For to år siden fikk industridesigner Gabor Magyari en god idé. Han ville transformere og gi nytt liv til et materiale som mange oppfattet som søppel. I dag introduserer han oss for musikkanlegget, som tidligere var en feilprodusert bensinkanne.

gaborGabor sitter på Mesh i Oslo, som er en kafé og et samfunn for nordiske gründere. På bordet ved siden av ham står en rød bensinkanne.

– Jeg og fem andre designere ble utfordret av Kreativt gjenbrukssenter til å lage en utstilling. Ikke bare kunstverk i gjenvunnet materiale, men ulike konseptideer og produktideer. Jeg ønsket å finne ut av hvordan industrielt overskuddsmateriale kunne upcycles på en kortreist måte, og begynte å leke med tanken om å videreutvikle bensinkanner til musikkspillere.

2Upcycling betyr å gjenbruke et materiale slik at et produkt får større verdi eller høyere kvalitet enn det opprinnelige.

Nevroestetikk handler om hvordan utforming og design påvirker oss. Estetikk og design henger sammen, og har sterk verdi i forhold til produkter vi velger å kjøpe. Gabor jobber med det som utgangspunkt. Han får feilproduserte bensinkanner fra et selskap på Notodden, i håp om å løfte søppelindustrien til et høyere nivå.

Et produkt basert på å tenke nytt

Gabor tar frem mobilen og trykker på en knapp på bensinkannen. Den lyser opp. Blåtann er koblet til.

– For meg er det viktig å poengtere at musikkspilleren er laget av gjenbruksmaterialer, men jeg ser at andre ikke er spesielt opptatt av det. Det morsomme designet er nok viktig for mange. Likevel vet jeg at jeg klarte å redde noe fra å bli kastet, og jeg klarte å utvikle et nytt produkt. Det har stor betydning for meg, ikke bare som designer, men på et større samvittighetsgrunnlag.

1

Gabor forteller at designeryrket kan være utfordrende når det til enhver tid handler om å skape noe nytt, ofte i store mengder. I sin tidligere jobb ble Gabor oppgitt over store kunder som sjeldent tenkte lengre enn resultatet av et ferdig produkt. 

– Kunden visste at det skulle produseres flere tusen produkter, men ingen brydde seg om hva som skulle skje med produktet videre, eller hvordan det skulle resirkuleres. Jeg fikk mer og mer dårlig samvittighet, og bestemte meg for å finne en annen løsning.

Løsningen ble Jibcan. Et noe uvanlig produkt, basert på å tenke mer langsiktig. 

– Musikkspilleren er ment for mennesker som liker å oppholde seg i naturen, og som driver med ulike typer sport. Folk som for eksempel skater vet hva ordet “Jib” betyr. Derfor kalte jeg den Jibcan. Den er enkel å ta med seg og noen av kannene tåler fukt. Jeg tror det er grunnen til at flesteparten av kundene er hyttefolk, båtfolk og personer som driver med klatring og skating.

4
– Det tar team, ikke tid

Gabor har laget tilsammen 15 musikkspillere av bensinkannene. De fleste rommer 10 liter og et par rommer 20 liter. Han lager dem kun på bestilling.

Inne på Mesh overdøver musikken fra bensinkannen hele førsteetasjen. Gabor forklarer. 

– I begynnelsen ble jeg overrasket over lydkvaliteten. Veggene er av tykk plast og gir en veldig fin akustikk. Selv om den største kannen gir sterkest lyd er de fleste mer glad i den mindre versjonen fordi den er enklere å ta med seg.

3Gabor har kommet langt med produktet sitt, men mener selv at han fremdeles ikke er helt i mål. 

– Jeg har lyst til å videreutvikle den. I dag bruker jeg bilaudio-utstyr, men i framtiden har jeg lyst til å bytte det ut med et selvutviklet audio-utstyr. Det tar team, ikke tid. Jeg er industridesigner, men jeg kan ikke alt. Jeg skulle gjerne samarbeidet med noen som er flinke på elektronikk og programmering.