen, som de fleste politikere i Norge dessverre bruker arbeidstiden sin på i dag…

Er du enig i at alle monner drar?

– Ja, det er summen av våre handlinger som vil avgjøre om vi klarer å kutte nok utslipp til å unngå katastrofale klimaendringer. Vi har alle et ansvar, men det viktigste ansvaret ligger på politikerne for å sørge for de strukturelle endringene som gjør det enkelt å velge miljøvennlig, og dyrere å ikke gjøre det. Å leve miljøvennlig i dag kan noen ganger føles som å stryke på en IQ-test: Det er både raskere og billigere å velge fly enn tog på mange strekninger der vi burde hatt lyntog for lenge siden.

Hvilke kamper er viktigst å kjempe for miljøet?

– De store kampene i Norge handler om en ansvarlig politikk for å fase ut oljeindustrien med framtidens jobber, og gjøre det enkelt og attraktivt å reise miljøvennlig i hverdagen framfor å bruke bil.

Hvilke personlige forbilder har du?

– NRK-journalist Kristin Solberg har dekket krigssoner i Midtøsten og Sør-Asia i mange år, og er så tøff og dyktig! Hun klarer å få fram enkeltskjebnene på en måte som gir oss en større forståelse av det forferdelige krig, konflikt og fattigdom innebærer, forteller Lan Marie Nguyen Berg.