Arktis smelter, og snart kommer halve Europa til å stå under vann om vi ikke gjør noe.

Har vi forstått? Har vi virkelig forstått? At om Arktis blir isfritt og Grønlandsisen smelter, så kommer vannivået i verdenshavene til å stige med syv meter, 7 meter!, og vi står foran en klimakollaps om 30–40 år. Vi har hørt det før. Men har vi egentlig forstått det?shutterstock_62859934De mest kyniske reisebyråene annonserer med at vi skal «dra og se Arktis før det er for sent». Hmmm.. Dette er for det første tragi-ironisk i lys av at nettopp våre reisevaner utgjør en ikke helt ubetydelig post i klimaregnskapet. Men snart er det kanskje til og med for sent å se London. Og Amsterdam. New York? Sjekk et kart som viser landområdene beliggende lavere enn 7 meter over havet, og du vil få en ganske bra oppfatning av hva som kommer til å skje. I dag er sjøisen rundt Arktis 80 prosent mindre enn den var for 30 år siden.«Denne forandringen tror vi er en av de viktigste årsakene til alt det voldsomme ekstremværet med oversvømmelser, tørke og heftige stormer som vi har sett de siste årene», sier Jennifer Francis, professor ved Rutgers Institute i New Jersey.Så stilt foran dette faktum, hva gjør så menneskeheten? Jo, vi kommer på den ekstremt intelligente ideen å begynne å bore etter olje i Arktis. Russiske Gazprom er allerede i gang, og det samme er Shell nå utenfor Alaska. Konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp er uhyre skadelige. Olje brytes ned ekstremt sakte i kulden, og i dag fins det heller ingen mulighet for å rense olje fra is.Nei, vi har ikke forstått.