Med små sementfigurer gjør kunstneren Isaac Cordal opprør, og kjemper en kamp for miljøet.

Isaac Cordal startet i 2006 sitt prosjekt Cement Eclipses, som har blitt et av hans største prosjekter hittil.  Det er et fotoprosjekt, der han lager skulpturer av mennesker i småskala, og setter dem ut i urbane miljøer.

Kunsten vil sette fokus på vår undervurderte relasjon med naturen gjennom et kritisk blikk på hvordan vår evolusjon påvirker individet, og er et opprør mot klimaforandringene; både i naturen og hvordan vi mennesker blindt følger våre ledere.

Isaac Cordal og hans miniatyrmenn

– Jeg tror kunsten min dekker mange ulike temaer, og jeg vil ikke si at det er kun av politiske grunner, men i dag er det uheldigvis slik at politikk har en overveldende tilstedeværelse i våre handlinger, sier Cordal.

De små figurene plasseres overalt; på bussholdeplasser, i vanndammer, på vegger, og ellers hvor Cordal finner et passende sted.

– Jeg fant ut at ved å lage figurene i småskala, så fungerte de bra for å uttrykke de temaene jeg ville ta opp.

Bruker byen som scene

Isaac Cordal har mange års utdanning både fra University of Fine Arts i Spania og Camberwell College of Arts i London, hvor han spesialiserte seg innen skulptur. Men hvorfor valgte han street art?

– Byen er en fantastisk scene, og ved å bruke små figurer, så er det enkelt å transportere dem dit jeg vil.

Han har jobbet mye med store skulpturer i stein, men det krever mye mer å flytte dem rundt, og å skape scenene. Der han i storskala måtte ha gravd ut og laget et basseng for å for eksempel kunnet vist Follow the Leader, som er et av hans mest kjente verk, så kan han heller bruke en sølepytt, siden figurene kun er 15 cm høye.

Isaac Cordal og hans miniatyrmenn

Kunsten er hans måte å tolke det sosiale systemet vi har skapt rundt oss, og sees på som en kritikk til vår oppførsel som sosial masse.

– Gjennom dagens sosiale medier har alt blitt veldig vanlig, sier han.

Kunst som kampform

Han mener at overinformasjon har minsket vår evne til å konsentrere oss om, og reagere på, de viktige tingene.

– Vi kan lese om enorme miljøkatastrofer i ett sekund, og så fortsette å lese om den nyeste trenden innen parfyme i det neste, uten å blunke.

Han er også bekymret over den globale oppvarmingen.

– Klimaforandringene er et seriøst problem. Vi har globale og lokale problemer, så kanskje vi hver og en burde kjempe i hver minste detalj av hverdagen for å forandre den globale helheten. For meg er min kunst en kampform.

Isaac Cordal og hans miniatyrmenn

Bruken av sement i figurene er, som alt annet ved prosjektet, et bevisst valg. Han mener at sement er menneskets avtrykk i naturen. I Spania har den enorme utbredelsen av bygninger i sement ødelagt kysten samt mange vakre steder på landet. Og det er grunnen til at prosjektet heter Cement Eclipses.

– Når bygninger dekker for sola, kan det kalles en sement-formørkelse, ikke sant? Så for meg er dette prosjektet en måte å reflektere over nåtiden gjennom kunst.

Lager film i Norge

Han har for tiden flere prosjekter på gang. I fjor var han i Kristiansand på Gadekunst-festivalen, og var tilbake igjen i april for å jobbe med et filmprosjekt.

– Jeg møtte en kunstner i fjor, og vi forsøker å gjenskape de virkelige scenene som jeg har laget i miniatyr.

Foreløpig har verkene hans vært å se på gatene i Amsterdam, Galicia i Spania, der han er fra, og London. Noen blir stadig stående der de er plassert, da han ofte har støpt dem fast, mens andre tar han med seg. Han anslår at det bare i Londons gater står rundt 150 miniatyrmenn rundt omkring for dem som har blikket opp og ser rundt seg. Selv skulle han ønsket at figurene bare kunne stå, men det hender folk tar dem med seg.

– Kunst er for alle, ikke bare for én person.