Ole Erik Lunder reiser rundt på Oslo-skoler og snakker om at han trenger et stabilt klima for å kunne produsere mat i framtiden. Han skal nemlig bli bonde.

Miljøsaken er ikke bare en hobby for byfolk – selv om noen vil fremstille det sånn. Ole Erik er en av fire unge miljøforkjempere vi har snakket med som brenner for klima- og miljøsaken utenfor de store byene:

Elle Marie: Fra Stjernekamp til miljøkamp

Amalie og Amelia: – Det må bli lettere å leve grønt på bygda

Som såkalt klimapilot i Oslo kommune er Ole Erik Lunder opptatt av å fortelle om sammenhengen mellom klima og matproduksjon.

Som såkalt klimapilot i Oslo kommune er Ole Erik Lunder opptatt av å fortelle om sammenhengen mellom klima og matproduksjon.

– Jeg er opptatt av klima av personlige grunner. Jeg skal ta over gården, og trenger å ha et naturgrunnlag for å kunne leve av det.

Ole Erik Lunder vipper energisk på en høy barkrakk mens han prøver å forklare at han ikke er noen typisk klimaaktivist – selv om han bruker masse tid på å engasjere seg i klimasaken. Odelsgutten fra Nes i Akershus ble ikke spesielt opptatt av bærekraft før han begynte å studere agroøkologi på NMBU i Ås.

– Som bonde er du helt avhengig av været. Været er noe du sjekker hele tida. Når du ser at det regner selv om det ikke skal regne, og at det blir kaldt når det ikke skal være kaldt, og du får lange tørkeperioder – da får du et annet forhold til endringer i naturen.

Les også: Norge kan dyrke syv ganger mer bønner og erter enn i dag

- Mange tenker at for å engasjere seg i klima, så må du være "sånn", og du må legge hele sjela di i det, sier aspirerende bonde Ole Erik Lunder.

– Mange tenker at for å engasjere seg i klima, så må du være “sånn”, og du må legge hele sjela di i det, sier Ole Erik Lunder.

Kjente seg ikke igjen

På den ene siden meldte lysten til å bidra i klimakampen seg. Samtidig kjente ikke Ole Erik seg igjen i de folka som jobbet for å stoppe klimaendringene.

– Mange tenker at for å engasjere seg i klima, så må du være “sånn”, og du må legge hele sjela di i det.

Med “sånn” tenker han på folk som sier nei til kjøtt, slutter å fly, kjøper klærne sine på hippe bruktsjapper og tar med handlenett i butikken. Han tror det blir enkelt å ikke bry seg hvis man ikke vil omfavne hele pakka.

Kommunal influenser

Selv om Ole Erik ikke ville omfavne hele «miljøpakka», ble den framtidige bonden stadig mer opptatt av hvordan vi tar var på naturen vår. Derfor valgte han å lære mer om klimaproblemet, og befant seg etter hvert i miljøorganisasjonen Spire, som jobber for bærekraftig jordbruk.

Nå har han fått jobb som klimapilot i Oslo kommune. Det er en slags kommunal influenser-stilling, der Ole Erik er en av fire som er et ansikt utad for Miljøhovedstadsåret.

Les også: Sånn kan du hjelpe insektene

Som såkalt klimapilot i Oslo kommune er Ole Erik Lunder opptatt av å fortelle om sammenhengen mellom klima og matproduksjon.

Som klimapilot reiser han først og fremst rundt på ungdoms- og videregående skoler og forteller om hva som skjer med klimaet, hva Oslo gjør for å løse problemene og hva elevene selv kan gjøre, forteller han.

– Foredraget mitt handler mye om landbruk og min rolle som bonde. Jeg prøver å ikke fokusere for mye på det negative som skjer med klimaet, for det kan jo trekke unge sjeler ned.

Asfaltbarna i Oslo

I begynnelsen var Ole Erik spent på hvordan asfaltbarna i Oslo skulle ta ham imot som bonde og klimaengasjert. Det har gått overraskende bra.

– Jeg gjør det litt personlig og sier at jeg skal bli bonde, og at jeg er avhengig av at klimaet vårt er bra også i framtiden – for å kunne produsere maten som de spiser hver dag. Jeg tror de føler seg mer truffet da, enn om jeg bare fortalte om at vi må fikse klimaet for å kunne lage mat på landet.

Les også: Et annet landbruk er mulig

Ole Erik Lunder er opptatt av å dempe konflikten i miljøsaken mellom by og land.

Ole Erik er opptatt av å bryte med myten om at folk på bygda ikke bryr seg om klima og miljø.

– Det å dyrke mat er jo ikke noe teit. Vi spiser jo mat. Til og med flere ganger om dagen. Jeg er glad for at jeg får muligheten til å snakke om at by og land er avhengige av hverandre.

– Folk bryr seg

Ole Erik er opptatt av å ikke lage noe kunstig skille om at «de på bygda ikke bryr seg om klima».

– For folk bryr seg. Det er bare at de har ikke de samme mulighetene til å ta enkle, miljøvennlige valg i hverdagen som man har i byen. Bygda må få de mulighetene.

– Både byen og bygda vil være avhengig av at vi forvalter naturressursene på en god måte og produserer mat, også når klimaet endrer seg.

Intervjuet sto først på trykk i sommerens Infinitum magasin #10.

Klima og land – mann mot mann