Vi dro på ferie til Kristiansand, en miljøvennlig og særs behagelig tur med toget fra Oslo. Hvor miljøvennlige er sommerbyens innbyggere? Vi har vært i Paris, Oslo og selveste Strömstad for å ta tempen på det lokale klimaengasjementet. Nå står vår grønne, sørlige oase for tur.

Blomsterbyen. Sommerbyen. Havnebyen og hummerbyen. Kristiansand. Kjært barn har mange navn. Kjent for sine svaberg, sitt sjøliv, sitt bryggeri og sin hvitmalte trehusbebyggelse.

Byen er et vakkert, grønt oppsyn, spesielt i de varmere årstider. Mange av husene rett utenfor sentrum har pent opparbeidede hageflekker, og den frie naturen er bare få steinkast unna. Hiv deg på sykkelen og du stuper ut i friskt hav minutter senere.

Etter å ha fått ulike uttalelser fra gatepasserende kristiansandere slo vi også av en prat med Elizabeth Rojas, som er Klima- og miljørådgiver i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, for å komme enda nærmere det store spørsmålet vi alle lurer på. Hvor er Kristiansand på klimaskalaen?

Hva er det Kristiansand er flinke på, og har blitt flinkere på de siste årene, når det gjelder miljøbevisst tenking?

– For 25 år siden gjennomførte Kristiansand det første “miljøby-prosjektet”, og har siden den gang gjennomført en rekke miljøtiltak. I 1991 startet tidligere ordfører Bjørg Wallevik og tidligere miljøvernsjef Øystein Holvik en rekke miljøtiltak som viser hvordan Kristiansand har blitt mye mer miljøbevisst de siste årene. Tiltakene har bidratt til at Kristiansand er blitt en renere, penere og mer attraktiv by. Bussene forsvant fra Øvre Torv, Torvet er blitt nesten bilfritt, kildesortering ble innført, naturområder ble anlagt og Byfjorden og elven Otra ble renset. Sistnevnte resulterte i at laksen kom tilbake og vi kan nå bade i elven, sier Rojas.

Kristiansand på klimaskalaen

Gareth Hammond liker at Kristiansand kommune har utbedret sykkelstier, men forstår seg ikke helt på hvorfor kommunen har valgt å bygge et parkeringshus midt i smørøyet av byen.

Miljøfyrtårn-ordningen startet i Kristiansand

Et annet eksempel på miljøsatsingen i Kristiansand er miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Ordningen ble etablert i et samarbeid mellom Kristiansand kommune og næringslivet, med mål om å heve miljøprestasjonene i små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Miljøfyrtårn er nå Norges største miljøsertifisering, og benyttes av 25 kommuner og mer enn 5000 virksomheter i hele landet. I fjor ble Miljøfyrtårn den første nasjonale miljøsertifiseringen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Kåret til Norges beste sykkelby

I år ble Kristiansand også kåret til Norges beste sykkelby. Sykkelbyen har vært en satsing som har pågått siden 1970-tallet, og overtok førsteplassen fra Lillestrøm med Stavanger, Kongsberg og Trondheim på de neste plassene.  Årsaken er god tilrettelegging og sykkelaksjoner, og her har også rushtidsavgiften betydd en del, ifølge Rojas.

– 10 prosent av all ferdsel foregår på sykkel. Vi i Kristiansand kommune tar både klima- og miljøhensyn for alle virksomheter og aktiviteter som vi har ansvar for. Bystyret vedtok at byen vår skal bli best i Norge på å ikke kaste mat. En langsiktig handlingsplan for å redusere matsvinn ble vedtatt i år. Kristiansand er den eneste kommunen i Norge som har vedtatt en handlingsplan for matsvinn. En handlingsplan for å redusere marinforsøpling ble også vedtatt, fortsetter hun.

Kristiansand på klimaskalaen

Fredrik Fintland har stor tro på at Kristiansand vil bli en enda mer miljøvennlig by i framtiden.

Hvor har Kristiansand fortsatt et stykke å gå i forhold til andre norske byer, når det kommer til miljøhensyn?

– Jeg tror vi kan bli flinkere til å redusere forbruksmønster og til å sortere avfall. Vi i Kristiansand kaster stadig mer husholdningsavfall, men dette er et problem som vi også ser i hele Norge. Et annet område som Kristiansand kommune kan bli bedre på er innkjøp. Vi burde stille sterkere og regelmessige miljøkrav når vi handler for kommunen. Vi burde også bli flinkere til å redusere biltrafikk og båttrafikk, sier Elizabeth Rojas.

Vil du bli klokere på klimafronten? Les artikkelen der vi knuser 10 klimamyter!

Vi knuser 10 klimamyter