Har en liten plastflaske virkelig noe å si for skiføret i Norge om 30 år?

Fortsetter vi å slippe ut klimagasser i dagens tempo, blir det langt mindre av dette. Foto: Pixabay

Global oppvarming gjør vinteren kortere, og flytter snøgrensen lenger og lenger opp i høyden. Steder som før hadde skiføre store deler av vinteren er allerede nå stadig oftere uten snø. Hvis ikke klimagassutslippene reduseres, vil denne utviklingen bare gå raskere og raskere.

Sognsvann får bare 22 istedenfor 90 skidager, og har kun 5 prosent sjanse for påskesnø når temperaturen har steget med 2,8 grader. Steder som Hovden og Geilo mister rundt 100 dager med snø i forhold til gjennomsnittet fra 60- til 90-tallet. Grønnlia i Trondheimsmarka går fra 128 til 39 skidager, og selv Tromsø i nord får over 100 færre snødager ved havnivå, og bare 10 prosent sjanse for snø til påske, ifølge beregninger gjort av forskere ved Norsk klimaservicesenter.

Bare de mest høytliggende stedene som Finse kommer ut av det med vinteren i behold, men det vil bli trangt i skiløypene hvis alle må opp dit for en hvit vinter- eller påskeferie.

En tom flaske har noe å si for skiføret Reduksjon i antall dager med snødekke i norge på grunn av klimendringer - En tom flaske har noe å si for skiføret
Kartene over viser beregnet reduksjon i antall dager med snødekke i fremtiden (år 2031-2060) sammenliknet med nå (1971-2000). Gul farge betyr 0-30 færre snødager, orange 30-60, rød 60-90 og burgunder 90-120 dager.

Kartet med mest rødt forutsetter et scenario med fortsatt økning i klimagassutslipp, eller «business as usual». Det andre kartet viser et mer optimistisk scenario med først en stabilisering, og deretter en reduksjon i utslippene på verdensbasis på lang sikt (RCP4.5). 

Hvordan påvirker en flaske klimaet?

En flaske har faktisk noe å si for skiføret. Ikke alene, men hver eneste flaske og boks er en del av det store bildet. Til sammen bruker vi over 600 millioner plastflasker og over 500 millioner aluminiumsbokser med pant hvert år. Det er i Norge alene. På verdensbasis blir det omsatt nesten 500 milliarder plastflasker hvert år, eller 1 million flasker hvert minutt!

En tom flaske har faktisk noe å si for miljøet

Plastflasker er laget av olje. For hver kilo plast produsert kreves to kilo olje. Utvinning av olje krever også mye energi, og fører til store utslipp av klimagasser. Om plasten brennes istedenfor å resirkuleres, fører det også til utslipp.

Drikkebokser er laget av aluminium, et metall som det kreves enorme mengder energi for å produsere, men bare en brøkdel for å resirkulere. Når vi panter flasker og bokser kan materialet brukes om og om igjen, gang på gang, slik at besparelsene til sammen blir enorme.

Sparer enorme mengder energi og klimagassutslipp

Det kreves 1,33 kW energi for å produsere ny aluminium til en drikkeboks. Kun 5 prosent av denne energien behøves for å smelte om en boks til materiale for en ny boks. Og når vi panter en flaske i stedet for å kaste den i søpla, sparer vi 1 kWh energi og 0,18 kg CO2. Da er utslipp og energiforbruk fra hele livsløpet tatt med – fra utvinning av råolje til transport fra panteautomaten, samt hele prosessen som gjør brukte flasker til materiale som kan brukes i nye.
Hvis du har en tom flaske bør du pante denHvis ingen flasker og bokser havner på avveie, sparer pantesystemet oss årlig for 830 millioner kilowattimer energi og nærmere 180 000 tonn Co2-ekvivalenter. Det tilsvarer mer energi enn Altakraftverket produserer på et helt år, og klimagassutslipp tilsvarende utslippet til mer enn 2,8 millioner flyreiser mellom Oslo og Bergen, eller årsutslippet til 140.000 personbiler. Dette altså tall for lille Norge alene. Tenk om hele verden pantet som oss! Tror du fortsatt ikke at det har noe med vinteren å gjøre?

Gjør noe godt for vinteren

Selvfølgelig kan du velge å gjøre som Trump og andre – se bort fra fakta og advarsler fra forskere verden over, og benekte at menneskelige aktiviteter påvirker klimaet i det hele tatt. Ellers kan du anerkjenne problemet, gjøre det du kan for å begrense ditt bidrag, og ikke minst være med på å spre kunnskap og gode holdninger som kan føre til de nødvendige politiske og globale endringene som trengs for å få verden på rett spor.

En tom flaske som blir pantet har faktisk noe å si for skiføret

Noe av det enkleste og garantert effektive som absolutt alle kan gjøre for å bidra til å ta vare på vinteren, er å sørge for å pante alle bokser og flasker. Og det er akkurat det kampanjen Pant for Pudder fra Infinitum Movement og Protect Our Winters Norge handler om.

God tur ut i snøen, og husk #pantforpudder!