I det seneste avsnittet av serien «Folkeopplysningen» på NRK, der den programledende fysikeren Andreas Wahl hevder å skille myter fra fakta, handler det om økologisk mat. Spørsmålet er hvilke fordeler økologisk mat har; om det er sunnere, om det smaker bedre, om det er bedre for dyrene og om det er bedre for miljø og klima enn «vanlig mat».

Ikke uventet klarer den myteknusende rakettforskeren å regne seg fram til ganske negative svar på alle punkter, eller forsøker i alle fall  så godt han kan å fremstille det på den måten.

Why? Because controversy sells.

Vi ser overskriftene med jevne mellomrom: “Elbilen er miljøversting”, “Kjøttfri mandag funker ikke”, “Fly mer miljøvennlig enn tog” osv, men det er B U L L S H I T laget for å selge aviser, skape klikk og kapre seertall.

Disclaimer:

Siden kontroversitet skaper oppmerksomhet, slik jeg nettopp har skrevet her og dermed gjort til en universell sannhet, så velger jeg her å legge meg på en ikke altfor politisk eller journalistisk korrekt linje. Og, i og med at dette er en blogg og at innlegget representerer mine personlige meninger, så gjør jeg som jeg vil med både det og for eksempel språket :-). Ta det gjerne med en klype humorsalt, selv om saken er alvorlig.

Ja, det er dårlig gjort å “disse” programlederen, selv om det ikke er som privatperson men nettopp som programleder han her får gjennomgå. Er vi først inne på dette temaet, så hva med de “vanlige” menneskene som programlederen latterliggjør i programmene sine? Jeg tror nok kjendisfysikerprogramlederen takler dette litt bedre, og har nok ikke vært helt ubevisst der han har stilt seg selv lagelig til for hugg. Gode seertall leger alle sår, og tallene blir bare bedre jo flere nerdete miljøbloggere som slenger rundt seg med dritt.

Anyway, nederst i saken finnes noen linker til mer saklige og faglige tilsvar til programmet.

Her er programmet, se selv, men pass på å ta på de nye brillene i resirkulert bambus med biologisk nedbrytbart optisk bullshitfilter før du trykker play!

Jeg vil her ta for meg de fire spørsmålene med tilhørende konklusjoner som gjøres i programmet, og selvfølgelig knuse mytene som den falske myteknuseren til NRK står i fare for å skape med sin skattebetalte bullshit i beste sendetid. Kan du ikke heller bare gå og melde deg arbeidsledig og bruke fritiden på å jobbe frivillig med kampanjen til Donald Trump hvis du ikke klarer å gjøre bedre enn dette, Andreas? Samma for oss, det er vi som betaler uansett.

1. ER ØKOLOGISK MAT SUNNERE?

Først og fremst handler det om giftstoffer. Programmet legger ikke skjul på at vi finner massevis av giftige rester etter plantevernmidler i «vanlig» mat, og mindre i økologisk mat. For eksempel fremgår det i programmet at mattilsynet finner giftstrester i over 50% av «vanlig» frukt og grønt, men så og si ingenting i økologisk. Er det tryggere å spise økologisk mat lurer programlederen dermed på, og spør Edgar Rivedal, toksikolog, kreftforsker og medlem i den regjeringsoppnevnte norske vitenskapskomiteeen for mattrygghet.

På tross av at svaret er innlysende, i alle fall for meg, og logisk ettersom mer fremmede giftstoffer i kroppen impliserer mindre trygghet, så har altså fysikeren funnet fram til en kollega på et annet vitenskapelig felt som, passende nok for programmets forhandsbestemte konklusjon, faktisk klarer å lire av seg et «nei». Forklaringen er den samme som vanlig, den som vi får fra mattilsynet når de forsvarer oppdrettlaks, den som bananplantasjearbeiderne fikk fra de «uavhengige ekspertuttalelsene» presentert av arbeidsgiveren sin 10 år før han døde av en mystisk sykdom og den som brukes for å forsvare dumping av giftig gruveavfall i norske fjorder: at det er så lite at det ikke gjør noe.

Så lite at det ikke gjør noe, sa du? Hva med “oppdrittslaks”, som det stadig kommer nye meldinger om at er enda farligere enn tidligere antatt, bla.a. fordi mattilsynet til stadighet øker grensenivåene? Ja, det er kanskje vanskelig å bevise at giftig mat er farlig, men det beviser ikke at mindre giftig mat ikke er mindre farlig. Her har både kreftforskeren og rakettforskeren gått på en logisk kortslutning spør du meg.

Og hva med næringsinnhold? Igjen er det vitenskapskomiteen for mattrygghet programlederen støtter seg på, og deres konklusjon fra 2014 om at det ikke er mulig å dokumentere noen helsegevinst av å spise økologisk mat sammenliknet med vanlig mat. For min del behøver jeg ingen vitenskapelig komite, det er bare å se på skrekkeksempelet med oppdrettslaks. Økologisk oppdrettslaks som spiser rester fra bærekraftig fiskeindustri er mye sunnere enn vanlig oppdrettslaks, som er full av gift og mangler omega 3.

Forresten, hva med antibiotikabruk innenfor ikke-økologisk dyrehold rundt omkring i verden? Var det noen som sa “multiresistent”? Nei det var vel ingen som nevnte noe om det i programmet, var det vel? So let’s not even go there.

Min konklusjon: Svaret er selvfølgelig JA. Vi trenger ingen vitenskapelige bevis for å se at mindre giftig og mer næringsrik mat er sunnere. Kom heller med et motbevis!

