“Vinjerock skal vera ein musikkfestival som vert gjennomført med minimal innverknad på naturen i nærleiken, og der det å vera miljøvennlig er eit fullgodt alternativ!”

“Øyafestivalen har som mål å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler.”

“Miljø har alltid vært en viktig del av Ekstremsportveko, og er en del av våre kjerneverdier.”

Foto: Anki Groethe

Slik starter tre av Norges største festivaler sine offentliggjorte miljøstrategier, og jeg kunne ha listet opp nesten samtlige av Norges festivaler på samme måte.

3

Flere og flere festivaler bruker den norske naturen som hovedarena for et organisert frilufts- og kulturliv. Det er derfor flere insentiver til å gjøre dette på en miljøvennlig måte. Det er mange løfter, strategikunngjøringer, tiltak og ressurser fokusert rundt miljøvennlighet og bærekraft i forbindelse med store arrangement i Norge.

Spørsmålet er: Holder de norske festivalene det de lover eller er det hele grønnvasking og alibier?

I sommer har jeg reist rundt for å undersøke dette nærmere, og har samtidig snakket med festivaldeltakere om hvordan de opplever det hele fra publikumssiden. Èn ting er at arrangørene tenker miljø, men hvor tilrettelagt er det for deltakerne å gjennomføre de uttenke målsetningene? Dette skal vi forsøke å finne svar på.

8

Vi startet med hva som er det gjennomgående i festivalenes strategiplanlegginger. Hovedpunktene er:
1. Håndtering av søppel
2. Bruk av lokale råvarer
3. Minimere transportutslipp
4. Strømtilførsel
5. Benytte økologiske produkter
6. Minimere bruk av engangsemballasje
7. Forbud mot diverse som for eksempel glassflasker, trykksaker, engangsgriller, etc.

Det er også flere av festivalene som er kvalifisert som “Miljøfyrtårn”. Miljøfyrtårnsertifisering er en miljøverifisering av ledelsessystemet, produkter og tjenester og innebærer at virksomheten går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav.

Miljødirektoratet har utarbeidet en rekke miljøplaner for arrangementer og organisert friluftsliv, der følgende er de største momentene:
1. Unngå unødige forstyrrelser og skader for dyr og planter- Arrangørene bør velge naturtyper som tåler slitasje og et tidspunkt på året hvor vegetasjonen tåler mest.
2. Ta hensyn til grunneiernes interesser
3. Miljøvennlige friluftslivsarrangementer lager lite avfall, og de resirkulerer og gjenvinner avfallet som eventuelt blir framstilt
4. Arrangørene bør gjøre behovet for transport så lite som mulig og løse den på en mest mulig miljøvennlig måte

Det å fasilitere miljøvennlige løsninger er ofte ikke like lett å oppfatte. Vi har snakket med festivaldeltakerne og spurt dem om følgende spørsmål:
1. Hvor miljøvennlig oppfatter du norske festivaler å være?
2. Er det lett å tenke på panting og resirkulering når man er på festival?
3. Hva er ditt grønne festivaltips?

Ine Larsen Vogt 32 år – Oslo

1

1. – Jeg oppfatter norske festivaler som ganske miljøvennlige. Det mest synlige som deltaker blir nok resirkuleringsmulighetene.Tilgjengeligheten og synligheten av dette. I tillegg er det flere som setter opp fellestransport. Selv om det er flere andre miljøsyndere som ikke nødvendigvis er så synlige for deltakere syns jeg det virker som det er mer fokus på miljøet og at vi er på rett vei.

2. – Jeg oppfatter festivaler ute i naturen, midt i et lite stykke Norge, på sitt vakreste, som ekstra bevisste. Kanskje ikke så rart. De to siste årene har jeg blant annet besøkt Træna, Vinjerock og Ekstremsportveko. Jeg syns disse fremstår som gode eksempler. Det er nok ekstra lett å tenke pant og resirkulering på disse typer festivaler der man står midt i den fine naturen. Dessuten er det ikke lenger stuerent å ikke resirkulere dersom fasilitetene ligger til rette med plassering, synlighet og kapasitet.

3. – Festivaltips: Samkjør. Med kjente og ukjente. Det kan faktisk bli ganske så trivelig. Bor du på festivalcamp så sorter søpla med én gang. Det er mer fristende enn i duskregn, litt groggy, på søndagen. Dersom du er en pantesynder, drikk pappvin.

