Indias hovedstad har innført et forbud mot plastbestikk, plastkopper, plastposer og andre engangsartikler av plast.

Det er National Green Tribunal, en domstol for miljøsaker i India, som her vedtatt forbudet mot engangsartikler i plast. Forbudet gjelder i hele Delhi-regionen, der du finner Indias hovedstad og landets nest største by etter Mumbai.

Indias hovedstad New Delhi har over 16 millioner innbyggere, og store miljøutfordringer.

New Delhi er kjent som en av verdens mest forurensede byer, og ligger på topp i WHO’s liste over luftforurensing i verdens megabyer. Byens søppelproblem henger også sammen med den dårlige luftkvaliteten ettersom store mengder plast og annet søppel brennes og dermed bidrar til å forurense luften i og rundt hovedstaden.

Dette forbudet kan vise seg å være et stort skritt i riktig retning, ikke bare for forholdene i den indiske hovedstaden, men også når det kommer til plastforurensing i havet, og vil forhåpentligvis stå som et eksempel til etterfølgelse også for andre regioner i India og i verden for øvrig.

Forbudet mot engangsartikler av plast er et kjempeskritt for hovedstaden og for hele landet, ettersom India er en av de fire største plastforurenserne i verden, og er ansvarlig for rundt 60% av de 8.8 millioner tonnene med plast som havner i verdenshavene hvert år. Det skriver India Times om det rettslige forbudet, som ble vedtatt i desember 2016, og som ble innført fra første dag i 2017.