Surfere er et reiselysten folkeslag, og jager verden rundt etter en folketom bølge i et kokosnøttparadis. Dessverre går denne livsstilen på bekostning av nettopp det vi reiser for å nyte.

Å reise er en sentral del av surfekulturen. Den perfekte surfeturen handler om å oppdage og oppleve nye bølger, nye mennesker og nye kulturer. Så snart man blir bitt av surfebasillen er det bølgene som styrer hvor feriene legges.

Personlig har jeg kun vært på to utenlandsturer de siste ti årene som ikke var planlagt rundt selve surfingen. Og jeg elsker det. Å reise for å oppleve nye kulturer er et bra og viktig verktøy for å utvide horisonten for forståelse og aksept for andre, øke vår empatiske sfære og personlige utvikling. Jeg har lært mye om livet gjennom surfeturene, og funnet meg selv opp til flere ganger. Men når vi reiser jorden rundt i vår søken etter bølgene, er vi dessverre samtidig med på å ødelegge det vi reiser for å nyte.

Folketomme bølger i kokosnøttland. Foto: Simen Knudsen

Folketomme bølger i kokosnøttland. Foto Simen Knudsen @simentavaha

50 prosent av livet i havet har forsvunnet de siste 40 årene på grunn av menneskelig aktivitet, og i dag er havet på randen av kollaps. En av hovedtruslene mot et levende hav er menneskeskapte klimagassutslipp: CO2. Disse utslippene fører blant annet til at havet stiger, og at havet blir både varmere og surere. Alt dette forstyrrer den kjemiske balansen i havet og risikerer å ødelegge grunnlaget for liv, også på land. Det haster å redusere vår påvirkning på planeten, det haster å redusere våre egne klimagassutslipp.

Så mye slipper du ut når du flyr

For å kunne opprettholde et levende hav, og for å unngå de menneskeskapte klimaendringene må verden ha et årlig utslippsnivå på 2 tonn per person. Verdensgjennomsnittet i dag ligger på 5 tonn, mens en nordmann ligger i gjennomsnitt på 12 tonn. På individnivå er utslipp fra flyreiser en stor del av CO2-kaka til mange nordmenn. For eksempel så gir en flyreise fra Oslo til California hele 3,2 tonn CO2, tur-retur Bali 4,5 tonn CO2, og tur-retur Australia 6,2 tonn. Global sett står flyutslipp for omtrent 4 prosent av verdens totale utslipp, og det er ganske mye når det kun er 3 prosent av verdens befolkning som flyr.

Til venstre vises gjennomsnittelig CO2 utslipp fra nordmenn, verdensborgeren og gjennomsnittet per person hvis vi skal nå klimamålet. De seks søylene til høyre viser CO2 utslipp for en flyreise tur retur Oslo.

Til venstre vises gjennomsnittlig årlig CO2 utslipp fra nordmenn, verdensborgeren og gjennomsnittet per person hvis vi skal nå klimamålene. De seks søylene til høyre viser CO2 utslipp for en flyreise tur retur Oslo. Kilde http://myclimate.org

Realiteten er at hvis vi skal nå klimamålene så kan vi ikke sitte å vente på at politikere skal gjøre klimafiendtlige alternativer dyrere, eller tro at teknologi skal redde oss i siste minutt. Det kommer ikke til å skje tidsnok, og vi kommer ikke til å klare det uten at hver enkelte av oss reduserer våre utslipp på et personlig plan. Vi må gjøre noe med det vi faktisk kan bidra med i stedet for å diskutere og debattere alt det som burde skje, men som vi ikke kan påvirke.

Havambassadørene

Som surfere, kitere, padlere, dykkere, seilere og havfolk er vi samtidig ambassadører for havet. Vi bruker havet mest og det er opp til oss å gå foran som forbilder for hvordan vi kan leve uten å ødelegge det som gir oss de største gledene. Hvis vi ikke er klare for den rollen har vi dessverre ingenting i havet å gjøre.

Det kan være at å surfe er å reise, men å surfe er ikke å ødelegge havet. Å redusere antall flyreiser er heldigvis et enkelt og effektivt tiltak for å ta vare på havet, og som ikke trenger å gå utover livskvalitet, men heller være en øyeåpner for kortreiste gleder og lek i egen bakgård.

Denne bølgen kan man komme seg til med tog, helt utslippsfritt. Foto Simen Knudsen @simentavaha

Denne bølgen kan man komme seg til med tog, nesten helt utslippsfritt. Foto Simen Knudsen @simentavaha

Jeg har valgt å surfe, og jeg velger å fortsette å reise. Men jeg velger å gjøre det med mindre bil og fly, og med mer tog og buss. Jeg velger å ha et bevisst forhold til hva jeg holder på med, hvordan det påvirker verden, og hvordan jeg kan redusere fotavtrykket mitt og øke håndavtrykket. Og for at havet skal være levende i fremtiden må vi alle begynne med oss selv.

#Tavaha #GoSurf

Artikkelen er publisert i forbindelse med verdens surfedag 21. juni. Verdens surfedag er en uoffisiell, miljøbevisst, sports-orientert dag som feirer surfing, surfelivsstilen, og en bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet.