Et ønske om å ta vare på Hoddevik og sette fokus på marin forsøpling endte opp i Norges første havrenovasjonssenter.

2014 – Hvor lang tid tar det å fylle en silo med søppel?

Det var spørsmålet vi stilte oss da vi fikk tilgang til en gammel tresilo i Hoddevik. Et par ganger før dette hadde vi hatt strandrydding i vika, og blitt overrasket over hvor mye søppel som faktisk skyller i land på denne lille diamanten av en strand.

All fremtidig strandrydding skulle nå inn i siloen for å se hvor lang tid det faktisk vil ta å fylle den, men også for å visualisere marin forsøpling på en interessant måte.

Hoddevik er et kulturvernområde, og det bevilges millioner for å ta vare på kulturlandskapet her, men å håndtere trusselen som marin forsøpling utgjør er ikke nevnt i planene. Siloen skulle illustrere denne kontrasten.

Hoddevik er en kilometer lang sandstrand godt beskyttet av 500 meter høye fjell. Foto Troels Rosenkrantz Andersen

Hvem har vel ikke lyst å ta vare på dette her? Hoddevik er en kilometer lang sandstrand godt beskyttet av 500 meter høye fjell. Foto Troels Rosenkrantz Andersen

2016 – Hva har vi egentlig i siloen nå?

Vinteren 2016 var siloen blitt så full (ca. 18.000 liter) at vi gikk over til neste trinn i prosjektet: finne utav hva strandsøppelet består av. For å finne utav dette la vi planer om å bygge et sorteringsanlegg i en annen del av låven der siloen står, og samtidig skape Tavaha Løa: en låve som skal motivere og legge til rette for strandrydding hele året.

Caroline Hargreaves var med på tavaha dugnad i juli. Foto Troels Rosenkrantz Andersen

Caroline Hargreaves var med på tavaha dugnad i juli. Foto Troels Rosenkrantz Andersen

Men dessverre var låven og siloen i dårlig stand, og det var usikkert hvor mange flere stormer den vil tåle. Forholdene på Stadlandet kan bli ganske heftige, og vinden tar med seg litt av hvert og overraskende mye, så det er viktig at bygg står solid. Gjennom Plastreturs Miljøprosjekt fikk vi heldigvis støtte til å gjøre nettopp dette: bygge opp Tavaha Løa. Det som nå skulle bli sorteringsrommet ble i sommer revet og bygget opp igjen sammen med profesjonelle snekkere, lokal håndkraft, NOW kollektivet, og frivillige.

Sorteringsrommet består nå av en sorteringsmaskin med tre ulike filterstørrelser, ca. 30 ulike kategorier å sortere søppelet i, og en utstillingshylle. Gjennom sommeren ble alt søppelet i siloen tatt ut, lagt på sorteringsmaskinen for tørking og filtersortering, og så sortert i de ulike kategoriene. Ferdig sortert blir det veid, registrert og plassert tilbake i siloen. Større og mindre grupper har fått omvisning i Tavaha Løa, med foredrag om marin forsøpling, etterfulgt av høyt motivert strandrydding og sortering. Spesielt godt bidrag fikk vi fra Lapoint Youthcamp som hadde titalls ungdommer innom hver uke hele sommeren.

Sorteringsmaskinen i aksjon. Foto Mads Schwencke

Sorteringsmaskinen i aksjon. Foto Mads Schwencke

Hvorfor Tavaha Løa?
Strandrydding er et av de mest effektive tiltakene mot marin forsøpling, men det krever at vi rydder ofte. Søppel som skyller i land en dag skyller gjerne til havs dagen etter. For øke hyppigheten til strandrydding må vi senke terskelen for å delta. Et havrenovasjonssenter som Tavaha Løa legger til rette for hverdagsrydding slik at folk kan rydde sine egne premisser, når de vil, Løa tar seg av registrering av mengde og type slik at Hold Norge Rent for troverdig statistikk. Ved å legge til rette for hverdagsrydding kan vi ha en ren strand i Hoddevik hele året.

Kunnskap og motivasjon er også viktig for å få folk til å delta. Å se folk i aksjon rundt sorteringsmaskinen, der de får ta og føle på det som har ligget på stranden, var utrolig inspirerende.

Gjennom learning by doing fikk de masse kunnskap om hva marin forsøpling er, og i tillegg se at det man plukker på stranden eller er med å sorterer faktisk blir brukt til noe, ga motivasjon til å dra ut å rydde enda mer. Å se alt ligge stablet i høyden inne i den gamle tresiloen setter problemet i perspektiv: alt dette fra den lille stranden. Tavaha Løa er kanskje blitt Norges kuleste sted for å oppleve marin forsøpling.

En liten havfruetåre blandt 800 kg med søppel. Foto Mads Schwencke

En liten havfruetåre blandt 800 kg med søppel. Foto Mads Schwencke

 

Når slutter søppel å være søppel?

Nå sitter vi på en ressursbank om marin forsøpling, i form av både fysiske materiale og data. Vi har lyst til å bruke begge deler videre, alt skal bli til noe nytt. Vi har lyst å materialgjenvinne den fysiske plasten til noe nytt som rullebrett, klær og kunst. Dataen om søppelet kan brukes til å skape kunnskap om strandrydding, om hva som finnes i havet og hvor det kommer fra.

Vi har blant annet lært at omtrent halvparten av vekten i en strandryddepose er fukt, sand og alger. At det skyller i land hele seks utenlandske drikkeflasker for hver norske drikkeflaske. Og at mesteparten av det som skyller i land stammer fra fiskeri. Men det ligger mer kunnskap der for de som har lyst til å lete. Tavaha Løa er åpen for alle å utforske og bidra.

spiten

Christine Spiten var selvfølgelig innom og hjalp til med sortering, og sørget for ekstra mannskap: Torstein Vabø.

 

Hva skjer videre? 

Vi har kommet godt i gang, men er langt fra ferdig. Vi har lyst å gjøre Tavaha Løa kulere og bedre, og mer stormsikker. Vi setter pris på alle henvendelser fra dere som ønsker å bidra med arbeidskraft eller finansiering. Noen av de neste utfordringene vi står overfor er:

1. Siloen trenger en god plan på hvordan alt søppelet skal stilles ut og oppbevares.

2. Siloen trenger omfattende vedlikehold.

3.Låven trenger fysiske installasjoner og utdanningsmateriale.

4. Det trengs å gjøre eksperimenter på hva plasten kan brukes til.

Og ikke minst, vi ønsker alltid hjertelig velkommen med hjelpende hender til sortering og strandrydding! Følg prosjekter her -> TAVAHA !

sorteringsgjeng2