Europas første undervannsrestaurant hyller naturen og havet. Med sin umiddelbare nærhet og kontakt med naturens krefter, er undervannsrestauranten Under en hyllest til norsk natur og havets dyreliv.

Undervannsrestaurant Under

Europas første undervannsrestaurant åpnes i starten av 2019, ved Norges sydspiss, Lindesnes.

Miljøvennlig kunstinstallasjon i vann

Restauranten skal åpnes i starten av 2019, ved Norges sydspiss, Lindesnes. Det er arkitektfirmaet Snøhetta som har tegnet verdens største, men også Europas aller første undervannsrestaurant. Ifølge dem blir bygningen som en slags miljøvennlig kunstinstallasjon ute i vannet.

"Under" undervannsrestaurant hviler på havbunnen

Under ser ut som en vannkikkert, som hviler på havbunnen, på fem meters dyp.

I forhold til andre undervannsrestauranter, der gjestene ofte ser inn i et akvarium, skiller denne restauranten seg ut på flere måter. Under ser ut som en vannkikkert, som hviler på havbunnen, på fem meters dyp. En rekke forskningsinstitusjoner er knyttet til prosjektet, med tanke på å utvikle et undervannslaboratorium. Hensikten er å stimulere livet og få kontroll på faste organismer under vann.

Kunstig rev skal rense sjøen

”Laboratoriet” skal ha en rekke kameraer som overvåker livet i havet rundt restauranten. Lyskilder med ulik fargetemperatur vil lokke til seg forskjellige arter, og det skal tilrettelegges slik at fisk, skalldyr og sjøplanter skal trives inntil bygget.

Undervannsrestaurant på havbunn

Bygningen er innkapslet i et betonghull med en grov overflate, som inviterer muslinger og blåskjell til å klamre seg fast.

Bygningen er formgitt i forhold til havets krefter og bølgebryting, og er i tillegg innkapslet i et betonghull med en grov overflate, som inviterer muslinger og blåskjell til å klamre seg fast.

Inne i underrestaurant

Under byr på en vill restaurantopplevelse under havet, designet av Snøhetta.

Over tid, vil det dannes et kunstig rev som både renser sjøen, og som naturlig kommer til å tiltrekke seg det meste av dyr- og planteliv. Under sin oppgave er å informere publikum om havets biologiske mangfold, og skape en undervannsopplevelse som gir en følelse av ærefrykt og glede.