Tenk hvor stor forskjell det ville gjort dersom vi kunne gjøre ørkenene grønne. Hvis vi kunne brukt sjøvann og solkraft til å produsere tilstrekkelig med mat, ferskvann og energi for lokalbefolkninger verden over. Teknologien til å gjøre dette finnes, og Sahara Forest Project er allerede godt i gang med sitt arbeid.

Verdens befolkning er i konstant vekst. Vi står ovenfor en stor utfordring på fremtidens matfront. Klimaforandringene gjør at ferskvann er vår planets mest dyrebare ressurs, som er avgjørende for at livet på land skal eksistere. Det globale gjennomsnittet for hvor mye vann som brukes til landbruk er på 70 prosent.

– Midtøsten er den første regionen som opplever vannmangel i moderne historie. De har ikke nok vann til å dyrke mat som kan fø folket. Befolkningsøkningen tærer på vannreservene i hele regionen som allerede må importere 50 prosent av maten. Og tallet kan stige til 70 prosent, hevder Steven Solomon, forfatteren av boken Water.

Ikke bare i Midtøsten, men i andre svært tørre og varme områder importeres en stor andel av grønnsakene fra mer fuktige og dyrkbare strøk.

Sahara Forest Project

Drømmen om Sahara Forest Project ble først presentert på klimakonferansen i København, 2009, og er en bærekraftig løsning på mange av utfordringene planeten vår står ovenfor i dag.

Prosjektet tar i bruk naturens egne ressurser og bruker tørre ørkenområder til å dyrke agurker, tomater, bygg og andre rene nyttevekster. Ved å omdanne saltvann til ferskvann ved bruk av solens energi, forsynes vekstene i store saltvannskjølte drivhus.

– Vi tar det vi har mest av; saltvann, co2, solskinn og ørkener, til å produsere de tingene vi trenger mer av; bærekraftig produsert mat, vann og energi, sier administrerende direktør Joakim Hauge.

Bill Watts jobber som ingeniør for prosjektet. Han mener de har laget en modell som kan brukes over hele verden.

– Det finnes mange utvidende ørkener og mye saltvann på Jorda. Dette prosjektet viser en ny måte å lage drivstoff, energi, mat og vann uten å bruke fossilt brensel. Vi vil reetablere vegetasjon og gjøre ørkenen grønn, sier han.

Det første landet hvor Sahara Forest Project ble prøvd ut var i Qatar. Der kunne åtte hektar i ørkenen produsere like mye agurk som Qatar importerte fra andre land; rundt 90 prosent.

– Siden velstanden og pengene er tilgjengelige, er det på tide å investere og utforske hva som må komme etter oljen og gassen. Det er å gå i retningen av grønn energi, bruke overfloden av solas energi og varme i ørkenen, sier administrerende direktør i Qafco, Khalifa Abdulla Al-Sowaidi.

Hamas Bin Jassim Jabr al-Thani, tidligere statsminister i Qatar, stiller seg bak Al-Sowaidi uttalelser.

– Vi lever i et barskt klima i denne delen av verden, og jordbruk er viktig for oss. Dette er ikke bare viktig for Qatar, men hele regionen og andre steder med samme type klima, sier han.

Hvordan fungerer det?

Hvordan får man ting til å vokse i et område uten vann?

Mange tørre ørkenområder ligger ved havet. Ved å ta inn saltvannet, og la det gå gjennom papp-plater, gjør lufta som strømmer gjennom papp-platene det kjølig inne i ørkendrivhuset. Solenergien får vannet til å fordampe slik at det blir til vanndamp, og kondenserer som ferskvann.

Dette vannet brukes til å vanne plantene. Plantene, som er glade i sollys og ikke varme, blir avkjølt og kan vokse. Hekker gror utendørs, men ved bruk av det samme papp-platesystemet. Det produseres også alger for biobrensel, og saltproduksjon fra saltet, som skilles bort fra saltvannet.

Kulldrift sluker vann

Å produsere elektrisitet fra kull er en tørst business. USA trenger rundt 731,920 millioner liter daglig for å produsere og brenne kullet som genererer bare en tredjedel av landets elektrisitet.

India planlegger å bruke 500 gigawatt med kullenergi innen 2040. Dette vil kreve enorme mengder vann. I Kina brukes nå 15 prosent av vannreservene til kulldrift.

Trump satser fullt på kull i statene, og dette kan umulig være en heldig utvikling med tanke på fremtiden.

Sahara Forest Project tar avstand fra bruk av fossilt brensel, kull og gass. Prosjektet skaper også mange viktige arbeidsplasser, er finansielt lønnsomt, miljøvennlig og bra for folk. Det gir folk det de vil ha, men er mindre ressurskrevende, og tar hensyn til forbrukersamfunns uslukkelige behov.

Skylder Jorda å gjøre ørkenen grønn igjen

Mellom 11000 og 4000 år siden var Sahara et velfungerende økosystem med innsjøer og planter. Ørkenen hadde flere likheter med dagens regnskoger. Giraffer og flodhester vandret rundt og mennesker fisket etter mat i innsjøene. Mer regn falt over den nordlige delen av Afrika enn det gjør i dag.

Sahara Forest Project bygger i disse dager et anlegg nordvest i Australia og Jordan.

– Vi er ambisiøse og ønsker å vise den kommersielle driververdigheten. Prosjektet gir mennesker muligheten til å minimere klimafotavtrykkene sine, og opprettholde økosystemer. Sahara Forest Project er ikke et mirakel, bare ren og skjær vitenskap, sier Hauge.

Det synes absurd å vende det andre kinnet til en slik fantastisk, innovativ og fremtidsrettet løsning som gagner planeten vi bor på til det ytterste. Hvis det er slik at vi tørket ut ørkenene, skylder vi kanskje Jorda å gjøre dem grønne igjen?