Insekter forsvant i hopetall fra tyske enger og skogområder – og det bare i løpet av ti år, ifølge en ny studie. Forskere betegner funnene som dramatiske.

Insekter forsvinner, konkluderer nok en ny studie. Spesielt står det dårlig til i engområder. Foto: dag.spilde / Flickr

Det dukker stadig opp tegn på at insektene er i trøbbel. Nå bidrar en ny, tysk studie publisert i forskningstidsskriftet Nature til å bekrefte bildet.

Etter å ha tatt prøver i 150 enger og 140 skogområder over en periode på ti år, så forskerne en klar tilbakegang for insektene.

Spesielt var nedgangen stor i de åpne engområdene. Der stupte antallet insekter med 78 prosent.

– Skremmende

– En nedgang i den skalaen over en periode på bare ti år, kom som en stor overraskelse – det er skremmende, men passer inn i bildet som presenteres i et økende antall studier, sier Wolfgang Weisser, med-prosjektinitiator og økologiprofessor ved Münchens tekniske universitet (TUM) i en pressemelding

I skogområdene gikk biomassen, altså vekten av insektene, ned med 40 prosent. På engene var reduksjonen på hele to tredjedeler.

Les også: Én million arter kan forsvinne det neste tiåret

I engområdene var det artene som ikke kunne bevege seg langt, som slet mest. I skogen var det omvendt. Insektene som kunne reise langt, hadde størst tilbakegang. Om det skyldes mer kontakt med jordbruket eller andre faktorer, gjenstår å se. Foto: Pixabay

De største tapene skjedde der insektene var omgitt av områder der man bedriver intenst jordbruk, ifølge forskerne.

Artsmangfold redusert med en tredjedel

Tidligere studier skal i størst grad ha tatt for seg biomassen eller vekten av insektene. Denne studien har i tillegg fokusert på antall insekter og artsmangfold, det vil si antall arter man finner.

I både skog- og landområdene var en tredjedel av artene ikke å finne mot slutten av tiåret. Mange av disse var sjeldne arter.

Les også: Møt seks arter som allerede har dødd ut i Norden

Omtrent like mange insekter fra naturreservater som fra andre områder, ifølge den nye tyske studien om insektsapokalypsen. En viktigere faktor virket å være hvordan det omkringliggende landskapet så ut.

Noe overraskende, kanskje: Omtrent like mange insekter fra naturreservater som fra andre områder, ifølge den nye studien. En viktigere faktor virket å være hvordan det omkringliggende landskapet så ut. Foto: Pixabay

En av grunnene til at nedgangen i biomangfold bekymrer, er at vi trenger et stort utvalg arter for å være rustet mot klimaendringene.

Ifølge FN kan så mange som én av åtte millioner arter på jorda være utrydningstruet.

– Det rakner på et tidspunkt

Forskning.no har intervjuet Anne Sverdrup-Thygeson, insektekspert og professor ved NMBU om studien. Hun betegner forskernes funn som “drøyt” og “dramatisk”.

Les også: Fire grunner til at dine klima- og miljøtiltak nytter

Slåttemarkene er spesielt artsrike, og viktige for et stort antall insekter, sopp og plantearter. Nå er de kritisk truet.

Slåttemarkene som tradisjonelt ga fôr til husdyr, er nå i stor grad byttet ut med soya og annet importert fôr. De er spesielt artsrike, og viktige for et stort antall insekter, sopp og plantearter. I dag har vi mindre enn én prosent igjen av slåttemarkene, som nå regnes som en kritisk truet naturtype. Foto: Sissel Rübberdt / Flickr

Det finnes forskjellige hypoteser for hva som kan skje når artsantallet reduseres, sier hun til nettavisen:

– Den vanligste trenden man finner i feltstudier, er en kurve som går sakte ned i starten, så knekker den ned og blir brattere.

– Du kan tenke deg et fly. Noen fjerner en og en skrue fra skroget. Du kan fjerne både en og to og kanskje 20 skruer, og du kan fremdeles fly og lande. Men på ett eller annet tidspunkt så går det veldig galt. Slik kan det også være med et økosystem. Det rakner på et tidspunkt, men vi vet ikke når det eventuelt kan skje.

Hvorfor forsvinner insektene?

I tillegg til nevnte intensive jordbruk, er det flere faktorer som bidrar til å forverre levekårene for insektene. Blant dem er forurensing, bruk av plantevernmidler og fremmede arter.

Les også: Sånn kan du hjelpe insektene!

Myr holder mer karbon enn regnskogen, men bygges fortsatt ned i Norge. Siden regjeringsskiftet i 2013 har antallet plan- og bygningssaker som går i favør av naturmangfoldet sunket fra 56 til 20 prosent, ifølge miljøorganisasjonen Sabima. Foto: Jørgen Schyberg CC BY-NC-ND 2.0 / Flickr

Ifølge en ny, større studie utført av amerikanske forskere, er det også tegn til at lysforurensing, altså negative konsekvenser av menneskeskapt lys, er en sterk bidragsyter til det flere kaller insektsapokalypsen.

Les mer om hvorfor insektene forsvinner her:

Verdens insekter er i ferd med å forsvinne