Tidligere i vinter ble New Delhi verdens mest forurensede by. Mer enn 5000 skoler stengte, folk flyktet til landsbygda, og den øverste ministeren i Delhi uttalte på Twitter at byen hadde blitt til et “gasskammer”. Luften var så forurenset at man ikke kunne se langt foran seg, og i verste fall kunne det være livstruende å puste den inn. 

Det er avgjørende for miljøet at utviklingen i India endrer retning før forurensning blir en uoverkommelig trussel. Samtidig er samfunnet avhengige av kraftig utbygging og modernisering, ettersom over 300 millioner indere mangler strøm og svært mange lever i fattigdom.

Hvordan skal India utvikles uten å overbelaste miljøet?

Forurensning i India

En stor del av forurensningen skyldes veitrafikken.

Når luften blir dødelig å puste inn

Den sterke forurensningen er ikke lenger kun et miljøproblem, men en stor trussel for menneskenes helse og livskvalitet. På det verste er det å puste inn luften i New Delhi tilsvarende å røyke 50 sigaretter daglig. Antall dødsfall relatert til forurensning har steget, og risikoen for helseplager som kreft og hjertesykdommer som følge av usunn luft er alvorlig.

Faktisk er India det landet i verden med flest dødsfall som følge av forurensningsrelaterte årsaker, med 2,5 millioner slike tilfeller i 2015. Tidligere i vinter da luftkvaliteten i Delhi var på sitt verste, opplevde sykehusene i området en økning på 20 % av pasienter med sykdommer relatert til forurensning.

Yngre generasjoner i India vil kunne leve i et sunnere klima

Forhåpentligvis vil yngre generasjoner kunne oppleve et sunnere klima å leve i.

En stor kilde til forurensningen i New Delhi er faktisk ikke fra byen i seg selv, men fra gårdene utenfor som brenner store rester av risavlinger hvert år. Dette gjør de for å klargjøre åkrene til å dyrke hvete, en effektiv men miljøskadelig metode. Forurensningen fra forbrenningen blander seg med New Delhis biltrafikk, konstruksjonsarbeid og bål som mange mennesker uten elektrisitet bruker for å varme seg på. I tillegg gjør topografien i området at forurensningen blir konsentrert over New Delhi, noe som fører til at smog legger seg som et tungt lokk over byen.

Balansekunst

India har en befolkning på 1,3 milliarder som fortsetter å vokse. Samtidig flytter stadig flere mennesker inn til de store byene, noe som gjør at utfordringer rundt urban forurensning blir større og flere. Innflytting til byer gir flere tilgang til blant annet elektrisitet og infrastruktur, men også større klimagassutslipp som følge av økt etterspørsel etter elektrisitet, trafikk og større industri.

Urban forurensning i India er et problem

Urban forurensning er et alvorlig problem i Indias byer, her fra New Delhi.

Deres store utfordring blir derfor å utvikles på en måte som ikke overbelaster planeten. Dersom India skulle industrialiseres på en måte som gir innbyggerne like store klimagassutslipp som i vestlige land, hadde belastningen på miljøet blitt enorm: I India er det gjennomsnittlige CO2-utslippet på 1,59 tonn per person, mens det i USA er 16,39 tonn. Å adoptere vestlige samfunnsmodeller direkte til India vil derfor ikke vært bærekraftig.

Den indiske organisasjonen The Centre for Science and Environment (CSE) beskriver utfordringen som “The challenge of the balance”. India må moderniseres for å bedre livene til millioner av indere som lever uten strøm og moderne løsninger, samtidig som metodene må skåne jordkloden mest mulig. Svaret vil være å gjenoppfinne den vestlige verdens vekstmodell, slik at vi kan finne nye måter å bygge rikdom som ikke vil koste oss jorden, ifølge CSE. Men hvordan skal de gjøre det?

Den grønne veien videre

For at utbygging og industrialisering skal skjerme miljøet så mye som mulig, må India satse stort på fornybar energi, noe de allerede har begynt med. I 2016 og 2017 var utbyggingen av fornybar energi i India for første gang større enn den ikke-fornybare, og landet har som mål å hente 60% av den totale elektrisiteten fra ikke-fossile kilder innen 2027.

Vindmøller i ørkenen i India

Vindmøller i ørkenen i Jaisalmer, India. I fjor var utbyggingen av ikke-fossile energikilder rekordstor.

Dermed går de inn for å overskride løftene de satt seg under Parisavtalen, i tillegg til å nå målene før avtalt tid. The Centre for Science and Environment har høye mål om å redusere forurensning ved blant annet å begrense økningen i antall biler på veiene, redusere forurensning fra energikraftverk og industri, og redusere forbrenningen av avlinger på gårder. I tillegg settes det i gang prosjekter som skal redusere klimagassutslipp ved nedkjøling og oppvarming av bygninger, noe som er en utfordring i dag.

– Landet våkner bare hvis noe skjer i Delhi, sa den tidligere indiske miljøministeren Jairam Ramesh. Utfordringene er mange, men dersom de fortsetter å vokse i en miljøvennlig retning vil de kunne oppnå store forbedringer og oppleve en luft det ikke er helsefarlig å puste inn. Befolkningen står ovenfor en viktig oppgave i å rette seg mot en grønnere fremtid, og vi heier på dem.

Les også: Den dyrebare luften

Les også: Hvordan snakke om klima og miljø?