Hvert år blir 20 000 tonn norske panteflasker transportert til Sverige eller Tyskland for å få nytt liv. Når Infinitum bygger nytt gjenvinningsanlegg på Fetsund, vil flaskene bare måtte flyttes noen få meter.

 

– Å bygge gjenvinningsanlegget i Norge er bra for både miljøet og klimaet. Det vil også gi kostnadsbesparelser, og 25 til 30 norske arbeidsplasser, forteller Kjell Olav Maldum, direktør for Infinitum.

Det har gått ti år fra Infinitum, selskapet som eier og driver den norske panteordningen, så smått begynte å prate om å bygge et gjenvinningsanlegg i Norge, til at spaden nå skal stikkes i jorda. Sist uke investerte de og selskapet Veolia 200 millioner i et nytt gjenvinningsanlegg, som fra 2020 skal stå vegg i vegg med Infinitums sorteringsanlegg i Fetsund.

Nå kan snart alle norske panteflasker i plast resirkuleres ved et nytt resirkuleringsanlegg i Fetsund

Sorteringsanlegget i Fetsund sorterer 80 prosent av alle norske plastflasker og aluminiumsbokser med pant. Reiseveien fra de to andre sorteringsanleggene i Nordland og Trondheim vil også reduseres med det nye gjenvinningsanlegget i Fetsund.

– I dag frakter vi plastflasker fra sorteringsanlegget til Sverige, Tyskland eller Nederland for å resirkuleres. Når anlegget står ferdig, triller vi bare over gårdsplassen i stedet, sier Maldum.

– Hvor mye sparer dere miljøet og klimaet ved å bygge gjenvinningsanlegget?

– Vi har foreløpig ingen beregninger på det. Men vi har tidligere sendt ut mer enn 20 000 tonn plast i lastebiler hvert år, så vi vil spare store mengder drivstoff, blant annet. 

Det nye anlegget vil også gi en vesentlig reduksjon i behovet for nytt plastmateriale i panteflasker.

– Jo oftere en flaske kan resirkuleres, jo mindre behov blir det for jomfruelig plastmateriale, forklarer Maldum.

Både pantebokser og panteflasker vil resirkuleres i Norge

Pantebokser av aluminium resirkuleres allerede hos Hydro i Holmestrand. Med det nye anlegget blir vi dermed det første, nordiske landet som får materialgjenvinning av både plastflasker og metallbokser innenlands.

Infinitum bygger nytt gjenvinningsanlegg for plastflasker med pant i Fetsund.

Snart får sorteringsanlegget i Fetsund en ny nabo: Et nytt resirkuleringsanlegg. Da trenger vi ikke lenger å frakte panteflasker i plast til utlandet for resirkulering.

Etter at materialet er resirkulert, gjenstår imidlertid et par steg i prosessen. Materialet fraktes til Sverige eller Baltikum, der det blåses til reagansrør-liknende former – en såkalt «preform». Deretter fraktes de tilbake til Norge for å blåses til flasker slik vi kjenner dem, og fylles med drikke.

– Målet er at du skal få preform-produksjon i Norge også, så hele prosessen foregår innenlands. Det kommer etter hvert, men det er som høna og egget. Vi må begynne et sted, sier Maldum.

Vil ha mer resirkulert plast i panteflaskene

Et av Infinitums mål er å oppnå 80 prosent resirkulert materiale i norske plastflasker. Tallet er nå 10 i snitt. For å oppnå det, håper de politikerne vil legge en materialavgift på ny plast. Det vil gi produsentene et insentiv til å bruke mest mulig resirkulert materiale i flaskene.

–  Plast er et av de mest effektive materialene vi har. Men vi må resirkulere plasten og få den inn i en lukket loop, sier Maldum.

– En flaske kan i prinsippet resirkuleres ti til femten ganger, og det bør vi benytte oss av. Så lenge du blander inn litt ny plast hver gang du lager en flaske, kan du gjenbruke plastmaterialet veldig mange ganger. Selv etter 50 omganger gjenvinning, vil du fortsatt ha med litt av den første flaska.

Les om da California-senatoren Bob Wieckowski var på besøk hos Infinitum for å lære mer om det norske pantesystemet:

– California bør bli like gode på pant som Norge