Det er stadig de som hevder at en bensin- eller dieselbil er mer miljøvennlig enn en elbil. Kan det virkelig være slik? Er elbil-boomen kanskje bare en venstrevridd miljøhippiefantasi plantet der av Elon Musk for å frarøve våre stakkars oljeselskaper og bilprodusenter muligheten til å tjene enda mere penger? Eller en politisk dekkoperasjon for å la rike Bærumspappaer snike i bomringen og kjøre i kollektivfeltet på vei til kontoret på Tjuvolmen?

Argumentene til “elbilnekterne” er mange, men bygger ofte på feil grunnlag eller feil slutninger. Slik har mytene omkring elbilen oppstått, og de gjentas gang på gang. Under gir vi deg svar på noen av de vanligste påstandene i debatten om elbil. Men først en video som forklarer det enkelt på to minutter:

 

Påstander og svar – elbil og miljø:

Påstand: ”Produksjonen av elbiler bruker mer energi enn produksjon av fossilbiler. Vinninga går opp i spinninga.”

Svar: Det stemmer at elbiler krever mer energi å produsere enn “vanlige” biler, noe som i hovedsak skyldes produksjon av batteriene. Men ”forspranget” til fossilbilen spises fort opp av bilens drivstofforbruk.

Allerede etter mindre enn 10.000 kilometer, eller et halvt års bruk, begynner en liten elbil å bli bedre enn en fossilbil, mens en Tesla Model S bruker rundt 18 måneder eller 30 tusen kilometer på å lage grønne tall.** Tar man med gjenbruk og resirkulering av elbilbatteriene i regnskapet vil dette påvirke tallene enda mer i elbilens favør. Dessuten blir produksjonen av batterier renere og renere.*

Påstand: ”Elbilbatterier er giftige og må destrueres ved slutten av batteriets korte levetid.”

Svar: Elbilbatterier lages av en rekke forskjellige metaller, men inneholder hverken bly, kadmium eller kvikksølv, og klassifiseres ikke som farlig avfall.* De leveres med lang garantitid, og erfaring viser at de holder seg bra over mange hundre tusen kilometer*.

Når batteriene har gjort sitt i en elbil, vil de brukes til lagring av sol og vindenergi. Dette gjøres allerede i f.eks Tyskland*. Til slutt vil batteriene bli resirkulert og metallene brukt på nytt. Opptil 90% av batteriets bestanddeler er i dag gjennvinnbare.* Her er det i stor grad den økonomiske lønnsomheten for de ulike materialene som bestemmer resirkuleringsgraden, og dette tallet forventes å komme opp mot 100%.*

Påstand: «Litiumutvinning er verre enn både oljesand og kobberutvinning»

Svar: Tvert i mot og langt i fra.

Dette er en myte som har fått stor utbredelse særlig i USA, der bla.a. villedende artikler i media og uriktige bilder (slik som det under) har fått viral spredning på sosiale medier og har vært med på å bygge opp denne myten.* Selvfølgelig innebærer utvinning av litium også en belastning på miljøet, men sammenliknet med for eksempel kobber og oljesand er miljøbelastningen tvert i mot meget begrenset.

Lithium-vs-oil-False*

 

Påstand: ”Det finnes ikke nok litium i verden til å dekke behovet ved produksjonen av elbilbatterier.”

Svar: Det er riktig at litium er en begrenset ressurs. Men alt er relativt. Med dagens forbruk vil verdens litiumreserver vare i  Det er beregnet at verdens litiumbeholding vil kunne dekke behovet fram til år 2100, med forventet etterspørselsøkning for transportsektoren innregnet.**

Graden av resirkulering er selvfølgelig også noe som påvirker regnestykket, og ifølge det øknomiske prinsippet verden i dag styres etter, henger resirkuleringsgraden nødvendigvis sammen med lønnsomheten* som igjen vil øke i takt med at etterspørselen går opp og reservene ned i de neste 50-100 årene.  Så langt fram i tid kan vi  nok også forvente at menneskeheten har funnet noen nye løsninger innen transport og energi.

Påstand: ”Elbilen skal også ha energi. Elektrisiteten kommer gjerne fra forurensende kraftverk, så hvorfor bytte ut fossilbilen med elbilen da ?”

Svar: Fordi elbilen bruker energien langt mer effektivt enn fossilbilen, vil den nesten alltid være mer miljøvennlig enn fossilbilen, uansett hvordan elektrisiteten produseres. Ser man isolert på norskprodusert elektrisitet, der over 90% kommer fra vannkraft, er elbilen en soleklar vinner for miljøet. Også i andre deler av verden foregår det et stort skifte over mot mer miljøvennlig og fornybar kraftproduksjon. Dessuten har elbiler en stor og positiv effekt på luftkvaliteten i byene.

Påstand: ”Men i andre deler av verden er strømmen skitten så fordelen til elbilen blir svært liten.”

Svar: Også med dagens europeiske kraftmiks gir klimaregnskapet til elbilen positive tall. Verden får stadig renere energiproduksjon; sol- og vindenergi øker stadig i utbredelse. Derfor får vi stadig bedre ”kontroll” på hvordan vi produserer strømmen til elbilene, og regnskaet vil stadig se bedre og bedre ut så lenge den store gule greia på himmelen fortsetter å skinne. En fossilbil, derimot, vil alltid forurense.

 

Påstand: «Elnettet vil ikke tåle at bilparken byttes ut til el.»

Svar: Elektrisitetsnettet kan relativt enkelt oppgraderes etter hvert som utbredelsen av elbiler øker. Elbiler lades mest på natten når strømforbruket er lavt, ladingen kan tilpasses i forhold til kapasitet og pris gjennom styringssystemer som for eksempel Tibber, og det kommer stadig nye løsninger med solceller, hjemmebatterier og så videre, som reduserer belastningen på nettet.

Påstand: «Vi kommer ikke til å klare å produsere nok strøm til alle elbilene.»

Svar: Dersom halvparten av alle biler i Norge skulle gå på strøm, vil energien fra disse bilene kreve ca 3% av norges strømforbruk. Dette er fordi elbiler er langt mer effektive enn fossilbiler. Og ettersom Norge stadig vekk øker strømproduksjonen og samtidig tar i bruk strømsparende tiltak, er vi godt rustet til å levere nok elektrisistet til elbilene i framtiden.