I dag ga regjeringen grønt lys til dumping av 30 millioner tonn giftig gruveavfall i Repparfjorden. – Jeg har lyst til å spy, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Repparfjorden i Finnmark er utpekt til nasjonal laksefjord, og er tilknyttet en av Norges viktigste lakseelver. Her skal det nå dumpes giftig gruveavfall. Siden 1980-tallet har bestanden av norsk villaks blitt halvert. Foto: Natur og Ungdom / Flickr

Mens den ene rapporten etter den andre forteller om natur som forsvinner i et rasende tempo, valgte regjeringen i dag å gi et endelig ja til et omstridt gruveprosjekt i Repparfjorden i Finnmark.

Det har ikke gått upåaktet hen blant miljøorganisasjoner og andre som engasjerer seg mot saken.

– Regjeringen har valgt å overkjøre både miljøfaglige råd og urbefolkning. De gir grønt lys til den største miljøkatastrofen i Norge i moderne tid, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Selskapet Nussirs gruvedrift vil blant annet innebære dumping av 30 millioner tonn giftig avfall rett i fjorden.

Ikke bare kan gruvedumpingen bli en miljøkatastrofe for fjorden, der blant annet villaks ferdes. Utbyggingen av veier og annen infrastruktur vil også kunne gå utover reindriften i området, og dermed den samiske befolkningen.

Les også: Tallet på verdens insekter stuper – frykter økologisk kollaps

Regjeringen sier ja til å dumpe giftig avfall i Repparfjorden

Artist Ella Marie Hætta Isaksen tror gruveprosjektet i Repparfjord kan bli en ny Alta-sak, den største miljøkonflikten Norges har sett til dags dato. Her fra en konsert under arrangementet Over Oslo i juni 2018. Foto: Tore Sætre/ Flickr CC BY-ND 4.0 

Ella Marie: – Et overgrep

Den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen er blant dem som er klare for å ty til sivil ulydighet dersom gruvedumpingen ikke blir stoppet. 

– Det er et overgrep mot samisk kultur og et inngrep inn i et samisk område. Det kan bli en ny Alta-sak, sier Isaksen til Dagbladet i dag.

Argumentet om at gruveprosjektet vil skape arbeidsplasser, avviser hun tvert.

– Jeg har lyst til å spy når folk snakker om arbeidsplasser i denne saken. At man i det hele tatt våger. Arbeidsplassene i reindrift og fiskeri varer evig, hvis de forvaltes på en god måte. Det vil aldri rettferdiggjøre å ødelegge grunnlaget for de næringene for mange arbeidsplasser i en kort periode i en gruve.

Les også: Reindriftsutøver Inga om klimaendringer og framtiden på vidda.

Natur og Ungdom vil forhindre gruvedumping i Repparfjorden

Det giftige avfallet som planlegges dumpet inneholder blant annet kobber og andre tungmetaller som er giftige for livet i fjorden. Bildet er tatt i Kvalsundet ved inngangen til Repparfjorden. Foto: Natur og Ungdom / Flickr

Vil fjerne plast i havet, men dumper gift i fjorden

Det giftige avfallet som skal dumpes tilsvarer 17 lastebillass i timen i 20 år, ifølge Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

– Man skulle trodd at dette med å kaste ting i havet var noe vi ble ferdige med i 2019, sier han.

Den tilhørende Repparfjordelva er regnet som en av Norges viktigste elver for villaks. Repparfjorden er derfor kåret til nasjonal laksefjord, noe som skal gi særlig beskyttelse til våre viktigste laksebestander.

Også en rekke andre arter, deriblant spekkhoggere og kysttorsk, er blant dem som kan bli rammet av gruvedumpingen.

– Dette viser hvor hyklersk regjeringen er. De snakker om hvor viktig det er å fjerne plast i havet, samtidig som de dumper millioner av tonn med giftig avfall rett i fjorden.

Infinitum Think-In konferansen Gaute Eiterjord

Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord i et litt lykkeligere øyeblikk, under Infinitum Think-In-konferansen vår i oktober. Nå er han klar for å lenke seg fast for Repparfjorden, om så må til. Foto: Anki Grøthe.

Norge er et av bare fem land som dumper gruveavfall i sjø. Av disse skal Norge være det eneste som planlegger ny dumping i fremtiden. 

– Kunne gruvedriften blitt gjennomført på en måte som gjorde mindre skade på miljøet?

– Man kunne for eksempel lagt alt under bakken. Avfallet (stein kontaminert med diverse tungmetaller, red. anm.) kunne man renset og brukt til alternative formål, som for eksempel veibygging, demninger og teglstein. Problemet er at det ikke har blitt vurdert. Man har tenkt at det var for dyrt, også lagt det fra seg.

– Det vi tenker, er at mineralene kommer ikke til å forsvinne. De kan vente til vi har funnet en fornuftig måte å hente dem ut på.

– Hva er planen nå?

– Det første som skjer, er at vi arrangerer en svær demonstrasjon utenfor Slottet i morgen. Også blir det demoer landet rundt på lørdag – i Tromsø, Alta, Kauto, Bergen, Trondheim og Hamar, blant annet, sier Eiterjord.

Vil få investorer ut av Repparfjorden

Så langt har over 3000 personer skrevet under på Natur og Ungdoms liste over folk som sier seg villige til å ty til sivil ulydighet dersom gruveprosjektet ikke stoppes.

Stoppes ikke gruvedumpingen i Repparfjord, kan vi se mer av dette. Bildet over er fra demonstrasjonene mot gruvedumping i Førdefjorden i 2016. Foto: Amanda Iversen, Natur og Ungdom

– I første omgang vil vi jobbe for å gi prosjektet negativ oppmerksomhet, slik at investorer lar være å investere eller trekker seg ut. Vår erfaring er at investorer trekker seg ut når de får vite mer om hvilke konsekvenser prosjektet vil få. I fjor fikk vi for eksempel City, verdens største finansieringsselskap, til å trekke seg ut av Repparfjord-prosjektet.

Lurer du på hvilke partier som støtter gruveprosjektet i Repparfjord? Se faktaboksen.

Les også: – Dumpes 30 millioner giftig avfall i Repparfjorden, lover vi et helvete.

Nei til gruvedumping i Repparfjorden!