Hvor i verden lever man mest miljøvennlig? Kanskje er det på den lille danske øya Samsø midt i Kattegat.

Samsø har de siste årene vært helt selvforsynt med energi, dette takket være 11 vindkraftverk på land og et halvt dusin til havs – samt tre fjernvarmeverk som drives av flis og halm. Det meste på øya er for øvrig merket økologisk, mesteparten av maten er produsert lokalt – og så må de vidunderlige sykkelveiene nevnes… Flytte?Samso