2. SMAKER ØKOLOGISK BEDRE?

Det gjelder ikke bare for blinde smakstester at den oppfatningen man på forhand har ofte påvirker konklusjonen. Det samme gjelder for mer eller mindre vitenskapelig utførte undersøkelser og tydeligvis også TV-programmer. Har man bestemt seg for det ønskelige resultatet på forhand er det fort gjort at det er nettopp der man ender opp.

Når programmet skal bevise at økologisk mat ikke smaker bedre enn «vanlig» mat gjøres det gjennom en heller tvilsom undersøkelse. Den samme «vanlige» hvitvinen blir tappet over på to forskjellige flasker; den ene merket som økologisk vin, den andre som «vanlig» vin. Så kjører de blindtest for tilfeldig forbipasserende. Hva skjer? Jo, som ventet er det den vinen merket økologisk som testpersonene oppgir smaker best, selv om det er akkurat samme vinen.

Wow, for et sjokkerende uventet resultat og imponerende demonstrasjon av innsikt i menneskets innviklede psykologi! Men guess what mr rocket scientist: Du har ikke motbevist at økologisk smaker bedre, det eneste du har bevist er at økologisk smaker bedre uansett.

Min konklusjon: Ja, uansett hvor god verdens beste «vanlige» vin smaker så ville den vært enda litt bedre om den var økologisk.

3. HAR DYRENE DET BEDRE?

Norske dyr har det stort sett veldig bra. Dermed blir forskjellen mellom velferden til økologiske og «vanlige» husdyr veldig liten her på bjerget, og fysikeren konkluderer i programmet med at øko-dyrene har det bare litt bedre. Men all maten vår kommer ikke fra norske dyr, det er kun for økologisk mat at vi vet at de utenlandske dyrene har hatt det like bra som de norske.

NRK innrømmer at i alle fall hønene har det betraktelig bedre, og avslutter hele farsen sin med å anbefale økologiske egg, men har selvfølgelig klart å finne fram til en norsk bonde som har en spesifik negativ erfaring fra økologisk landbruk. Programmet melker denne kua skåle tom selv om det etterpå opplyses om at problem med manglende proteininnhold i økologisk kraftfor ikke lenger er særlig aktuelt.

For vår del her kan vi ta laksen som skrekkeksempel igjen, der er det mye tydeligere og høyst aktuelt: i «vanlig» lakseoppdrett er det tillatt med over dobbelt så mange fisk pr kubikkmeter vann som i økologisk lakseoppdrett.

Min konklusjon: Ja, selv om ikke alle «vanlige» husdyr har det værre enn de økologiske, så har de økologiske det bedre.

4 ER ØKOLOGISK MAT MER MILJØVENNLIG?

Her vises det til at «vanlig» landbruk er mer effektivt enn økologisk. I dag krever vanlig landbruk mindre areal enn økologisk landbruk for å produsere den samme mengden mat. Mer jordbruksareal betyr mindre biologisk mangfold, og dermed konkluderer fysikerens innhentede biologvenner med at økologisk er mindre miljøvennlig.

Når det gjelder rester av plantevernmidler innrømmes det igjen at det er mer gift i «vanlig» mat og i omgivelsene der «vanlig» mat dyrkes (bombe!). For utslipp av klimagasser er det imidlertid ikke noen nevneverdig forskjell. Fysikeren konkluderer med at det er «hipp som happ».

Ok, men så hva med all giften som ikke blir igjen i maten og i jorda? Den forsvinner vel bare i løse luften den da? I maten og i jorda måler vi jo bare noen promille av det som sprøytes ut fra de svære tankene på traktorene. Nei, løse luften sluttet vi å bruke som løsning rundt den gangen det ble slått fast at vi hadde klart å lage hull i ozonlaget. Mesteparten av planteverngiftene fra landbruket blir vel skyllet bort med vannet kan jeg tenke meg, og som fysiker bør programlederen være klar over hvilken vei vannet renner; ned i jorda, over i grunnvannet, ut i elver, ut i innsjøer og ut i havet. Dette var det ikke noe snakk om i programmet nei… Passet ikke med den planlagte framstilligen kanskje? Eller ble det litt travelt og programmet måtte bare avsluttes i tide til sportsrevyen?

Min konklusjon: Ja, bare se på biene som er i ferd med å dø ut på grunn av plantevernmidlene til de store, stygge, styrtrike kjemigigantselskapene? De 20% større avlingene som “vanlig” landbruk har i dag (etter mange tiår der all trykket på forskning og investering har ligget nettopp her framfor på det økologiske), blir ganske dyrkjøpte den dagen økosystemet bryter sammen på grunn av global pollineringssvikt.

DET HOLDER LENGE Å HA EN GJENG FEIGE POLITIKERE SOM STYRER LANDET ETTER PIPEN TIL DE SOM SITTER PÅ PENGENE, VI BEHØVER IKKE EN STATLIG TV-KANAL SOM BACKER OPP OM DET I TILLEGG.

Lenker til andre saker som omhandler denne NRK-episoden:
http://www.nationen.no/naering/full-krig-om-nrk-program-om-akologisk-mat/
http://www.oikos.no/aktuelt/forvirret-av-folkeopplysningen
https://www.nrk.no/ytring/okologisk-skivebom-1.13152010

 

I denne artikkelen som NRK selv publiserte i 2009 bruker de selv overskriften “Økologisk mat er best!”

https://www.nrk.no/livsstil/–okologisk-mat-er-best_-1.6830887

 

For å myke opp stemninga litt på slutten, her er en annen programleder som lager konklusjonen først og gjør undersøkelsene etterpå: