Tall fra Vinmonopolet viser at glassflasker er klimaversting blant ulike typer drikkevareemballasje.

Nordmenn konsumerer hvert år til sammen over en milliard liter vann, melk, juice, brus, øl, vin og andre innkjøpte drikkevarer levert i ulike former for emballasje. Er vi klar over hva som er mest miljøvennlig av glassflasker, bag-in-box, aluminiumsbokser, melkekartonger og plastflasker?

Glassflasker mange ganger verre enn plast

Ifølge tall fra Vinmonopolet forårsaker 1000 liter drikke distribuert på 0,75 liters glassflasker et klimagassutslipp beregnet til 875kg CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning vil CO2-utslipp fra tilsvarende mengde drikkevarer distribuert på plastflasker med pant utgjøre kun mellom 6,6 kg og 123 kg, avhengig av andelen resirkulert materiale i flaskene.

Av andre emballasjetyper i Vinmonopolets rapport kommer pappkartong på en grønn andreplass etter panteflaskene, bag-in-box kommer på tredje og selv plast-vinflasker uten pant står for kun en fjerdedel av klimaavtrykket sammenliknet med glassflasker. Også aluminium er mer miljøvennlig enn glass, med ned mot en tiendedels klimaavtrykk for bokser laget av resirkulert materiale.

Glassflasker er klimaversting

Energikrevende produksjon og transport

Produksjon av glassflasker fører til nesten ni ganger så stort utslipp som ved produksjon av plastflasker, utregnet med utgangspunkt i jomfruelig materiale for begge flasketypene. Glassflaskenes høye egenvekt gjør at også utslippene knyttet til transport er flere titalls ganger større for glassflasken enn for plast. Selv om nesten en tredjedel av klimaavtrykket ved produksjon kan trekkes fra som gevinst ved resirkulering ender glassflaskene på jumboplass blant alle emballasjetypene.

Tidligere ble både glassflasker og plastflasker returnert, vasket og brukt om igjen. I dag blir glassflaskene knust og gjenvunnet som blant annet fyllmasse og isolasjon. Plastflasker blir presset sammen av panteautomaten og gjenvunnet til plastmateriale som kan brukes til å lage nye flasker, noe som gjennom effektiv transport og prosessering gir lavere miljøavtrykk enn såkalt ombruk.

Effektivt pantesystem

Globalt utgjør plastflasker et enormt miljøproblem, der mesteparten av totalt nesten en halv milliard produserte flasker ender opp på søppelfyllinger eller i havet hvert år. I Norge er situasjonen derimot en helt annen.

Takket være en av verdens mest effektive innsamlingssystemer blir over 95% samlet inn, og 87% av alle norske plastflasker med pant blir gjenvunnet til råstoff som kan brukes til å lage nye flasker igjen og igjen. Skulle alle disse plastflaskene ha blitt erstattet med glass ville det medføre en økning av Norges årlige klimagassutslipp på opp til en halv million tonn CO2-ekvivalenter, eller 1% av det norske totalutslippet.

Se video: Britisk TV hyller norsk pant