Christian Sjøberg 29 år – Oslo

5

1. – Jeg oppfatter at det har vært en økt bevissthet rundt miljø på norske festivaler. Det legges til rette for at festivalgjengere skal kunne kildesortere og flere festivaler har gått ut med offensive miljømål i sin profilering.

2. – Det har blitt enklere å tenke på kildesortering og panting. Særlig når det legges til rette ved bruk av miljøstasjoner og utdeling av fargekodede søppelposer. Det krever en viss bevissthet, men for meg virker det som flere har en positiv holdning til kildesortering.

3. – Grønt festivaltips: Gjenbruk det du kan.

Ingrid Kvello Stake, 27 år – Tønsberg

6

1. – Jeg oppfatter norske festivaler som ganske miljøvennlige, men det er sikkert en del som kan gjøres bedre. På noen festivaler samles drikkebegre inn av frivillige for panting slik at det blir mindre søppel. Men det er fortsatt mye som kastes. Det er også mye økologisk mat som er bedre med tanke på miljøet.

2. – Det er ikke lett å tenke på panting og resirkulering på festival, og drikkebegre blir fort kastet rett på bakken. Der har vi alle noe å forbedre.

3. – Mitt grønne festivaltips er å ta med egen vannflaske og pose som kan fylles opp og brukes igjen slik at man slipper å ta drikkebegre til dette også.

Kaia Furnes 28 år – Bergen

2

1. – Jeg oppfatter at mange norske festivaler har en miljøvennlig profil utad, og det er kjempebra. Om det handler mest om image eller faktisk miljøvennlighet vet jeg ikke.

2. – Mange festivaler legger opp til resirkulering og panting ved å ha miljøstasjoner som legger til rette for dette, men her er det rom for forbedring.

3. – Ta sykkel, tog eller buss til festivalen. Og ikke kjøp nye klær i anledning festival.

I tillegg har vi snakket med en rekke ledere bak festivalene og en av dem er Brynar Åmotstår, som står bak Fri Flyt sine friluftsfestivaler; High Camp og Strynefestivalen. Han gir noen innspill på det å være arrangør og hvor lett det er å tenke forbruk, miljø og samtidig profitt og effektivitet.

– Festivaler er et sted hvor mennesker møtes for å oppleve noe, enten det er musikk, mat, aktiviteter eller andre uttrykksformer. Vi samles, bygger camper, utforsker grenser og identiteter. Festivaler er en ideell arena å fronte miljøbevissthet og viktigheten rundt det. Når vi er på festival er vi mer mottakelige for inntrykk og budskap. Ikke bare er det en ideell arena, men også en viktig arena. Festivaler innehar en kompleks logistikk som befatter miljøet i stor grad. Festivaler er forbruksfester. Ved å være oppmerksom på og sette lys på avfallshåndtering, mat, transport, strømtilførsel og trykksaker, kan man nå ut med budskapet til mange.

Foto: Vegard Breie

– Å arrangere festivaler i Sunnmørsalpene og Jotunheimen, slik som Fri Flyt gjør, medfører selvsagt et ansvar. Å ta vare på området, og det vi bruker som festivalarena er helt essensielt for at naturen og festivalene skal være bærekraftige. Det er viktig at det å være miljøvennlig er et godt alternativ, noe vi er svært bevisst på, men også kan bli flinkere på.

vinje

Foto: Anki Groethe

Alt i alt ser vi at de norske festivalene blir mer og mer bevisste på miljø og bærekraft. Vi ser også at flere anser miljøfokuset som noe som er langt mer omfattende enn kun søppelhåndtering.

Grunnverdiene tilrettelagt i forretningsplanstadiet er allikevel noe som tilhører sjeldenhetene, da miljøfokuset ofte er en ren strategi avpuslet fra kjerneaktivitetene. Dette kan derfor fort oppfattes som noe som skal pynte på de store stygge ulvene som ofte er forankret i strømtilførsel og motorisert ferdsel.

Allikevel er Øya og Vinjerock to store festivaler som fungerer som spydspisser for innovasjon i miljøvennlige arrangementer av stor skala, og vi anbefaler alle å lese gjennom rapporteringen deres!

(Ekstremsportveko hadde også vært i topp 3 om de hadde byttet ut de ikke-pantbare vannflaskene sine og mangel på plast-resirk med pantbare beholdere).