Tror du virkelig at en liten plastflaske har noe å si for skiføret i Norge om 30 år?

Global oppvarming gjør vinteren kortere, og flytter snøgrensen lenger og lenger opp i høyden. Steder som før hadde skiføre store deler av vinteren er allerede nå stadig oftere uten snø, og hvis ikke klimagassutslippene reduseres vil denne utviklingen gå raskere og raskere.

Sognsvann får bare 22 istedenfor 90 skidager, og har kun 5% sjanse for påskesnø når temperaturen har steget med 2,8 grader. Steder som Hovden og Geilo mister rundt 100 dager med snø i forhold til gjennomsnittet fra 60- til 90-tallet. Grønnlia i Trondheimsmarka går fra 128 til 39 skidager, og selv Tromsø i nord får over 100 færre snødager ved havnivå, og bare 10% sjanse for snø til påske, ifølge beregninger gjort av norske forskere.

Bare de mest høytliggende stedene som Finse kommer ut av det med vinteren i behold, men det vil bli trangt i skiløypene hvis alle må opp dit for en hvit vinter- eller påskeferie.

En tom flaske har noe å si for skiføret Reduksjon i antall dager med snødekke i norge på grunn av klimendringer - En tom flaske har noe å si for skiføret
Kartene over viser beregnet reduksjon i antall dager med snødekke i fremtiden (år 2031-2060) sammenliknet med nå (1971-2000).Gul farge betyr 0-30 færre snødager, orange 30-60, rød 60-90 og burgunder 90-120 dager.

Kartet med mest rødt forutsetter et scenario med fortsatt økning i klimagassutslipp, eller «business as usual» (RCP8.5). Det andre kartet viser et mer optimistisk scenario med først en stabilisering og deretter en reduksjon i utslippene på verdensbasis på lang sikt (RCP4.5).  Kilde: klimaservicesenter.no

Hvordan påvirker en flaske klimaet?

En flaske har faktisk noe å si for skiføret. Ikke alene, men hver eneste flaske og boks er en del av det store bildet. Til sammen bruker vi over 600 millioner plastflasker og over 500 millioner aluminiumsbokser med pant hvert år. Det er i Norge alene. På verdensbasis blir det omsatt nesten 500 milliarder plastflasker hvert år, eller 1 million flasker hvert minutt!

En tom flaske har faktisk noe å si for miljøet

Plastflasker er laget av olje. For hver kilo plast produsert kreves to kilo olje. Utvinning av olje krever også mye energi, og fører til store utslipp av klimagass. Og om plasten brennes istedenfor å resirkuleres fører det til enda mer utslipp. Drikkebokser er laget av aluminium, et metall som det kreves enorme mengder energi for å produsere, men bare en brøkdel for å resirkulere. Når vi panter flasker og bokser kan materialet brukes om og om igjen, gang på gang, slik at besparelsene til sammen blir enorme.

Sparer enorme mengder energi og klimagassutslipp

Det kreves 1,33 kw energi for å produsere ny aluminium til en drikkeboks. Kun 5% av denne energien behøves for å smelte om en boks til materiale for en ny boks. Og når vi panter en flaske istedenfor å kaste den i søpla sparer vi 1 kWh energi og 0,18 kg CO2. Da er utslipp og energiforbruk fra hele livsløpet tatt med – fra utvinning av råolje til transport fra panteautomaten, samt hele prosessen som gjør brukte flasker til materiale som kan brukes i nye.
Hvis du har en tom flaske bør du pante denHvis ingen flasker og bokser havner på avveie sparer pantesystemet oss årlig for 830 millioner kilowattimer energi og nærmere 180 millioner tonn Co2-ekvivalenter. Det er mer energi enn Altakraftverket produserer på et helt år, og klimagass tilsvarende utslippet til mer enn 2,8 millioner flyreiser mellom Oslo og Bergen, eller årsutslippet til 140.000 personbiler. Dette altså tall for lille Norge alene. Tenk om hele verden pantet som oss! Tror du fortsatt ikke at det har noe med vinteren å gjøre?

Gjør noe godt for vinteren

Selvfølgelig kan du velge å gjøre som Trump og andre – se bort fra fakta og advarsler fra forskere verden over, og benekte at menneskelige aktiviteter påvirker klimaet i det hele tatt. Ellers kan du anerkjenne problemet, gjøre det du kan for å begrense ditt bidrag, og ikke minst være med på å spre kunnskap og gode holdninger som kan føre til de nødvendige politiske og globale endringene som trengs for å få verden på rett spor.

En tom flaske som blir pantet har faktisk noe å si for skiføret

Noe av det enkleste og garantert effektive som absolutt alle kan gjøre for å bidra til å ta vare på vinteren er å sørge for å pante alle bokser og flasker. Og det er akkurat det kampanjen Pant for Pudder fra Infinitum Movement og Protect Our Winters Norge handler om.

God tur ut i snøen, og husk #pantforpudder!