Tirsdag ble de klimastreikende ungdommenes krav avvist i energi- og miljøkomiteen. Neste dag lyste regjeringen ut 90 nye oljeblokker. 

Fredag 24. mai var det igjen nasjonal skolestreik for klimaet. Til tross for labert vårvær, skal 8000 mennesker på 39 steder i Norge ha møtt opp for å demonstrere for en bedre klima- og miljøpolitikk.

Fredag 24. mai var det igjen nasjonal skolestreik for klimaet. Til tross for labert vårvær, skal 8000 mennesker på 39 steder i Norge ha møtt opp for å demonstrere for en bedre klima- og miljøpolitikk. I mars demonstrerte 40 000 ungdommer over hele landet. Foto: Thor Due / Natur og Ungdom

Etter å ha streiket i gatene i titusentall, inspirert av svenske Greta Thunberg, ble det lagt fram fire krav til regjeringen fra klimastreikende, norske ungdommer:

  • Stans oljeletingen og skap nye, klimavennlige jobber i Norge.
  • Kutt minst 53 prosent av utslippene våre innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.
  • Gi 65 milliarder årlig til klimafinansiering i u-land.
  • Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene.

Kun SV og MDG støttet skolekstreikernes klimakrav

SV og MDG fremmet forslag om å støtte ungdommenes krav i Stortingets energi- og miljøkomité. Tirsdag ble forslagene avvist i komitéen.

– Vi vet at kravene er ambisiøse og vanskelige å innfri, men de er nødvendige. Når vi sitter på Stortinget vil det være for sent, sier Tina Razafimandimby Våje (16), initiativtaker for streiken i Norge, til Putsj

Les også: De voksne og klimastreiken

Fredag 24. mai demonstrerte ungdom for klimaet verden rundt. Her fra demonstrasjonen i Oslo.

Fredag 24. mai demonstrerte ungdom for klimaet verden rundt. Her fra demonstrasjonen i Oslo. Foto: Thor Due / Natur og Ungdom

Ungdommene planlegger ny streik i høst. På sikt vil det bli umulig å ignorere dem, sier hun. 

– Stortingsflertallet vender ryggen til over 40 000 ungdommer. Det er sjokkerende at de ikke engang vil gi titusenvis av skolestreikende elever et eneste nytt klimatiltak, sier Gaute Eiterjord, leder av Natur og Ungdom til nettsiden.

Den endelige avstemmingen over skolestreikernes krav skjer 6. juni i Stortinget.

– Oljeblokkene er en klimabombe

Dagen etter avvisningen av klimakravene, ble det klart at regjeringen lyser ut 90 nye oljeblokker, deriblant i Barentshavet og ved Mørebankene.

– I tillegg til å være en klimabombe, truer utlysningen flere sårbare arter. Regjeringen sier rett og slett at de ikke bryr seg en dritt om hverken klima eller sårbart naturmangfold. Heldigvis ser vi at flere og flere stiller seg imot mer oljeboring, og det med god grunn, sier Eiterjord til nu.no.

Les også: – Eg er dritlei av vaksne politikarar som fullt bevisst går i blinde

Fredag 24. mai demonstrerte ungdom verden rundt. I Norge er et av ungdommenes krav til politikerne at vi må slutte å lete etter ny olje.

Fredag 24. mai demonstrerte ungdom verden rundt. I Norge er et av ungdommenes krav til politikerne at vi må slutte å lete etter ny olje. Foto: Thor Due / Natur og Ungdom

For å holde temperaturøkningen under to grader (og den bør helst holdes under 1,5 grader, vet vi nå), må to tredjedeler av de fossile reservene som allerede er funnet, bli liggende i bakken, advarte IEA i 2012. Skal vi nå 1,5-gradersmålet, må vi også halvere klimagassutslippene innen 2030, og i 2050 må vi leve i et nullutslippssamfunn.

Likevel fortsetter ledende, norske politikere å lete etter nye reserver av olje og gass som skal pumpes opp i flerfoldige tiår fremover.

Krever at regjeringen forkaster oljetildelingene

Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Bellona, WWF, Greenpeace, Sabima og Norges kystfiskarlag krever at oljetildelingene forkastes i en felles høringssuttalelse

Der trekker de blant annet fram at det har framkommet ny informasjon i saken – deriblant FNs klimapanels rapport om at global oppvarming må holdes under 1,5 grader.

Les også: Norge må kutte rundt 75 prosent av sine utslipp

Denne måneden demonstrerte norske og australske surfere mot Equinors oljeplaner i den sårbare Australbukta.

Denne måneden demonstrerte norske og australske surfere mot Equinors oljeplaner i den sårbare Australbukta. Foto: Petter Foshaug / Greenpeace

Oljeleting og senere utvinning betegnes som en økologisk trussel, da det foreslås oljevirksomhet med svak beredskap i nærheten av særlig verdifulle områder. Hyse, lomvi (sterkt truet) og lundefugl (sårbar) er blant artene som kan være i risikosonen.

Utlysningen vil dessuten være til hinder for en grønn omstilling, øke Norges og verdens klimagassutslipp og vil øke Norges finansielle risiko, heter det i rapporten.

Norsk oljetørst kjenner ingen grenser. Les om Equinors oljeplaner for Australbukta her:

Derfor protesterer de mot Equinors oljeplaner i Australbukta